Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Informace o nemocenském pojištění

Informace pro účely plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 

Pro účely plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňují následující informace:
Úřední hodiny podatelny orgánu nemocenského pojištění, kde je možno odevzdat podání, učinit podání ústně do protokolu, nahlížet do spisu nebo požádat o podání informací ve věcech nemocenského pojištění:
pondělí – pátek: 8.00 – 14.00 hodin
(přestávka na oběd: 11.00 – 11.30 hodin)
Adresa, na které je možno odevzdat podání:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí
J. A. Bati 5637
760 01 Zlín
Elektronická podatelna Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, kde je možno doručovat podání opatřené elektronickým podpisem v elektronické podobě:
e-mail: krpz.op.evidence@pcr.cz
datová schránka: w6thp3w
Forma technického nosiče pro doručování podání v elektronické podobě: veřejná síť internet, záznamová média CD,DVD,USB flash disk
          

1) Funkci správního orgánu (služební orgán I. stupně) v řízení ve věcech nemocenského pojištění příslušníků plní
pracoviště sociálních evidencí, oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí: 

Renata Raclavská, referent sociálních věcí
Tel.: 974 662 563, fax: 974 661 935, e-mail: krpz.op.evidence@pcr.cz
    
Helena Kuťáková, mzdová účetní
Tel.: 974 662 562, fax: 974 661 935, e-mail: krpz.op.evidence@pcr.cz
   

2) Rozhodnutí ve věcech nemocenského pojištění může vydat:

Ing. Lenka Zajícová, vedoucí OP
tel.: 974 661 400, fax: 974 661 935, e-mail: krpz.op.evidence@pcr.cz
   
plk. Mgr. Pavel Nesvadba, ředitel kanceláře Krajského ředitelství policie Zlínského kraje
tel.: 974 661 210, e-mail: krpz.kr.ved@pcr.cz
   

3) Funkci služebního útvaru plní oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí:

Helena Kuťáková, mzdová účetní
Tel.: 974 662 562, fax: 974 661 935, e-mail: krpz.op.evidence@pcr.cz
   
Bc. Iveta Křivanová, mzdová účetní
Tel.: 974 662 561, fax: 974 661 935, e-mail: krpz.op.evidence@pcr.cz
   
  
Vyvěšeno dne: 01.03.2021      

vytisknout  e-mailem