Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 17. prosince 2021

Zprávy z ÚO Opava (6), ÚO Bruntál (1) a ÚO Nový Jičín (3) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti 

Zprávy z OP, BR a NJ - 17. prosince 2021

OPAVSKO:

Vloupání do pracovní dílny v obci Budišovice

Mezi sedmnáctou a osmnáctou hodinou odpolední 15. prosince letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici K pile v obci Budišovice přečin krádeže tím, že se vloupal do zdejší dílny, odkud odcizil pilu značky Metabo zelené barvy, brusku značky Metabo zelené barvy, akumulátorový hoblík značky GHO Professional zelené barvy a aku vrtací šroubovák značky Bosch zelené barvy, čímž poškozené právnické osobě z Ostravy byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 22 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného pracovního nářadí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Objasnění loupežného přepadení v obci Kozmice

V těchto dnech policisté z hlučínského Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení ve věci zločinu loupeže, ze kterého je důvodně podezřelý 18letý muž z Hlučína. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak tento mladý muž měl okolo osmnácté hodiny podvečerní 15. prosince tohoto roku slovní rozepři ohledně finančních prostředků s 15letým chlapcem, a to na dětském hřišti u Základní školy na ulici Poručíka Hoši v obci Kozmice, přičemž poté nezletilou osobu uchopil pod krk, požádal ho o vydání peněz, následně jej přitlačil na stěnu zdejšího altánu a z levé kapsy bundy mu vytáhl a odcizil peněženku s finančními prostředky na hotovosti ve výši 1.300 korun. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a po této zvlášť závažné trestné činnosti majetkového charakteru podezřelý 18letý muž odešel neznámo kam a finance použil pro svou vlastní potřebu. Celá záležitost je nadále v gesci hlučínských policistů a opavských kriminalistů.

Žádosti o svědecké informace k několika dopravním nehodám

Policisté ze Skupin dopravních nehod Dopravních inspektorátů Územních odborů Policie České republiky v Opavě, v Bruntále a v Novém Jičíně v těchto dnech nadále intenzivně prošetřují a prověřují různé dopravní nehody a kolizní situace v dopravě, které se v nedávné době staly na teritoriích Opavska, Bruntálska a Novojičínska. V této souvislosti žádají širokou veřejnost o kladné a pozitivní informace k daným záležitostem, které by tak zajisté přispěly k řádnému zadokumentování spisových materiálů a k objasnění jednotlivých věcí. Za svědectví policisté děkují a kromě níže uvedených telefonních čísel lze podnětné informace kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

OPAVSKO:

Dvacet minut po šesté hodině ranní 23. listopadu 2021 doposud neznámý řidič blíže neupřesněného nákladního motorového vozidla (dodávkový automobil) bílé barvy jel po ulici Fügnerové v Opavě-Kateřinkách, přičemž s největší pravděpodobností na zdejší světelné křižovatce s ulicí Ratibořskou a Vrchní nerespektoval červený signál semaforu „stůj“, vjel do křižovatky a bezprostředně tak donutil 46letou z Opavska, jako řidičku trolejbusu Městského dopravního podniku Opava linky čísla 205, jedoucí po ulici Ratibořské ve směru do centra města, prudce zabrzdit. Při tomto manévru došlo k pádu sedící místní 76leté pasažérky na podlahu trolejbusu, přičemž utrpěla zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v opavské Slezské nemocnici. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, rovněž nedošlo ke střetu dodávky s prostředkem hromadné přepravy osob a nevznikla tak žádná hmotná škoda na majetku. Orientační dechové zkoušky u řidičky i u zraněné ženy vyzněly negativně a celou záležitostí se nadále intenzivně zabývá policejní inspektor prap. Ondřej Novotný. Na telefonních číslech Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě 974 737 581 či na mobilním čísle opavských dopravních policistů 735 788 950 lze kdykoli sdělit podnětné svědecké informace a přispět tak k řádnému objasnění věci.

Patnáct minut před šestnáctou hodinou odpolední 26. listopadu 2021 řídil 37letý muž z Opavy nákladní motorové vozidlo tovární značky Iveco Eurocardo po silnici ve směru jízdy od obce Požaha na obec Skřipov, přičemž na sněhem pokryté vozovce při objíždění zde stojícího nákladního motorového vozidla tovární značky Mercedes Benz Sprinter narazil pravým zpětným zrcátkem a následně i pravým bokem do levého boku tohoto automobilu. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši nejméně 150 tisíc korun. Vzhledem k určitým nejasnostem v průběhu nehodového děje žádá policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě nprap. Radim Uvíra svědecké informace od případných svědků celé události. Toto lze telefonicky sdělit na policejní číslo 974 737 570 případně kdykoli na mobilní telefon opavských dopravních policistů 735 788 950.

Pět minut po čtrnácté hodině odpolední 2. prosince 2021 doposud blíže neustanovený řidič přesně nezjištěného motorového vozidla prováděl couvání po ulici Slovanské v Hlučíně, a to ve směru od ulice U Vodárny k ulici Mánesové, přičemž zadní části automobilu narazil do 81leté místní ženy, která zde jela na svém jízdním kole. Po střetu cyklistka upadla na zem a vzniklo jí zranění lehčího charakteru. Neznámý muž seniorku odvezl i s jejím jízdním kolem do jejího místa bydliště, avšak pro řádné zadokumentování celého spisového materiálu je velmi nutný jeho výslech a vyjádření k průběhu kolizní situace v dopravě. Samotný doposud neznámý řidič případně i další svědci události, nechť se prosím obrání na inspektora opavského policejního Dopravního inspektorátu prap. Bc. Lumíra Peterka na telefonním čísle 974 737 570 případně na mobilní telefon 735 788 950.

Pětadvacet minut po čtrnácté hodině odpolední 10. prosince 2021 řídil 55letý muž z Opavska autobus tovární značky Solaris Urbino po ulici Otické v Opavě, a to ve směru na obec Otice, přičemž v úrovni areálu zdejšího Městského hřbitova z parkovacího místa vycouvávalo blíže neustanovené motorové vozidlo. Řidič Městského dopravního podniku Opava na vzniklou situaci zareagoval prudkým zabrzděním, přičemž v tu chvíli stojící 73letá cestující z Opavy upadla na podlahu prostředku hromadné přepravy osob. Při tomto výše uvedená žena utrpěla zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření ve Slezské nemocnici Opava. Ke zranění žádné jiné zúčastněné osoby nedošlo, ke střetu vozidel nedošlo a rovněž nevznikla žádná hmotná škoda na majetku. Orientační dechová zkouška u řidiče autobusu i u zraněné ženy vyzněly negativně. V této souvislosti žádá policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě prap. Robin Podolinský svědecké informace k neznámému řidiči neznámého automobilu případně k průběhu nehodového děje. Tyto skutečnosti lze telefonicky sdělit na opavské policejní číslo 974 737 576 případně kdykoli na mobilní číslo opavských dopravních policistů 735 788 950. 

BRUNTÁLSKO:

Deset minut před třiadvacátou hodinou večerní 30. listopadu 2021 došlo na cyklostezce v parku ulice Smetanův okruh v Krnově k havárii 54letého muže z Bruntálska, který zde jel na elektro koloběžce. Jak bylo dosavadním šetřením zjištěno, tak shora uvedený muž při průjezdu pravotočivou zatáčkou na mokré vozovce živičného povrchu cyklostezky dostal smyk a upadl na zem. Při tomto se poranil na hlavě, vzniklo mu zranění těžšího charakteru s nutností leteckého transportu helikoptérou do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě k lékařskému vyšetření a ošetření. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na několik stovek korun. Orientační dechová zkouška nebyla u cyklisty (muže jedoucího na elektrokoloběžce) provedena s ohledem na jeho zranění, byl u něj nařízen odběr biologického materiálu (krve) ke zjištění, zda v době jízdy nebyl pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných, návykových, psychotropních látek a jedů. Výše uvedený muž neměl v době jízdy na koloběžce na hlavě žádnou ochrannou přilbu. Jakékoli svědecké informace k dané záležitosti lze prosím učinit na telefonní číslo Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále 974 731 254, za což policejní inspektor prap. Miroslav Sztuka široké veřejnosti děkuje.

NOVOJIČÍNSKO:

Přibližně patnáct minut před sedmnáctou hodinou odpolední 1. prosince 2021 doposud neznámý řidič blíže neustanoveného motorového vozidla na jednosměrné ulici Smetanové poblíže zdejšího lázeňského centra v Bílovci couval a při tomto narazil do zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Kia Ceéd. Po střetu neznámý automobil odejel neznámo kam a celková hmotná škoda na majetku byla doposud vyčíslena na finanční částku ve výši nejméně 3 tisíce korun. Jak bylo dosavadním prošetřováním zjištěno, tak s největší pravděpodobností neznámý vůz řídila neznámá řidička, tedy žena. Prokázáno rovněž bylo, že výše popsanou kolizní situaci v dopravě mohli vidět čtyři mladíci, kteří opodál seděli na zde instalované lavičce. Pro řádné zadokumentování spisového materiálu jsou nutné svědecké informace nejen přítomných osob mladšího věku, ale i případných dalších svědků a samozřejmě i dosud neznámé řidičky neznámého automobilu. Toto lze kdykoli telefonicky učinit a sdělit na čísla policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně 974 735 578 či 974 735 251, za což policejní inspektor prap. Jan Janyška děkuje.

NOVOJIČÍNSKO:

Odcizení elektrického kola v obci Hladké Životice

V době mezi šestnáctou hodinou odpolední a jednadvacátou hodinou večerní 15. prosince tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Hlavní v obci Hladké Životice přečin krádeže tím, že odcizil zde volně odstavené elektrické kolo značky Lectron model Montana MDX zelené barvy s napájecí baterií, čímž poškozenému 23letému místnímu muži vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 29 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení ve Fulneku a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného elektrokola, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na fulnecké policejní číslo 974 735 721.

Sprejerství, úmyslné poškození fasád garáží na ulici Palackého v Novém Jičíně

V přesně neustanovené době mezi čtrnáctou hodinou odpolední 15. prosince a desátou hodinou dopolední 16. prosince letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Palackého v Novém Jičíně přečin poškození cizí věci tím, že v prostoru řadových garáží nejméně na dvou fasádách vytvořil červenou barvou různé nápisy, písmenka a obrazce, čímž poškozeným fyzickým i právnickým osobám vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 3 tisíce korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího protiprávního jednání a chování, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

Opava 17. prosince 2021

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil:   +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

vytisknout  e-mailem