Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Veřejná zakázka

Žadatel zažádal o informace o veřejné zakázce 

Vaše žádost zněla, cituji:

„Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění Vás žádáme o zpřístupnění následujících informací:

1. Prosíme o zpřístupnění relevantních částí nabídky vybraného dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem „KŘP Msk – ÚO Bruntál, ul. Partyzánská č.p. 1454/9 – rekonstrukce elektrorozvodů  –  I. etapa“, ze  kterých bude  zřejmé, jaké  konkrétní  řešení,  resp.  jaké konkrétní  výrobky tento  dodavatel využil pro plnění veřejné zakázky tak, aby bylo možné rozeznat, zdali tyto výrobky odpovídají požadavkům zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci veřejné zakázky;

2. Žádáme o předložení protokolu o posouzení a hodnocení nabídky vybraného dodavatele, ze kterého bude zřejmé, jakým způsobem zadavatel, nebo jím jmenovaná hodnotící komise provedla posouzení splnění technických požadavků zadavatele vybraným dodavatelem.“                                                                                                                                                               

K žádosti Vám poskytujeme částečnou odpověď (informace), a to konkrétně k bodu č. 2 žádosti:

V příloze poskytujeme elektronický obraz vyžádaných dokumentů, konkrétně Protokol o posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele (vedeno pod číslem jednacím KRPT-99131-11/ČJ-2018-0700OVZ) a Protokol o posouzení doplnění nabídky vybraného dodavatele (vedeno pod číslem jednacím KRPT-99131-13/ČJ-2018-0700OVZ).

Poskytnuté dokumenty jsou zčásti anonymizované, přičemž neposkytnutí je předmětem rozhodnutí o částečném odmítnutí části žádosti.

K bodu č. 1 žádosti povinný subjekt informace neposkytne, přičemž neposkytnutí je rovněž předmětem rozhodnutí o částečném odmítnutí části žádosti.

vytisknout  e-mailem