Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Geografický informační systém

Úseková analýza dopravní nehodovosti v Plzeňském kraji 

     Pro zefektivnění práce dopravní policie byla na Krajském ředitelství policie Plzeňského kraje vypracována mapa úseků dopravní nehodovosti na dálnicích a silnicích I., II. a III. třídy Plzeňského kraje, kterou naleznete na stránkách Krajského úřadu pod odkazem http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/dopravni_nehody.
     Jedná se o zpracování počtu evidovaných dopravních nehod v kombinaci s jejich následky v jednotlivých úsecích vybraných komunikací v Plzeňském kraji, které jsou podle speciálně vytvořeného vzorce přehledně graficky znázorněny v mapě. Tímto způsobem je zmapováno přibližně 10 tisíc půlkilometrových úseků  na 88 % komunikací v  Plzeňském kraji. Jedním pohledem do mapy je tak možné zjistit místa téměř bez dopravních nehod nebo naopak s větším počtem nehod či různě závažnými následky. V mapě je zpracovaná situace za rok, přičemž jsou stanoveny úseky bez zranění, s lehkým nebo těžkým zraněním nebo s úmrtím v kombinaci s různým počtem dopravních nehod. Pro větší přehlednost bylo zvoleno jejich barevné rozlišení podle stoupající závažnosti na zelené, žluté a červené. Tato mapa bude pravidelně jednou ročně aktualizována.
     Vzorec pro propočet dopravních nehod s ohledem na následky nutný pro úsekovou analýzu dopravní nehodovosti vymyslel a do mapy zpracoval policista zařazený na oddělení krizového řízení krajského ředitelství věnující se geografickým informačním systémům. Vznikl tak za vynaložení minimálních nákladů významný, v republice ojedinělý a přehledný systém, který v současné době využívají dopravní policisté v Plzeňském kraji jako jednu z pomůcek při  plánování výkonu služby. Do současné doby byly úsekové analýzy dopravní nehodovosti k dispozici pouze v číslech a tabulkách nebo i v mapě, ale pouze jako promítnutí jednotlivých dopravních nehod do bodů. Pro lepší přehlednost vznikla uvedená úseková mapa, kterou dáváme k  dispozici široké veřejnosti prostřednictvím webových stránek Krajského úřadu Plzeňského kraje. Zájemci o analýzu budou mít možnost meziročního srovnání a mimo zobrazení Plzeňského kraje zde v budoucnu naleznou i samostatnou mapu Plzně.
 
27. září 2012
mjr. Mgr. Martina Kohoutová 

 

Dopravní nehodovost v Plzeňském kraji

 

 Dopravní nehodovost v Plzeňském kraji

 

Odkazy do noveho okna

Dálnice - graf

Dálnice - graf 

Detailní náhled

Silnice I. třídy - graf

Silnice I. třídy - graf 

Detailní náhled

Silnice II. třídy - graf

Silnice II. třídy - graf 

Detailní náhled

Silnice III. třídy - graf

Silnice III. třídy - graf 

Detailní náhled

Zastoupení jednotlivých krajů

Zastoupení jednotlivých krajů 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem