Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Informace o vyrozumnění povinného subjektu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 30.10.2020 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., a to v následujícím znění:
 
„Č.j.-KRPK-XXX
 
Pod výše uvedeným číslem jednacím, žadatele o poskytnutí informace, fyzická osoba uvedeného povinného subjektu, křivě obvinila žadatele, že je podezřelý z nějakého přestupku, který vytvořil v rozporu s právními předpisy jeho podřízená součást OOP Loket, a to zfalšováním obsahu podání vysvětlení žadatele, která údajně lpí na poctivosti a pracovitosti v souladu s právními předpisy.
 
Tímto žadatel žádá o poskytnutí informace, jestli bylo vyrozumění povinného subjektu postoupeno příslušnému orgánu k prověření a byla tak povinným subjektem nestranně splněna zákonná povinnost a to i dle etického kodexu PČR, popř. s jakým výsledkem příslušného orgánu k prověření věci.“
 
Policie České republiky jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost žadatele posoudila a sděluje k výše uvedenému následující informace:
 
Pod výše uvedeným číslem jednacím je označen dokument "Vyrozumění o výsledku přezkoumání postupu orgánu policie", který byl žadateli dne 2.7.2020 doručen do jeho datové schránky. Obsahem tohoto dokumentu jsou informace o postupu, jakým byla projednána a vyřízena  "Stížnost proti postupu" doručená KŘP Karlovarského kraje dne 4.6.2020.
 
V odpověďi na dotaz žadatele mu sdělujeme, že proces, jakým byla projednána a vyřízena předmětná stížnost, je popsána právě v tomto doručeném dokumentu.
 
por. Bc. Zuzana Týřová
3. 12. 2020

vytisknout  e-mailem