Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska - 10. července 2020

Zpráva z ÚO Opava - objasnění drogové problematiky 

OPAVSKO:

Objasnění několika případů drogové problematiky na Opavsku

V průběhu prvního pololetí roku 2020 speciálně vytvořený TOXI TÝM opavských policistů a kriminalistů prošetřoval, prověřoval a vyšetřoval několik případů protiprávního jednání s drogovou problematikou. Na úseku nealkoholové toxikomanie tak bylo od začátku ledna do začátku července letošního roku trestně stíháno 22 osob, z toho 5 obviněných pachatelů je v současné chvíli ve vazbě.

Již začátkem června tohoto roku byla široká veřejnost prostřednictvím médií informována o případu, ke kterému došlo 29. května 2020 na ulici Čajkovského v Opavě. Při náhlém úmrtí 44letého muže bylo v jednom z rodinných domů nalezeno několik rostlin konopí a byla zajištěna kompletní indoor pěstírna. Takto již byly poskytnuty médiím informace:

  • Službu konající policejní hlídka z opavského Obvodního oddělení byla chvíli před jednadvacátou hodinou večerní 29. května 2020 vyslána do jednoho z rodinných domů na ulici Čajkovského v Opavě, kde má osádka sanitního vozidla s lékařem resuscitovat nějakou osobu. Po příjezdu na místě bylo zjištěno, že 40letý místní muž nalezl svého 44letého kamaráda z Opavska, jak leží na schodech domu a nehýbe se. Proto přivolal lékařskou pomoc, kdy i po několika desítkách minut resuscitace se nepodařilo muže oživit a přítomný lékař u něj stanovil úmrtí z přesně nezjištěné příčiny, bez aktivní účasti a zavinění ze strany cizí osoby a nařídil zdravotní pitvu.

Na místo se dostavili i opavští kriminalisté, kteří rovněž neshledali známky cizího zavinění a se zdravotní pitvou souhlasili. V rámci řádné dokumentace celé záležitosti však na místě a v jeho bezprostředním okolí zjistili důvodné podezření z protiprávního jednání na úseku nealkoholové toxikomanie.

V těchto dnech komisař Obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil trestní stíhání výše jmenovaného 40letého muže z Opavy jako obviněného ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a přečinu nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku, kterých se měl dopustit tím, že v prostorách shora uvedeného rodinného domu na ulici Čajkovského v Opavě společně se zemřelým 44letým mužem pěstovali 58 kusů rostlin konopí o výšce 80 - 100 cm a 11 kusů rostlin konopí o výšce 10 - 60 cm, obsahujících tetrahydrokanabinol a k dispozici měli uschováno i 12 gramů sušené zelené rostlinné hmoty využitelné pro toxikomanii, přičemž vše bylo ihned zajištěno a zasláno ke speciální chemické expertíze. Další prověřováním bylo zjištěno a prokázáno, že výše uvedení muži již v roce 2018 vypěstovali za využití stejné indoorové technologie (např. zavlažovací systém, speciální hnojiva, regulátory osvětlení a teploty, sodíkové výbojky apod.) minimálně 50 rostlin konopí o výšce okolo 80 - 100 cm, kdy květy rostlin následně usušili, rozdělili si takto získanou návykovou látku a tuto použili pro vlastní potřebu. O toto se pokusili i v průběhu roku 2019, kdy zasadili 50 semínek rostliny konopí, které jim však v průběhu růstu zplesnivěly.

Bezprostředně po zjištění této trestné činnosti byl v pozdních večerních hodinách 29. května letošního roku 40letý muž zadržen a umístěn do opavské policejní cely k nutným procesním úkonům. Po těchto byl propuštěn ze zadržení, jeho trestní stíhání je vedeno na svobodě a celá záležitost je nadále ve vyšetřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Mezi další skutky s problematikou omamných a psychotropních látek či jedů například patří i společný případ, kdy u 37letého muže z Opavska byla zajištěna kompletní varna pervitinu a u 25letého muže z Opavska byla zajištěna kompletní indoor pěstírna:

  • Ze spáchání zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a s psychotropními látkami a s jedy byl obviněn 37letý muž z Opavska, neboť tento od jara roku 2018 do dubna 2020 na různých místech v okrese Opava (například Dolní Benešov, Bolatice) poskytoval nejméně šesti jiným osobám psychotropní látky zdarma nebo za úplatu. Dále v Polsku nakupoval a následně do České republiky převážel tablety léků s obsahem pseudoefedrinu, obstarával si předměty potřebné k výrobě pervitinu (různé druhy chemikálií, laboratorní sklo, vatu a jiné komponenty) a na podzim roku 2019 se ve dvou případech pokusil za využití zmíněných komponentů vyrobit pervitin. Výše uvedeného jednání se dopustil i přesto, že byl v minulosti Okresním soudem v Opavě pravomocně odsouzen a potrestán, za což mu byl uložen souhrnný nepodmíněný trest odnětí svobody v délce třiceti měsíců.
  • Opavský policejní komisař zahájil tedy trestní stíhání i 25letého muže z Opavska jako obviněného ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a s psychotropními látkami a s jedy, kterého se měl dopustit tím, že od jara 2018 do dubna 2020 v patře rodinného domu na Opavsku za pomocí indoorové technologie (opakovaně v pěti po sobě jdoucích cyklech) pěstoval rostliny konopí. Po vypěstování několika rostlin tyto následně zpracoval a usušil do podoby sušiny tzv. marihuany, přičemž se mu podařilo takto vyrobit až 500 gramů marihuany, kterou následně z části užil pro vlastní potřebu a z části ji na různých místech okresu Opava poskytoval společně s pervitinem nejméně desítce jiných osob. Rovněž i on nakupoval v polských lékárnách balení léků s obsahem pseudoefedrinu, následně obstarával předměty potřebné k výrobě pervitinu (různé druhy chemikálií, trychtýř, laboratorní sklo, vatu a jiné komponenty) a v místě bydliště vyrobil několik gramů pervitinu.

Při rozsáhlé realizaci na konci června 2020 na teritoriu Opavska a Bruntálska byla opavskými kriminalisty z TOXI TÝMU rozkryta organizovaná skupina vařičů pervitinu. Soudem nařízené domovní prohlídky proběhly postupně v obcích Dobroslavice, v Janově a v Bohušově. V rámci rozkrytí této trestné činnosti drogového charakteru bylo zadrženo celkem 7 podezřelých osob (muži ve věku 31, 33, 34, 41, 41 a 47 let z Ostravska a Novojičínska, žena ve věku 28 let z Ostravska), kdy 5 osob již bylo následně obviněno pro naplnění skutkové podstaty zločinu nebo i přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, přičemž 3 osoby jsou již nyní stíhány vazebně. Jednotlivé osoby od konce roku 2019 do června 2020 samy či společně obstarávaly různé potřebné léky, chemikálie a laboratorní zařízení a následně pak vyráběly pervitin - metamfetamin, který používaly pro vlastní potřebu nebo jej nabízely, dávaly a prodávaly dalším osobám za různé finanční částky nebo za cenné věci. Některé z obviněných osob byly dokonce přistiženy a zadrženy přímo při výrobě pervitinu v obci Bohušov na Bruntálsku, a to v brzkých ranních hodinách 22. června 2020, další osoby byly zadrženy rovněž v tento či v následující den na různých místech v okrese Bruntál a v okrese Opava. Intenzivním prověřováním a následně i prováděným vyšetřováním byla například zajištěna kompletní varna, a to různé chemikálie a laboratorní vybavení potřebné k výrobě pervitinu, dále bylo nalezeno a zajištěno 770 gramů čistého metamfetaminu (na černém trhu by se tato návyková látka mohla prodat až za hodnotu přes jeden a půl milionu korun), byla zajištěna také elektronika, finanční prostředky na hotovosti, tři motorová vozidla a další věci pocházející z trestné činnosti.

Celá tato záležitost je rozpracována a je v současné chvíli nadále vyšetřována ze strany opavských policistů a kriminalistů v úzké spolupráci s jejich bruntálskými kolegy.

Konopí seté a pryskyřice z konopí je zařazeno jako omamná látka do seznamu IV podle Jednotné úmluvy o omamných látkách a jsou uvedeny v Seznamu č. 1 a č. 3 omamných látek v příloze č. 1 a č. 3 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb. o seznamech návykových látek, principiální účinnou složkou marihuany je delta-9-tetrahydrokanabinol (dronabinol), který je zařazen jako psychotropní látka do seznamu II podle úmluvy o psychotropních látkách a je uveden v Seznamu č. 5 psychotropních látek v příloze č. 5 k citovanému nařízení vlády.

Pervitin – metamfetamin je zařazen jako psychotropní látka do Seznamu II podle Úmluvy o psychotropních látkách a je uveden v Seznamu č. 5 psychotropních látek v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb. o seznamech návykových látek.

vytisknout  e-mailem