Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Statistika kriminality

PLZEŇSKÝ KRAJ – Celorepublikový trend poklesu kriminality byl zaznamenán i v Plzeňském kraji. 

Za dvanáct měsíců loňského roku evidují policisté v Plzeňském kraji celkem 10 512 trestných činů. Ve srovnání s rokem 2014 je to o 1 479  případů méně. V Plzeňském kraji tak byl zaznamenán, stejně jako v celé České republice, pokles kriminality. Tak jako v roce 2014 se policistům podařilo objasnit přes 54 procent trestné činnosti. A pokud do objasněnosti zahrneme i případy dodatečně objasněné z předchozího období, pak procentuální vyčíslení objasněnosti překročí 57%. V celorepublikovém porovnání se Plzeňský kraj řadí mezi prvních šest území s nejnižším počtem trestných činů. Škoda způsobená trestnou činností byla vyčíslena na částku převyšující 350  miliónů korun.

 

Rok 2015

Rok 2014

Srovnání s rokem 2014

Počet trestných činů

10 512

11 991

- 1 479

Objasněnost trestné činnosti

5 687 (54,1%)

6 520  (54,3%)

- 833

Škoda způsobená trestnou činností

354 992 000,- Kč

392 405 000,- Kč

- 37 413 000

Rok

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Počet trestných činů

10 512

11 991

13 713

12 822

13 752

13 843

Majetková trestná činnost

Pachatelé se podobně jako v předchozích letech nejvíce dopouštěli majetkové trestné činnosti (více jak 53% z celkového počtu evidovaných trestných činů) a jako předloni i loni byl zaznamenán pokles tohoto typu kriminality. V roce 2015 zapsali policisté do statistik 5 585 majetkových deliktů, tedy o 1 206 případů méně než v roce 2014.

V rámci majetkové kriminality převažují početně krádeže prosté a krádeže vloupáním. V  oblasti krádeží prostých jsou evidovány například případy kapesních krádeží, krádeží motorových vozidel, věcí z automobilů, krádeže domácího zvířectva a další. Největší část této oblasti zaujímají krádeže věcí z automobilu. Jejich počet se v loňském roce zvýšil (v roce 2015 je evidováno o 124 případů více než v roce 2014) stejně jako u krádeží kapesních (nárůst o 18 případů). Meziroční pokles zaznamenali policisté u krádeží dvoustopých motorových vozidel, konkrétně o 86 případů a u krádeží jízdních kol, kdy bylo zaevidováno o 34 případů méně. Ve statistické části týkající se krádeží vloupáním převažují zejména vloupání do domů, bytů, víkendových chat a obchodů. I v této oblasti byl zaznamenán meziroční pokles skoro o 700 případů.

Krádeže

Rok 2015

Rok 2014

Srovnání s rokem 2014

PROSTÉ

3 180

3 581

- 401

  • Kapesní krádeže

127

109

+ 18

  • věcí z automobilů

842

718

+ 124

  • motorových vozidel dvoustopých

203

289

- 86

  • motocyklů a mopedů

30

53

- 23

  • jízdních kol

294

328

- 34

VLOUPÁNÍM

1 835

2 517

- 682

  • do rodinných domů

217

318

- 101

  • do víkendových chat

224

337

- 113

  • do bytů

157

168

- 11

  • do obchodů

118

107

+ 11

Násilná trestná činnost

Počet násilných trestných činů se zvýšil. Na území Plzeňského kraje bylo evidováno v roce 2015 o 19 případů více než v roce předchozím (celkem 872).

V násilné trestné činnosti zaznamenali policisté nejvíce případů úmyslného ublížení na zdraví, případů nebezpečného vyhrožování, loupeže a porušování domovní svobody. K poklesu došlo například u loupeží (o 34 případů), ale naopak o 33 případů vzrostl počet trestných činů nebezpečné vyhrožování. Zvlášť závažné zločiny vražd byly v roce 2015 vyšetřovány celkem v 9 případech (číselný údaj v tabulce nesouhlasí z důvodu, že tři případy nebyly do statistiky zahrnuty). Jedná se o dvě vraždy dokonané, ke kterým došlo v Horní Bříze a Blovicích (vražda knihovnice a střelba v Blovicích – šetřeno jiným útvarem) a sedm vražd ve stadiu pokusu – pobodání mladé dívky v plzeňském bytě, útok na dva muže za OC Plaza, pobodání muže v Losiné, pobodání seniorky v Plzni, pobodání muže v Přešticích, pobodání 27letého muže v Plzni na Anglickém nábřeží a jeden případ byl do statistiky převeden z roku 2014.

 

Rok 2015

Rok 2014

Srovnání s rokem 2014

Vražda

6

4

+ 2

Loupež

109

143

- 34

Úmyslné ublížení na zdraví

293

288

+ 5

Nebezpečné vyhrožování

142

109

+ 33

Nebezpečné pronásledování

17

27

 

- 10

Porušování domovní svobody

100

127

- 27

Vydírání

92

74

+ 18

Mravnostní trestná činnost

Mravnostních deliktů v roce 2015 nepatrně ubylo. Ve statistikách je evidováno celkem 104 případů mravnostních trestných činů. Oproti roku 2041 jich bylo zaevidováno o 3 méně. Nejčastěji jsou šetřeny případy pohlavního zneužívání a znásilnění. V této oblasti kriminality jsou však zaznamenány i další delikty jako například kuplířství, soulož mezi příbuznými, sexuální nátlak apod..

 

 

Rok 2015

Rok 2014

Srovnání s rokem 2014

Znásilnění

34

30

+ 4

Pohlavní zneužívání

35

30

+ 5

Soulož mezi příbuznými

2

2

0

Kuplířství

7

4

+ 3

Šíření pornografie

3

0

+ 3

Ostatní pohlavní úchylky

13

34

- 21

Hospodářské trestné činy

V oblasti hospodářské kriminality, kdy jsou vyšetřovány zejména trestné činy proti daňové soustavě, proti měně, podvody a další, bylo v loňském roce evidováno celkem 1 087 případů, což vypovídá o nárůstu o106 případů oproti předchozímu roku.

 

Rok 2015

Rok 2014

Srovnání s rokem 2014

Hospodářské trestné činy - celkem

1087

981

+ 106

Podvod

315

322

- 7

Pojistný podvod

5

8

- 3

Úvěrový podvod

173

194

- 21

Dotační podvod

1

2

- 1

Padělání a pozměnění peněz – ochrana měny

98

108

- 10

Zpronevěra

146

178

- 32

Krácení daně

21

22

- 1

Podvody proti sociálnímu zabezpečení a nemocenskému pojištění

14

7

+ 7

Porušování práv k ochranné známce

22

10

+ 12

Poškozování věřitele

11

5

+ 6

Neoprávněné držení platebního prostředku

226

215

+ 11

Ostatní a zbývající kriminalita

V další oblasti statistických ukazatelů je široká škála trestných činů v části ostatní a zbývající kriminalita. Největší počet zaujímají v této části statistiky každoročně trestné činy maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství a zanedbání povinné výživy. Lze sem však zahrnout řadu dalších případů, které byly kvalifikovány jako trestný čin. Například se jedná o skutky týkající se výtržnictví, sprejerství, ohrožování výchovy mládeže, požáry, nedovolené ozbrojování, nedbalostní dopravní nehody a ublížení na zdraví,  týrání zvířat, šíření poplašné zprávy  a další. V neposlední řadě jsou zde zahrnuty i drogové delikty.

 

Rok 2015

Rok 2014

Srovnání s rokem 2014

Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání

640

898

- 258

Ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství

525

614

- 89

Zanedbání povinné výživy

597

603

- 6

Výtržnictví

176

209

- 33

Sprejerství

151

91

+ 60

Ohrožování výchovy mládeže

22

22

0

Požáry

24

24

0

Nedovolené ozbrojování

26

26

0

Nedbalostní ublížení na zdraví

28

39

- 11

Týrání zvířat

8

7

+ 1

Šíření poplašné zprávy

21

16

+ 5

Dle posouzení policejních specialistů na drogovou problematiku lze konstatovat, že situace je v této oblasti skoro na stejné úrovni jako v roce 2014. V roce 2015 bylo odhaleno 31 pěstíren konopí a 7 varen metamfetaminu.

 

Rok 2015

Rok 2014

Srovnání s rokem 2014

Nedovolená výroba a jiné nakládání s OPL a jedy (§283 TZ)

157

158

- 1

Přechovávání OPL a jedu (§284 TZ)

48

87

- 39

Nedovolené pěstování rostlin obsahujících OPL

(§ 285 TZ)

11

18

- 7

Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě OPL a jedu (§ 286 TZ)

4

8

- 4

Šíření toxikomanie

(§ 287 TZ)

2

2

0

OPL = omamné a psychotropní látky

TZ = zák.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Některé specifické údaje k pachatelům trestné činnosti

Tr. činnost spáchaná

Rok 2015

Rok 2014

Srovnání s rokem 2014

Pod  vlivem alkoholu

1 129

1 201

- 72

Recidivisty

2 615

3 229

- 614

Nezletilými

59

52

+ 7

Mladistvými

122

121

+ 1

Cizinci

561

569

- 8

S použitím zbraně

102

83

+ 21

Jednotlivá území krajského ředitel

Z hlediska porovnání jednotlivých územních odborů a městského ředitelství lze konstatovat, že nejvíce trestných činů řeší policisté našeho krajského města, které je zatíženo mnoha kriminogenními faktory (celkem 5 244 případů). Jedná se o téměř 50% z celkového počtu trestných činů celého krajského ředitelství. Naopak nejméně trestných činů (6,3%) šetří v rámci Územního odboru Rokycany (664 případů).

 

ÚO Domažlice

ÚO Klatovy

MŘ Plzeň - město

ÚO Rokycany

ÚO Tachov

ÚO Plzeň - venkov

Počet TČ

940

1 145

5 244

664

966

1 553

Podíl na celkovém počtu TČ v rámci Plzeňského kraje

 

8,9%

 

10,9%

 

49,9%

 

6,3%

 

9,2%

 

14.8%

TČ = trestný čin

por. Bc. Jana Tomková
26. ledna 2016

vytisknout  e-mailem