Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o společné akci „LOON“

Ve dnech 11 až 12. května 2010 byla Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování a Celní správou provedena operace s krycím názvem LOON.  

 
Na počátku roku 2009 získal odbor pátrání Celního ředitelství Praha informace o množícím se výskytu neznačených cigaret v nelegální prodejní síti. Během šetření byla zjištěna lokalita skladování, místa pro úpravu tabáku a ustanovena skupina osob, podílejících se na této nelegální činnosti. V dalším průběhu šetření byly dokumentovány dovozy tabákových listů do ČR určených pro výrobu, následně byla dokumentována hierarchie řízení a dělba rolí v organizované skupině. Postupem času byly pořizovány další důkazy, zejména skladovací místa a distribuční kanály, tok komponentů a dílčích strojních zařízení.
 
Po několika měsících prověřování trestné činnosti byla v rámci realizace zadržena organizovaná skupina osob pocházejících z Asie. Tyto osoby měly, coby členové utajeného společenství s vlastní organizovanou strukturou a z toho vyplývající dělbou práce, v úmyslu zkrátit spotřební daň, daň z přidané hodnoty a clo, v období nejméně od února 2009 do současnosti, na různá místa v České republice, zejména do lokalit Středočeského a Karlovarského kraje, dovážet v kontejnerových zásilkách ze zahraničí, převážně z Vietnamu, tabákové listy. Dále si tyto osoby měly obstarat ostatní prostředky potřebné k výrobě tabákových výrobků, a to řezací stroje na tabákové listy, nástroje na ruční plnění dutinek cigaret nařezaným tabákem, samotné cigaretové dutinky, cigaretové filtry, aluminiové folie, rozložené kartony a krabičky a další komponenty, ze kterých následně v ručních dílnách vyráběly cigarety určené konečným spotřebitelům. Cizinci tyto tabákové výrobky a jejich obaly opatřovali, bez souhlasu vlastníka ochranné známky, ochrannými známkami na trhu již známými a zavedenými. Poté měli prostřednictvím sjednaných prodejců v příhraničních tržnicích distribuovat tyto výrobky konečným odběratelům v České republice a v dalších zemích Evropské unie, ačkoli k takové činnosti neměli povolení příslušného celního úřadu České republiky určené k dovozu a přijímání tabákových výrobků podle § 108 a 109 zákona číslo 353/2003 Sb. o spotřební dani, ani rozhodnutí příslušného živnostenského úřadu,
 
V rámci závěrečné fáze realizace bylo provedeno v západních, severních, středních Čechách a v Praze 11 domovních prohlídek a 13 prohlídek jiných prostor a pozemků, při nichž bylo zadrženo 20 osob. Proti deseti z nich bylo zahájeno trestní stíhání zejména pro trestné činy zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 2, písm. a), odst. 3 trestního zákoníku, padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti podle § 245 odst. 1 alinea druhá, odst. 3 trestního zákoníku a porušení práv k ochranné známce a jiným označením podle § 268 odst. 1, 2, 4 písm. a) trestního zákoníku. V případě pravomocného odsouzení hrozí obviněným osobám trest odnětí svobody až na 10 let. Jednáním obviněných byla České republice, zastoupené příslušnými správci daně, způsobena předběžná škoda v celkové výši nejméně 150 milionů korun.  
 
V rámci celé akce bylo zajištěno rozsáhlé množství důkazního materiálu. Jednalo se zejména o 52 tun tabákových listů určených k výrobě řezaného tabáku a cigaret, přibližně 2 tuny obalového materiálu (obaly na řezaný tabák, kartony a krabičky na cigarety), vyrobené cigarety v počtu 268 000 kusů, 10 tun zpracovaného cigaretového tabáku, 45 tisíc kusů padělaných cigaretových kolků, stroj na řezání tabáku, přípravek na plnění cigaret do krabiček a další. Mimo jiné bylo nalezeno kompletní zařízení pro hydroponické pěstování konopí, jedna funkční pěstírna konopí, která obsahovala 1767 rostlin konopí, 1 kg pervitinu, ale také několik set kusů oblečení neoprávněně označeného ochrannými známkami.
 
Akce se zúčastnilo 80 policistů ÚOKFK SKPV, 150 příslušníků celní správy z celních ředitelství Praha, Plzeň a Ústí nad Labem, zásahová jednotka celní správy SON, dva služební psi celní správy vycvičení na vyhledávání tabáku, 110 policistů zásahových jednotek a URNA, 80 policistů stálé pořádkové jednotky Praha a v neposlední řadě i 30 policistů služby cizinecké policie.
 
 
                                                                                                                   pplk. Mgr. Roman Skřepek
                                                                                                                            rada ÚOKFK SKPV

vytisknout  e-mailem