Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace v souvislosti se skončením služebního poměru

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Žadatel se domáhal informací:

„1) Informaci, jak NCOZ vyřešilo žádost ............ v písemnosti datované 17.3.2022, nazvané Věc: potřeby a požadavky k řešení v souvislosti se skončením služebního poměru (zasláno NCOZ dne 18.03.2022, .............). Konkrétně bod č.4 : "… umožnění zpřístupnění výpočetní techniky mnou užívané na .............. k vyzvednutí nebo jiným způsobem vykopírování elektronické komunikace (cca 6 měsíců mě nedostupné mé elektronické komunikace, z důvodu, že mi od 7.6.2021 nebyl umožněn přístup na pracoviště pro nutné aktualizace potřebných hesel)";
2) Informaci, jak NCOZ vyřešilo žádost ................... v písemnosti datované 17.3.2022, nazvané Věc: potřeby a požadavky k řešení v souvislosti se skončením služebního poměru (zasláno NCOZ dne 18.03.2022, .....................). Konkrétně bod č.5 : "žádám ve smyslu ustanovení §43 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, o vydání služebního posudku";
3) Informaci, jak NCOZ vyřešilo žádost ........................ v písemnosti datované 17.3.2022, nazvané Věc: potřeby a požadavky k řešení v souvislosti se skončením služebního poměru (zasláno NCOZ dne 18.03.2022, ......................). Konkrétně bod č.6 : "žádám o převedení do mé dispozice mnou užívaného služebního telefonního uživatelského čísla: ..................";
4) Informaci, zda NCOZ někdy odmítlo převedení služebního telefonního uživatelského čísla při žádosti příslušníka o převedení do jeho dispozice, v souvislosti se skončením jeho služebního poměru. Pokud ano, tak kopii takové informace (s anonymizací osobních údajů příslušníka, kterého se týká)…“

Povinný subjekt žádost posoudil a žadateli poskytl informace:

Ad 1) Z důvodu ukončení služebního poměru žadatele mu nebylo v období, kdy vracel služební věci, umožněno ze strany vedoucího expozitury ................. NCOZ zpřístupnění výpočetní techniky, neboť to neumožňují žádné právní a služební předpisy.
Ad 2) Rozhodnutí o propuštění nabylo právní moci dne 21. září 2022. Předmětný služební posudek byl žadateli zaslán poštou s doporučením do vlastních rukou dne 26. října 2022.
Ad 3) Vzhledem k tomu, že vedení útvaru odsouhlasilo, že lze tel. číslo převést, byl ze strany vedoucího expozitury ........... NCOZ odeslán začátkem měsíce června 2022 na odbor informatiky požadavek na převedení předmětného služebního tel. čísla, včetně uvedení kontaktu na žadatele pro případ potřeby další komunikace s ním v dané věci. Příslušný pracovník odboru informatiky se pokoušel žadatele několikrát telefonicky kontaktovat, kdy ani jednou se nepodařilo s žadatelem telefonicky spojit.
Ad 4) Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Naopak zákon č. 106/1999 Sb. nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet právní analýzy či hodnocení na základě zadání žadatele. Jelikož povinný subjekt požadovanou informaci nemá zaznamenanou, ani mu žádný právní předpis neukládá povinnost takovou informaci vytvořit, jedná se o neexistující informaci, kterou povinný subjekt ve smyslu citovaného ustanovení nedisponuje, nemůže ji tedy žadateli poskytnout.
 

plk. Mgr. Jaroslav Ibehej  
NCOZ SKPV

vytisknout  e-mailem