Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 16. listopadu 2022

Zprávy z ÚO Opava (2), ÚO Bruntál (3) a ÚO Nový Jičín (3) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti 

OPAVSKO:

Případ krádeže zboží a fyzického napadení zaměstnankyně opavské prodejny zná pachatele

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže a dále ve věci přečinu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, ze kterých je důvodně podezřelý 53letý místní muž.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak shora jmenovaný muž pár minut po čtrnácté hodině odpolední 14. listopadu letošního roku vstoupil do prodejny potravin na Horním náměstí v Opavě, z prodejních prostor vzal volně vystavenou plastovou láhev s pivem v hodnotě 37 korun, tuto uschoval do svého batohu a bez úhrady tohoto zboží prošel přes pokladní zónu. Při východu z provozovny byl zadržen všímavou zaměstnankyní, která se jej snažila zastavit, zadržet a předmětné zboží odebrat. Muž se však dal na útěk a od prodejny vzal své zde odstavené jízdní kolo. Paní prodavačka jej doběhla a chvíli jej držela za bundu, muž však do 48leté ženy silou svých paží strčil a povalil jí na zem. Při nekontrolovatelném pádu tak žena narazila do jeho jízdního kola a způsobila si zranění, které si vyžádalo následné jednorázové lékařské vyšetření a ošetření ve Slezské nemocnici Opava. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celá záležitost je nadále v gesci opavských policistů a kriminalistů, přičemž se zjišťuje, zda se výše uvedený 53letý muž nedopustil i jindy a jinde obdobného protiprávního jednání a chování majetkového charakteru.

Objasnění případu krádeže zboží v opavské prodejně s elektronikou

Policisté z opavského Obvodního oddělení v těchto dnech ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 19letému muži z Karvinska, neboť na podkladě všech doposud zjištěných skutečností je zcela zřejmé, že tento muž pár minut po dvacáté hodině večerní 12. listopadu tohoto roku odcizil v prodejně s elektronikou v Obchodním centru na ulici U Fortny v Opavě volně vystavený reproduktor v hodnotě 599 korun. Z tohoto zboží sundal bezpečnostní kód a následně jej uschoval pod své svrchní oblečení a bez úhrady prošel pokladní zónou. Za ní byl zadržen všímavými pracovníky bezpečnostní ochranné služby prodejny a poté byl předán službu konající policejní autohlídce. Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u výše uvedeného 19letého mladého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Opavě pro obdobnou majetkovou trestnou činnost k souhrnnému podmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání jedenácti měsíců, se zkušební dobou až do dubna roku 2024. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

BRUNTÁLSKO:

Bruntálští policisté se zabývají případem rozbití osvětlení u vchodových dveří do paneláku

Pár minut po třiadvacáté hodině večerní 14. listopadu tohoto roku byla službu konající policejní autohlídka z bruntálského Obvodního oddělení vyslána k jednomu z bytových domů na ulici Květné v Bruntále, kde se má pohybovat blíže neupřesněný muž, který lomcuje vstupními dveřmi do domu a při tomto rozbil zde instalované osvětlení těchto dveří se škodou ve výši 3 tisíce korun. Při příjezdu policistů na místo se tehdy neznámý muž okamžitě dal na útěk kolem dalších zdejších panelových domů, a to až na ulici Okružní. Zde byl po chvíli 22letý muž z Bruntálu zadržen zakročujícími policisty a převezen na místní policejní služebnu k nutným procesním úkonům. Při zadržení a převozu do budovy bruntálského Obvodního oddělení Policie České republiky strážcům zákona vulgárně nadával a vyhrožoval jim fyzickou likvidací. Orientační dechovou zkoušku bezdůvodně odmítl a test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v jeho těle vyzněl negativně. Důvody jeho protiprávního jednání a chování jsou nadále v prošetřování a v prověřování ze strany bruntálských policistů a kriminalistů.

Železniční vagóny s dřevní kulatinou se samovolně rozjely ve Vrbně pod Pradědem

Policejní komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Bruntále v těchto dnech zahájil úkony trestního řízení ve věci důvodného podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu obecného ohrožení z nedbalosti.

Tohoto protiprávního jednání a chování se mohla dopustit doposud neznámá osoba tím, že třicet minut po deváté hodině dopolední 14. listopadu 2022 při nakládce dřevní kulatiny v manipulačním skladu lesní společnosti poblíž ulice Zlatohorské ve Vrbně pod Pradědem řádně a dostatečně nezajistila šestici za sebou zapojených železničních vagónů, které se samovolně rozjely po koleji ve směru k vlakovému nádraží ve Vrbně pod Pradědem. Jak bylo prvotními procesními úkony zjištěno a prokázáno, tak neřízené vagóny projely přes tři místní nechráněné železniční přejezdy opatřené pouze dopravním značením, ujely asi tak jeden kilometr než najely na slepou kolej, kde dva z vagónů vykolejily. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku je nadále v zjišťování ze strany poškozených fyzických a hlavně právnických osob a organizací. Celá záležitost je v této chvíli v intenzivním prověřování ze strany vrbenských policistů a bruntálských kriminalistů.

Objasnění vloupání do osobního automobilu v Bruntále

Třicet minut po jednadvacáté hodině večerní 15. listopadu 2022 službu konající hlídka strážníků Městské policie v Bruntále přistihla místního 39letého muže, jak po rozbití skleněné výplně okna dveří se vloupal do osobního motorového vozidla tovární značky Fiat Stilo, které bylo zaparkováno na parkovišti ulice Rýmařovské v Bruntále. Z tohoto automobilu před svým zajištěním shora uvedený muž odcizil pánskou bundu, lékárničku a LCD obrazovku k počítači. Jakmile však uviděl bruntálské strážníky, dal se na útěk k nedalekému restauračnímu zařízení, kde však byl dostižen a zadržen až do příjezdu přivolané službu konající policejní autohlídky z Obvodního oddělení v Bruntále. Orientační dechová zkouška u něj vyzněla negativně, pozitivní však byl následný test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v jeho těle, a to na návykové látky amfetamin/metamfetamin. Výše uvedený 39letý muž byl následně umístěn v bruntálské policejní cele a následně s ním byly prováděny nutné prvotní procesní úkony. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany bruntálských policistů a kriminalistů, přičemž se zjišťuje i jeho jiná případná obdobná trestná činnost majetkového charakteru.

NOVOJIČÍNSKO:

Žádost o svědecké informace ke kolizní situaci v dopravě mezi řidičkou vozidla a chlapcem

Pět minut před sedmnáctou hodinou odpolední 10. listopadu 2022 řídila po ulici K Nemocnici v Novém Jičíně místní 43letá žena osobní motorové vozidlo tovární značky Toyota, přičemž ve zdejší tříramenné křižovatce odbočovala vpravo na ulici Karla Kryla. V té chvíli jí mělo bezprostředně do jízdní dráhy vstoupit dítě, které vyběhlo z poza zadní části v protisměru zaparkovaného osobního automobilu. S největší pravděpodobností se jednalo o chlapce, jenž z pohledu jízdy řidičky chtěl silnici přeběhnout zleva doprava, a to po vyznačeným přechodu pro chodce. Podle sdělení výše uvedené ženy ke střetu mezi jejím vozem Toyota a tělem chlapce nedošlo, přesto měl tento nezletilec upadnout na zem - na přilehlý chodník. Poté se však urychleně zvedl a odběhl do parku na ulici K Nemocnici a následně neznámo kam. Zda mu bylo způsobeno nějaké zranění, zjištěno nebylo, řidička zranění neutrpěla, škoda na majetku jí způsobena nebyla a orientační dechová zkouška u ní vyzněla negativně. Vzhledem k tomu, že výše uvedená 43letá žena tuto kolizní situaci v dopravě oznámila novojičínským policistům, proto je velmi nutné řádné zadokumentování spisového materiálu. Je tak zapotřebí ustanovit doposud neznámého chlapce a jeho zákonného zástupce (například rodiče) a rovněž zjistit i předmětný nehodový děj. Celou záležitostí se v současné chvíli zabývá vrchní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně nprap. Jan Janyška a jakékoli kladné poznatky lze telefonicky sdělit, byť i anonymně, na policejní číslo 974 735 578 či 974 735 251 nebo na e-mail: nj.di@pcr.cz.

K neznámému chlapci bylo zjištěno, že by mohl být ve věku mezi 8 až 11 roky, drobnější postavy, 140 až 150 centimetrů vysoký, hnědých vlasů s ofinou dělenou do stran a oblečen byl v teplákovou bundu, ve sportovních kraťasech, na nohou měl tenisky a na zádech baťůžek - sportovní pytlík. Za případné pozitivní informace k celému případu policisté děkují.

Objasnění krádeže mobilního telefonu v budově novojičínského Azylového domu

V těchto dnech policisté z novojičínského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 29letému muži z Novojičínska, neboť tento měl okolo jednadvacáté hodiny večerní 12. listopadu tohoto roku odcizit v noclehárně Azylového domu na ulici Dolní Brána v Novém Jičíně volně odložený mobilní telefon, čímž poškozenému 60letému místnímu muži způsobil celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši 3 a půl tisíce korun. Lustracemi v dostupných evidencích bylo následně prokázáno, že se u shora uvedeného muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně pro obdobnou majetkovou trestnou činnost k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin, které doposud nevykonal. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

Sprejerství, úmyslné poškození fasády podchodu u bytového domu ve Fulneku

V blíže neustanovené době mezi osmou hodinou ranní 10. listopadu a sedmnáctou hodinou odpolední 15. listopadu letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Kledenského ve Fulneku přečin poškození cizí věci tím, že na fasádu průchodu jednoho z bytových domů nastříkal různé nápisy a obrazce o různých velikostech. Tak například zelenou barvou nebo křídou bílé barvy úmyslně napsal nápisy „Marvel“, „Weezvjoana“, „Zxok“, „Naker!!!“, „8Mx“ a další písmena a slova, čímž poškozené právnické organizaci vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 4 tisíce korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení ve Fulneku a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího protiprávního jednání a chování, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na fulnecké policejní číslo 974 735 721.

Opava 16. listopadu 2022

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil:   +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

vytisknout  e-mailem