Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Informace vyplývající ze zákona o nemocenském pojištění - aktualizace

LIBERECKÝ KRAJ - Informace k zveřejnění podle zákona č. 187/2006 Sb. 

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Informace vyplývající ze zákona o nemocenském pojištění


Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

nám. Dr. E. Beneše 584/24, Staré Město

460 32 Liberec

PRO ÚČELY PLNĚNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA č. 187/2006 Sb.

O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ SE ZVEŘEJŇUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE:

  1. Úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu nemocenského pojištění a kde je možno odevzdat podání a úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých je možno u něj učinit podání ústně nebo do protokolu nebo nahlížet do spisu nebo požádat o informaci ve věcech pojištění:

Adresa, na které je možno odevzdat podání:

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Odbor personální
Oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí
nám. Dr. E. Beneše 584/24, Staré Město
460 32 Liberec

Úřední hodiny:             PO, ST:                     08:00 – 15:00

                                    ÚT, ČT, PÁ               08:00 – 13:00

Přestávka na jídlo a odpočinek:  11:30 – 12:00.

  1. Elektronická podatelna Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, kde je možno doručovat podání opatřené elektronickým podpisem v elektronické podobě:

                                               email:krpl.podatelna@pcr.cz

                                               datová schránka: vsmhpv9

  1. Forma technického nosiče pro doručování podání v elektronické podobě:

Záznamová média CD, DVD, flashdisk. Nosiče jsou vráceny pouze na požádání.

  1. Pracoviště plnící funkci správního orgánu (služebního orgánu I. stupně) ve věcech nemocenského pojištění a služebního útvaru:

Oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí       fax: 974 461 903

Jména zaměstnanců tohoto pracoviště:

Hana Karčová, tel. 974 461 410,             e-mail intranet: hana.karcova@pcr.cz
                                                                 e-mail internet: krpl.op@pcr.cz
Marta Vávrová, tel. 974 461 411,             e-mail intranet: marta.vavrova@pcr.cz
                                                                 e-mail internet: krpl.op@pcr.cz

Ve věcech nemocenského pojištění příslušníků rozhoduje:

Oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí  odboru personálního                fax: 974 461 903

Mgr. Romana Skalová, vedoucí odboru personálního, tel. 974 461 227,

e-mail intranet: romana.skalova@pcr.cz
e-mail internet: krpl.op@pcr.cz

  1. Určené pracoviště k plnění funkce služebního útvaru (mzdová účtárna):

Pracoviště služebních příjmů a platů oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí odboru personálního krajského ředitelství, tel. 974 462 407, fax 974 461 903

                                                                      email internet: krpl.op@pcr.cz
                                                                      email intranet: vladimira.ptacinova@pcr.cz

                                                                                                                              
                                                                                                                        plk. Mgr. Vladislav Husák  v. r.
                                                                                                                        ředitel KŘP Libereckého kraje

vytisknout  e-mailem