Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro oběti trestných činů

Obětí trestného činu se může stát každý z nás.
 
Kdo je obětí trestného činu, vymezuje zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Tento zákon upravuje práva obětí a stanoví, aby s obětí bylo zacházeno citlivě, s respektem k jejím individuálním potřebám a s přihlédnutím k povaze trestného činu. Zvláštní práva pak připisuje zákon zvlášť zranitelným obětem.
 
Důsledky trestného činu a odborná pomoc
Reakce na takovou událost bývá velmi individuální. Může záviset na typu trestného činu, druhu a závažnosti způsobené újmy, ale také na mnoha dalších okolnostech. K důsledkům trestného činu patří nejen zranění, fyzická bolest nebo majetková újma. Mnohé oběti prožívají také citovou újmu či trpí různými psychickými obtížemi. Takové reakce jsou přirozenou odezvou na náročnou či dokonce extrémní situaci. Získejte více informací o psychologických dopadech trestných činů na obětia možnostech vyhledání odborné pomoci poskytované subjekty zapsanými v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Tato pomoc zahrnuje psychologické služby, sociální poradenství, právní pomoc, poskytování právních informací a možnost účasti v tzv. restorativních programech, sloužících k obnově vztahů a nápravě vzniklé újmy.
 
Další možnosti získání pomoci
Obětem trestných činů pomáhají v rámci systému pomoci obětem v policii již od roku 2010 policejní psychologové a speciálně vyškolení krizoví interventi.  V průběhu trestního řízení Vám může poskytnout potřebnou pomoc také Vámi zvolený důvěrník a zmocněnec. Důležitou formou pomoci je i pomoc finanční, tedy možnost získání peněžité pomoci a uplatnění náhrady škody.
 
Práva obětí trestných činů
Mezi základní práva obětí trestných činů dle zákona o obětech trestných činů patří právo na respektování osobnosti a důstojnosti, zdvořilý a šetrný přístup, právo na informace, odbornou pomoc, ochranu před hrozícím nebezpečím, ochranu soukromí, peněžitou pomoc a právo na ochranu před druhotnou újmou. Policie, orgány činné v trestním řízení a subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem mají povinnost Vás srozumitelně informovat o Vašich právech a umožnit Vám jejich plné uplatnění. Nezapomeňte, že jste-li zároveň stranou poškozenou v trestním řízení, máte také práva vyplývající z trestního řádu.
 
Oznámení trestného činu a trestní řízení
Mnohé oběti trestných činů řeší základní dilema – zda podat trestní oznámení, či ne. Důvodem mohou být různé obavy z průběhu a náročnosti trestního řízení, stud apod. Získejte více informací týkajících se podání trestního oznámení a průběhu trestního řízení.
 
Jednotlivé druhy trestných činů
Na těchto stránkách najdete také specifické informace pro oběti jednotlivých trestných činů. Chcete-li získat tyto informace, vyberte ze seznamu trestných činů uvedeného na úvodní stránce.
 
Důležité dokumenty a odkazy
Na těchto stránkách najdete také různé dokumenty ke stažení, zejména různé informační materiály, poučení pro oběti trestných činů a poškozené, formuláře a odkazy na webové stránky.

vytisknout  e-mailem