Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Moravskoslezského kraje - 3. dubna 2023

Zpráva z KŘP Msk Ostrava ohledně dopravně bezpečnostní akce na chodce a cyklisty za snížené viditelnosti 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ:

Policisté Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje se v průběhu uplynulého pracovního týdne, tedy od 28. do 31. března 2023, zapojili do vyhlášené dopravně bezpečnostní akce, která byla převážně zaměřená na viditelnost chodců a cyklistů. Dopravně bezpečnostní akce se konala převážně za snížené viditelnosti (soumrak, svítání, noční doba) a byla zaměřena na dodržování zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, s cílem eliminovat dopravní nehodovost s účastí chodců a cyklistů.

Celého opatření se v uvedené době zúčastnilo téměř 550 policistů z dopravní i z pořádkové policie, tedy z jednotlivých dopravních inspektorátů, z obvodních oddělení i ze Speciální pořádkové jednotky v rámci moravskoslezského Krajského ředitelství Policie České republiky.

Při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu bylo zastaveno a zkontrolováno 2.385 účastníků silničního provozu (řidiči dvoustopých či jednostopých motorových i nemotorových vozidel a chodci), přičemž bylo zjištěno 443 dopravních přestupků. V příkazním řízení (blokovou pokutou) na místě bylo vyřešeno 408 případů porušení zákona a 35 skutků bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání a opatření.

Počet zkontrolovaných chodců v silničním provozu mimo obec a za snížené viditelnosti bylo celkem 267, přičemž všechny tyto osoby byly povinně vybaveny reflexními prvky.

Jak bylo při dohledu nad bezpečností a plynulostí silniční provozu zjištěno a prokázáno, tak 63 chodců se dopustilo různých dopravních přestupků, což bylo ve všech 63 případech vyřízeno na místě. Cyklisté v 5 případech porušili dopravní předpisy a rovněž i oni byli sankcionováni v příkazním řízení blokovou pokutou na místě. Ve většině těchto událostí cyklistů se převážně jednalo o špatné osvětlení jízdního kola či absence různých reflexních prvků, a to za snížené viditelnosti, na neosvětlených místech, v úsecích mimo bytovou zástavbu a mimo obce a města. U chodců to hlavně bylo přecházení mimo přechody pro chodce či chůze po nesprávné straně vozovky v místech, kde není chodník apod.

Ač byla celá dopravně bezpečnostní akce převážně zaměřena na chodce a cyklisty, přesto službu konající policejní hlídky a zakročující policisté kontrolovali i další účastníky silničního provozu. Orientační dechové zkoušky či odborná měření dechovými zkouškami prokázaly přítomnost alkoholických nápojů v dechu u 13 osob (11x přestupkové jednání a 2x přečin ohrožení pod vlivem návykové látky) a provedenými testy na možnou přítomnost jiných návykových látek v těle řidiče bylo prokázáno 11 případů.

Mezi hlavní přestupky při porušení silničního zákona patřilo držení telefonu nebo jiného hovorového či záznamového zařízení při řízení (73x), nevyhovující technický stav vozidla (61x), nepoužití bezpečnostních pásů či zádržných systémů řidičů či spolujezdců (42x), překročení stanovené rychlosti jízdy (24x), nepředložení dokladu o pojištění odpovědnosti u motorového vozidla (zákonné pojištění - 7x) a jízda v předmětném úseku bez příslušné dálniční známky (5x).

Obdobné dopravně bezpečnostní akce preventivního i represivního charakteru budou následovat i v dalších dnech, týdnech a měsících letošního i následujícího roku, a to v rámci celorepublikových a celokrajských vyhlášených opatření. Bezpečnost a plynulost silničního provozu budou policisté sledovat i dalšími připravovanými akcemi na teritoriích jednotlivých územních odborů v Bruntále, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně, Opavě a Ostravě.

Opava 3. dubna 2023

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil:   +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

vytisknout  e-mailem