Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o vyšetřování ze strany ÚDV SKVP

Žadatel požadoval informace o vyšetřování smrti Pavla Wonky. 

 

1) Kdy bylo zahájeno ÚDV vyšetřování smrti Pavla Wonky a kdo ho vedl?
Okolnosti smrti pana Pavla Wonky prošetřoval již předchůdce současného Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie a vyšetřování (ÚDV SKPV), který vznikl dne 1. 1. 1995, a to Úřad pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB (součást Ministerstva vnitra). Vyšetřování bylo vedeno na základě trestních oznámení ze dnů 24. 1. 1990, 29. 12. 1990, 21. 1. 1991, 15. 4. 1991 a 1. 10. 1991 tehdejším vyšetřovatelem mjr. Jiřím Válkem. Na základě dalších trestních oznámení se případem opakovaně zabýval vyšetřovatel ÚDV SKPV ppor. Jiří Levek, a to od 5. 6. 1997, 21. 4. 1999 a 10. 10. 2000. V současnosti prověřuje dvě nová podání v této kauze pplk. Mgr. Petr Dyntera, a to od 4. 4. 2012 a od 11. 4. 2012.
 
2) Kdy a s jakým výsledkem bylo vyšetřování ukončeno?
Prvotní vyšetřování vedené mjr. J. Válkem bylo ukončeno usnesením o odložení věci podle § 159 odst. 1 trestního řádu ze dne 28. 3. 1994. Další vyšetřování vedená ppor. J. Levkem byla ukončena rovněž usneseními o odložení věci, a to ze dnů 16. 4. 1998, 6. 1. 2000 a 27. 9. 2002.
 
3) Má ÚDV nejnovější důkazy psané a datované Pavlem Wonkou několik dní před smrtí, kterou už tuší a které jasně svědčí o porušení zákona a spáchání trestného činu odpovědnými?
ÚDV SKPV nemá k dispozici důkazy, které by odpovídaly této formulaci. Pokud je máte Vy, prosím o jejich poskytnutí, aby mohly posloužit při novém vyšetřování případu.
 
4) V případě kladné odpovědi na otázku č. 3, bylo už zahájeno vaším úřadem vyšetřování tohoto nepromlčitelného zločinu?
Vyšetřování okolností věznění a úmrtí pana Pavla Wonky v současnosti na ÚDV SKPV probíhá, a to na základě podnětů postoupených příslušnými státními zastupitelstvími (viz odpověď na otázku č. 1). Není nám však známa existence důkazů, které zmiňujete v otázce č. 3.

vytisknout  e-mailem