Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Hledáme posily - přidej se do týmu!

Policistou na zkoušku - termíny workshopů 

Pro zájemce pořádáme také workshop Policistou na zkoušku.

Zájemci si při něm mohou prohlédnout techniku a vyzkoušet vybavení PČR, neformálně pohovořit s policisty z přímého výkonu a cvičně zkusit absolvovat fyzické testy pro přijetí do služebního poměru. Pokud dosáhnou stanoveného množství bodů, bude jim vystaven certifikát, který má platnost 12 měsíců, a je jedním z povinných podkladů při zahájení řízení pro přijetí do služebního poměru.

Termíny workshopů v roce 2024:

 • pátek 14. června 
 • pátek 16. srpna
 • pátek 13. září 

 areál SKP Kometa, Bauerova 5, Brno.

Potkat se s námi můžete také v rámci kampaně Stačí jen přijít.

Brno: 

 • pátek 12. dubna 
 • pátek 17. května 
 • pátek 19. července 
 • pátek 18. října 

Okresy: 

 • ÚO Blansko - 12.04.2024 a 18.10.2024
 • ÚO Břeclav - 12.04.2024, 17.05.2024 a 18.10.2024
 • ÚO Znojmo - 12.04.2024, 17.05.2024, 27.09.2024 a 18.10.2024
 • ÚO Vyškov - 17.05.2024 a 18.10.2024
 • ÚO Hodonín - 12.04.2024, 17.05.2024 a 18.10.2024

Zájemci si při akci mohou nezávazně zkusit testy fyzické zdatnosti. Při zvládnutí stanovených limitů mají možnost získat certifikát s platností 12 měsíců. Součástí aktivity nejsou ukázky a představení útvarů.  

Odkazy:

na  náborové centrum 
na kontaktní formulář
na komplexní  informace k náboru

Jihomoravská policie přijímá   nové policisty a policistky,pcr_JOB_point_web.jpg


kteří   mají zájem posílit  základní útvary v celém kraji a doplnit počty příslušníků ve výkonu služby. V současné době pracuje u jihomoravské policie téměř tři a půl tisíce příslušníků, a cílem je rozšířit naše řady o desítky dalších nových policistek a policistů, kteří mají zájem o tuto zodpovědnou a smysluplnou práci. Hledáme nové kolegy, kteří by se chtěli podílet na zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku, dohlížet na bezpečnost na silnicích, bojovat proti kriminalitě a neustále prohlubovat svoje znalosti a odbornou kvalifikaci.

Zaměstnání u policie přináší kromě trvalého zaměstnání, stabilního příjmu a možnosti kariérního růstu řadu sociálních a dalších výhod, mezi které patří 6 týdnů dovolené, ozdravné pobyty, zdravotní péče, možnost čerpání příspěvků na penzijní připojištění, rekreační pobyty, příspěvek na MHD a další.  Aktuální náborový příspěvek činí 75 000 Kč

Příslušníkem policie se může stát každý občan České republiky, který

 • je starší osmnácti let
 • je bezúhonný
 • má minimálně střední vzdělání zakončené maturitou
 • je plně svéprávný
 • není členem politické strany nebo politického hnutí
 • nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost (v určitých případech lze tuto činnost vykonávat, zejména po předchozím souhlasu služebního funkcionáře) a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost 

V průběhu přijímacího řízení se dále posuzuje fyzická, osobnostní a zdravotní způsobilost uchazeče.

Možnosti uplatnění při nástupu do služebního poměru ke Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje

Služba pořádkové policie (obvodní oddělení)- chrání a zajišťuje veřejný pořádek, bojuje proti kriminalitě, provádí trestní a přestupkové řízení, dohlíží na bezpečnost silničního provozu. Kromě základních útvarů (obvodních a místních oddělení) jsou v některých větších městech součástí pořádkové policie také pohotovostní motorizované jednotky, pořádkové jednotky a oddíly jízdní policie. Speciální pořádková jednotka působí pod jednotným velením a je určena k ochraně bezpečnosti osob a majetku, ke spolupůsobení při zajišťování veřejného pořádku a učinění opatření k jeho obnově, byl-li porušen. Plní i další úkoly Policie České republiky v případech mimořádných událostí, živelných pohrom, katastrof a průmyslových havárií, které svým rozsahem a nasazení vyžadují nasazení specializovaných sil a prostředků. V těchto případech se řídí bezpečnostními typovými plány, pokyny krizových štábů, nebo plní úkoly v rámci integrovaného záchranného systému.
Služba dopravní policie- dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení, vyšetřuje dopravní nehody a kontroluje doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
Služba cizinecké policie- zajišťuje ochranu vnějších hranic Schengenského prostoru, kontroluje doklady, povoluje a kontroluje vstup a pobyt cizinců.

Při přijetí do služebního poměru je příslušník ustanoven na služební místo  se zařazením na obvodním oddělení, dopravním inspektorátu, cizinecké policii. 

Víte, jak vypadá jeden den policistů z dopravního inspektorátu, obvodního oddělení, cizinecké policie a oddělení hlídkové služby? Podívejte se na naše videa.

vytisknout  e-mailem