Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Informace pro účely plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Informace odboru personálního 

PRO ÚČELY PLNĚNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 187/2006 SB., O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ, SE ZVEŘEJŇUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE Z ÚŘEDNÍ DESKY:

(1) V podatelně orgánu nemocenského pojištění v úředních hodinách je možno odevzdat nebo učinit podání, včetně učinění podání ústně do protokolu, a požádat o informaci ve věcech nemocenského pojištění. Úřední hodiny a adresa jsou následující:


a) úřední hodiny:

pondělí a středa 7:30 - 15:00 hodin

úterý a čtvrtek 7:00 - 15:00 hodin

pátek 7:30 - 12:00 hodinb) přestávka na jídlo a odpočinek:

každý všední den od 11:30 do 12:00 hodinc) adresa sídla sociální evidence k odevzdání podání:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Lidické náměstí 9

401 79 Ústí nad Labem


Elektronická podatelna, kde je možno doručovat podání opatřené elektronickým podpisem:

Datová schránka: a64ai6n(2) Forma technického nosiče pro doručování v elektronické podobě:

 veřejná síť internet, záznamová média CD, DVD, flash


(3) Pracovištěm plnící funkci správního orgánu (služebního orgánu I. stupně) je pracoviště sociálních evidencí skupiny služebních příjmů, platů a sociálních evidencí oddělení výkonu personálních činností odboru personálního krajského ředitelství, za které jedná zaměstnanec tohoto pracoviště referentka sociálních věcí Olga Procházková, tel. 974 423 423, e-mail: olga.prochazkova@pcr.cz.


(4) Ve věcech nemocenského pojištění policistů krajského ředitelství rozhoduje vedoucí odboru personálního Ing. Bc. Bohumil Hanzlík, tel. 974 421 400, e-mail: bohumil.hanzlik@pcr.cz.


(5) Pracovištěm plnící funkci služebního útvaru je pracoviště služebních příjmů a platů skupiny služebních příjmů, platů a sociálních evidencí oddělení výkonu personálních činností odboru personálního krajského ředitelství, za které jedná vedoucí této skupiny p. Iva Hroššová, tel. 974 421 413, e-mail: iva.hrossova@pcr.cz.


Vyvěšeno dne: 24.10.2013

vytisknout  e-mailem