Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 13. září 2023

Zprávy z ÚO Opava (4), ÚO Bruntál (2) a ÚO Nový Jičín (2) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti 

OPAVSKO:

Případ krádeže jízdního kola od opavského Obchodního centra objasněn

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 48letému muži z Orlové, okres Karviná, neboť tento podle všech doposud zjištěných a prokázaných skutečností měl několik minut před devátou hodinou dopolední 15. června letošního roku odcizit od budovy Obchodního centra na ulici U Fortny v centru statutárního města Opavy zde odstavené a lankovým zámkem uzamčené pánské horské jízdní kolo, čímž poškozenému 70letému místnímu muži vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 9 a půl tisíce korun.

Toto protiprávní jednání a chování nyní objasnili místně příslušní policisté z Obvodního oddělení v Opavě a lustracemi v dostupných evidencích bylo dále zjištěno, že se u 48letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Karviné pro trestnou činnost majetkového charakteru k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání osmadvaceti měsíců, který vykonal koncem loňského roku. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Objasnění případu krádeže oplechování říms z rodinného domu na ulici Gogolové v Opavě

Policisté z opavského Obvodního oddělení v těchto dnech ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 26letému místnímu muži, neboť tento na podkladě všech doposud zjištěných skutečností měl okolo třiadvacáté hodiny večerní 3. září tohoto roku odcizit z rekonstruovaného rodinného domu na ulici Gogolové v Opavě měděné oplechování říms o délce deseti metrů, čímž vznikla poškozené 60leté místní majitelce obydlí celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 6 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní objasnili policisté z místně příslušného Obvodního oddělení v Opavě a lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u výše uvedeného 26letého muže jedná o recidivu. Ten byl totiž v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Opavě pro přečin krádeže k souhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání deseti měsíců, který vykonal v polovině července letošního roku. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů, a to pro možné další obdobné protiprávní jednání a chování shora jmenovaného podezřelého recidivisty.

Neoprávněné lovení raků v řece Moravici u obce Žimrovice

V těchto dnech komisař Oddělení hospodářské kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil úkony trestního řízení pro důvodné podezření ze spáchání přečinu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, kterého se měl dopustit podezřelý 36letý muž z Opavy tím, že mezi patnáctou a sedmnáctou hodinou odpolední 9. září letošního roku v bezprostřední blízkosti tak zvaného Žimrovického splavu v řece Moravici na katastru obce Hradec nad Moravicí, místní část Žimrovice. Bez souhlasu orgánů ochrany přírody měl totiž ulovit 85 kusů raka říčního, který je chráněn zákonem o ochraně přírody a krajiny, jehož ochrana je konkretizována prováděcí vyhláškou Ministerstva životního prostředí jako druh kriticky ohrožený. Celá záležitost byla zjištěna a objasněna na základě vlastního prošetřování a prověřování ze strany místně příslušných policistů z Obvodního oddělení v Hradci nad Moravicí a vše je nadále v gesci opavských kriminalistů.

Tragická dopravní nehoda cyklisty s dodávkovým automobilem v obci Skrochovice

Deset minut před patnáctou hodinou odpolední 12. září 2023 jel 54letý muž z Krnova na svém pánském jízdním kole po vedlejší ulici Mostní v obci Brumovice, část Skrochovice, a to ve směru ke křižovatce s ulicí Opavskou (hlavní silnice I. třídy čísla 57), přičemž při vjíždění na ulici Opavskou z dosud přesně nezjištěných příčin a skutečností nedal oproti svislé dopravní značce „Dej přednost v jízdě“ přednost v jízdě po hlavní silnici ve směru od Krnova (v té chvíli jedoucí v levém jízdním pruhu, tedy v protisměru) jedoucímu nákladnímu motorovému vozidlu tovární značky Peugeot Boxer se zapojeným přívěsem Agados, které řídil 30letý muž z Ostravy.

Cyklista tak bezprostředně vjel do prostoru mezi nákladní automobil a přívěs a byl tak sražen levou přední části přívěsu na zem. Při tomto utrpěl výše uvedený 54letý muž zranění neslučitelná se životem a i přes okamžitou resuscitaci ze strany svědků události a resuscitace i ze strany přivolané osádky sanitního vozidla přítomný zasahující lékař konstatoval na místě jeho úmrtí. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče dodávkového automobilu s přívěsem negativně a obdobně dopadl i test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v jeho těle. U zemřelého cyklisty byla nařízena soudní pitva i s odběrem biologického materiálu (krve) ke zjištění, zda v době jízdy nebyl pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových látek. Celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 20 tisíc korun a celou záležitostí se nyní intenzivně nadále zabývají policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě v úzké spolupráci s opavskými kriminalisty.

BRUNTÁLSKO:

Silniční kontrola prokázala silně podnapilého cyklistu v Bruntále

Třicet minut po devatenácté hodině podvečerní 11. září letošního roku službu konající policejní autohlídka z bruntálského Obvodního oddělení prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Partyzánské v Bruntále, přičemž stavěla zde projíždějícího 48letého místního muže na svém jízdním kole, který jel směrem k ulici Sladovnické, a tudíž jel v protisměru. Při prováděné silniční kontrole bylo zjištěno, že tento cyklista jeví silné známky požití alkoholických nápojů, kdy mu odborným měřením dechovými zkouškami byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami přes 2,6 promile alkoholu v dechu. Výše uvedený 48letý muž s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal a nepožádal o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči). Na místě mu zakročující policisté zakázali další jízdu na jízdním kole až do jeho vystřízlivění a spisový materiál bude po řádném zadokumentování postoupen podle věcné příslušnosti k dalšímu projednání a k opatření do správní komise pro projednávání přestupků Odboru dopravy Městského úřadu v Bruntále.

Dopravní nehody na Bruntálsku

Dvacet minut před patnáctou hodinou odpolední 10. září 2023 řídil 73letý muž z Bruntálska motocykl tovární značky Honda VT po silnici II. třídy čísla 452 v katastru obce Česká Ves u Města Albrechtic, a to od obce Jelení, přičemž při průjezdu levotočivou zatáčkou z doposud přesně nezjištěných příčin nezvládl řízení, s motocyklem přejel za pravý okraj komunikace na štěrk kolem krajnice, následně najel do prohlubně na přilehlé travnaté ploše a upadl na zem. Při tomto si způsobil zranění s nutností lékařského vyšetření a ošetření v krnovském nemocničním zařízení. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo, orientační dechová zkouška vyzněla u motocyklisty negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 31 tisíc korun.

Pět minut před desátou hodinou dopolední 11. září 2023 jel po ulici Jesenické v Krnově, v části Horní předměstí místní 85letý muž na svém elektrickém jízdním kole, kdy vjel na zdejší přechod pro chodce ze stezky pro cyklisty a při tomto nerespektoval svislou dopravní značku „Dej přednost v jízdě“ a došlo tak ke střetu s právě zde projíždějícím osobním motorovým vozidlem tovární značky Kia, které řídil 74letý muž z Krnova a jenž jel po ulici Jesenické od místního kruhového objezdu. Přední část automobilu tak narazila do pravé boční části jízdního kola a cyklista upadl na vozovku. Při tomto utrpěl 85letý muž zranění s nutností lékařského vyšetření a ošetření v krnovském nemocničním zařízení. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, u obou výše uvedených účastníků dopravní nehody vyzněly orientační dechové zkoušky negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 32 tisíc korun.

Patnáct minut před osmou hodinou ranní 12. září 2023 řídila 40letá žena z Bruntálska osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Roomster po ulici Náměstí Sv. Michala ve Vrbně pod Pradědem, přičemž při průjezdu levotočivou zatáčkou z doposud přesně nezjištěných příčin přejela do levé poloviny vozovky a zde levým předním rohem svého vozu narazila do přední levé části protijedoucího osobního automobilu tovární značky Škoda Octavia, které řídil 29letý místní muž. Při této kolizní situaci v dopravě utrpěl tento výše uvedený řidič zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v bruntálské Podhorské nemocnici. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u obou řidičů negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 100 tisíc korun.

Výše uvedenými případy kolizních situací v dopravě se nadále intenzivně zabývají policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

NOVOJIČÍNSKO:

Dopravní nehoda řidičky osobního automobilu s motocyklistou u obce Bílov

Deset minut po sedmnácté hodině odpolední 11. září 2023 řídila 22letá žena z Novojičínska osobní motorové vozidlo tovární značky Renault Twingo po silnici II. třídy čísla 464 v katastru obce Bílov na Novojičínsku, a to ve směru od Studénky na Bílovec, přičemž ve zdejší křižovatce chtěla odbočit vlevo na obec Bílov. Podle všech doposud zjištěných a prokázaných skutečností si s automobilem najela ke středové čáře, podívala se, zda nejede od Bílovce žádné vozidlo, avšak s největší pravděpodobností byla oslněna zapadajícím sluncem a zcela přehlédla od Bílovce jedoucího 33letého muže z Novojičínska, řídícího motocykl tovární značky Aprilia 650. Tohoto motocyklisty si podle jejich slov všimla až na poslední chvíli při vjetí do křižovatky, proto přidala plyn na svém voze s domněním, že stihne provést odbočovací manévr. Neodhadla však celkovou situaci a nedokázala se již vyhnout střetu pravé strany svého automobilu s přední části motocyklu. Po nárazu 33letý muž upadl na vozovku a bylo mu způsobeno zranění s nutností jeho leteckého transportu helikoptérou k lékařskému vyšetření a k ošetření do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 200 tisíc korun. Celou záležitostí se nadále intenzivně zabývají policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty, a to pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

Pád závěsného kluzáku do křovinatého porostu na katastru města Odry

Policisté a kriminalisté z Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně se v této chvíli intenzivně zabývají případem, který má znaky přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti a jenž se stal pětadvacet minut po čtrnácté hodině odpolední 12. září 2023 na katastru Oder, a to v lokalitě zvané Tošovický kopec.

V té době doposud přesně neustanovená osoba mohla porušit důležitou povinnost vyplývající z jejího povolání, kdy 36letý muž z Havířova, okres Karviná prováděl pilotní výcvik na závěsném bezmotorovém kluzáku a během letu zavadil levou části křídla o listnatý strom při úpatí zdejšího kopce. Tím došlo ke snížení rychlosti letu a k následnému pádu závěsného kluzáku do křovinatého porostu. Výše uvedený 36letý muž tak utrpěl zranění s nutností leteckého transportu helikoptérou k lékařskému vyšetření a k ošetření do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Po oznámení této události se na místo ihned dostavili místně příslušní policisté z Obvodního oddělení v Odrách a následně i novojičínští kriminalisté, přičemž byli rovněž vyrozuměni pracovníci Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, kteří vzali danou skutečnost na vědomí a ve věci vyrozuměli i příslušnou Leteckou amatérskou asociaci, která je pověřená k šetření této letecké nehody. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku nebyla doposud vyčíslena.

Opava 13. září 2023

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil:   +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

vytisknout  e-mailem