Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Hledáme posily - přidej se do týmu!

Policistou na zkoušku - termíny workshopů 

Pro zájemce pořádáme také workshop Policistou na zkoušku, kde si aspoň na jeden den vyzkoušíte, jaké je to být policistou. V rámci workshopu můžete absolvovat i testy fyzické zdatnosti.

Těšíme se na setkání na veletrhu Gaudeamus 1-4.11. 2022 v Brně. 

Termíny uplynulých workshopů v roce 2022: 24.6., 22.7.,19.8., 16.9. , 24.9., 14.10.; místo:  areál SKP Kometa, Bauerova 5, Brno.

Potkat jste se s námi mohli v rámci kampaně stačí jen přijít:

Břeclav

Hodonín

Vyškov

Znojmo

Odkazy:

na  náborové centrum 
na kontaktní formulář
na komplexní  informace k náboru

Jihomoravská policie přijímá   nové policisty a policistky,PCR_TERIT_MODRA.jpg

kteří   mají zájem posílit  základní útvary v celém kraji a doplnit počty příslušníků ve výkonu služby. V současné době pracuje u jihomoravské policie téměř tři a půl tisíce příslušníků, a do konce roku bychom jejich řady rádi rozšířili o desítky dalších nových policistek a policistů, kteří mají zájem o tuto zodpovědnou a smysluplnou práci. Hledáme nové kolegy, kteří by se chtěli podílet na zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku, dohlížet na bezpečnost na silnicích, bojovat proti kriminalitě a neustále prohlubovat svoje znalosti a odbornou kvalifikaci.

Zaměstnání u policie přináší kromě trvalého zaměstnání, stabilního příjmu a možnosti kariérního růstu řadu sociálních a dalších výhod, mezi které patří 6 týdnů dovolené, ozdravné pobyty, zdravotní péče, možnost čerpání příspěvků na penzijní připojištění, rekreační pobyty, příspěvek na MHD a další.  Aktuální náborový příspěvek od 75 000 Kč-150 000 Kč

Příslušníkem policie se může stát každý občan České republiky, který

  • je starší osmnácti let
  • je bezúhonný
  • má minimálně střední vzdělání zakončené maturitou
  • je plně svéprávný
  • není členem politické strany nebo politického hnutí
  • nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost (v určitých případech lze tuto činnost vykonávat, zejména po předchozím souhlasu služebního funkcionáře) a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost 

V průběhu přijímacího řízení se dále posuzuje fyzická, osobnostní a zdravotní způsobilost uchazeče.

Možnosti uplatnění při nástupu do služebního poměru ke Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje

Služba pořádkové policie (obvodní oddělení)- chrání a zajišťuje veřejný pořádek, bojuje proti kriminalitě, provádí trestní a přestupkové řízení, dohlíží na bezpečnost silničního provozu. Kromě základních útvarů (obvodních a místních oddělení) jsou v některých větších městech součástí pořádkové policie také pohotovostní motorizované jednotky, pořádkové jednotky a oddíly jízdní policie. Speciální pořádková jednotka působí pod jednotným velením a je určena k ochraně bezpečnosti osob a majetku, ke spolupůsobení při zajišťování veřejného pořádku a učinění opatření k jeho obnově, byl-li porušen. Plní i další úkoly Policie České republiky v případech mimořádných událostí, živelných pohrom, katastrof a průmyslových havárií, které svým rozsahem a nasazení vyžadují nasazení specializovaných sil a prostředků. V těchto případech se řídí bezpečnostními typovými plány, pokyny krizových štábů, nebo plní úkoly v rámci integrovaného záchranného systému.
Služba dopravní policie- dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení, vyšetřuje dopravní nehody a kontroluje doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
Služba cizinecké policie- zajišťuje ochranu vnějších hranic Schengenského prostoru, kontroluje doklady, povoluje a kontroluje vstup a pobyt cizinců.

Při přijetí do služebního poměru je příslušník ustanoven na služební místo  se zařazením na obvodním oddělení, dopravním inspektorátu, speciální pořádkové jednotce, cizinecké policii. 

Víte, jak vypadá jeden den policistů z dopravního inspektorátu, obvodního oddělení, cizinecké policie a oddělení hlídkové služby? Podívejte se na naše videa.

vytisknout  e-mailem