Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 11. listopadu 2022

Zprávy z ÚO Opava (2), ÚO Bruntál (1) a ÚO Nový Jičín (1) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti 

OPAVSKO:

Objasnění majetkové trestné činnosti 36letého několikráte soudně trestaného muže

V těchto dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil trestní stíhání 36letého muže pro spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak se výše uvedený muž nejprve v brzkých ranních hodinách 9. června letošního roku vloupal do objektu restauračního zařízení v areálu fotbalového hřiště na ulici Tovární v Opavě, v městské části Komárov, ze kterého odcizil příruční kovovou pokladničku s finančními prostředky na hotovosti a dvanáct láhví alkoholu různých značek, čímž poškozené fyzické i právnické osobě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 6 tisíc korun. Dále v průběhu dne 30. srpna tohoto roku neoprávněně vstoupil na pozemek jednoho z rodinných domů na ulici Zahradní v Opavě, poté vešel do přilehlé garáže i do obytných prostor domu a odtud odcizil mixážní gramofon, šest kusů CD nosičů, korálky a peněženku s finančními prostředky na hotovosti, vše v hodnotě nejméně 3 a půl tisíce korun.

Lustracemi v dostupných evidencích bylo rovněž prokázáno, že obviněný muž byl v minulosti několikráte pravomocně odsouzen a potrestán, naposledy rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro trestnou činnost majetkového charakteru, a to k podmíněnému trestu odnětí svobody o výměře deseti měsíců, se zkušební dobou až do září roku 2023. V současné chvíli se již 36letý muž nachází ve výkonu trestu odnětí svobody a celá záležitost je nadále ve vyšetřování ze strany opavských kriminalistů, přičemž se zjišťuje jeho případné další obdobné protiprávní chování a jednání.

Úmyslné poškození a vloupání do mincovníku v čekárně děhylovské železniční stanice

V blíže neupřesněné době od konce měsíce října letošního roku do dopoledních hodin 9. listopadu tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal v areálu železniční stanice ČD na ulici Porubské v obci Děhylov přečin krádeže a přečin poškození cizí věci tím, že ve volně přístupné čekárně pro cestující vytrhl ze zdi zde instalovaný mincovník u dveří do místnosti dámských toalet a následně z daného mincovníku odcizil finanční prostředky na hotovosti v drobných mincích ve výši nejméně 225 korun. Poškozením nejen daného automatu ale i obvodové zdi a instalačního zařízení vnikla poškozené právnické organizaci další hmotná škoda na majetku ve výši okolo 20 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z místně příslušného Obvodního oddělení v Hlučíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hlučínské policejní číslo 974 737 701.

BRUNTÁLSKO:

Objasnění drogové problematiky v Krnově s přesahem do Ostravy

V uplynulých dnech komisařka Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Bruntále zahájila trestní stíhání dvou mužů ve věku 33 let z Krnova a z Ostravy jako obviněné ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a ze spáchání přečinu výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a prověřováním ze strany bruntálských policistů a kriminalistů zjištěno, tak oba muži společně nejméně od října loňského roku do října letošního roku na různých místech v Krnově a na území města Ostravy distribuovali různým osobám omamné a psychotropní látky, a to metamfetamin - pervitin.

Výše uvedený 33letý muž z Ostravy tuto návykovou látku vyráběl v místě svého bydliště nebo si ji opatřoval i jiným způsobem (nákupem, obdržením) a následně jí po předchozí domluvě předával 33letému muži z Krnova a tento jí pak bezplatně nebo za úplatu či za protislužbu nabízel a prodával svým klientům a dalším osobám z řad uživatelů návykových látek v Krnově a v okolí. Tuto drogu tak například prodával za částku 900 korun za gram, ale také jí užíval pro svou vlastní potřebu. Tento muž byl již v minulosti pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Bruntále za obdobnou trestnou činnost k souhrnnému podmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou čtyř let, a to až do července roku 2025.

V dané záležitosti byly Okresním státním zastupitelstvím v Bruntále vydány souhlasy nejen k zadržení výše uvedených osob, ale rovněž i k provedení domovních prohlídek. V jednom z krnovských bytů a v nedaleké garáži tak byla nalezena a zajištěna sušená rostlinná hmota s obsahem THC a bílá krystalická látka v igelitových sáčcích. Dále byly nalezeny věci a materiály související s drogovou problematikou (plastové dózy, prázdné obaly a igelitové sáčky, inzulínové stříkačky a tablety). V ostravském bytě pak byly nalezeny a zajištěny různé předměty, chemikálie, nádoby a odměrky (kanystry toluenového rozpouštědla, hydroxid sodný, varné sklo, baňky, mixér, indukční vařič, teploměr, stojan, skleněné mísy a plastové nádoby s chemickými látkami) určené k výrobě amfetaminu/metamfetaminu

Celá záležitost je nadále v intenzivním vyšetřování ze strany policistů a kriminalistů z Územního odboru Policie České republiky v Bruntále a oba výše uvedení obvinění muži již nejsou na svobodě, kdy se v současné době nacházejí buď ve stanoveném výkonu trestu odnětí svobody či ve vazbě.

NOVOJIČÍNSKO:

Objasnění krádeže žebříku z prostoru náměstí Sigmunda Freuda v Příboře

Policisté z příborského Obvodního oddělení v těchto dnech sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže 30letému muži z Novojičínska, neboť na podkladě všech doposud zjištěných a objasněných skutečností je zcela zřejmé, že tato osoba pár minut před osmou hodinou ranní 3. listopadu letošního roku, po násilném odstranění lankového zámku, odcizila z volně přístupného průchodu na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře zde odstavený tříramenný hliníkový žebřík v hodnotě 3 tisíce korun, ke škodě 37letého místního muže. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že výše jmenovaný 30letý muž byl již v minulosti pravomocně odsouzen a potrestán pro majetkovou trestnou činnost, a to rozsudky okresních soudů v Tachově a v Novém Jičíně k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání dvou let, se zkušební dobou až do února roku 2024 a k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 150 hodin, které doposud nevykonal. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany policistů z Obvodního oddělení v Příboře v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty.

Opava 11. listopadu 2022

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil:   +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

vytisknout  e-mailem