Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Statistika kriminality

PLZEŇSKÝ KRAJ - I tentokrát je objasněnost v našem kraji jedna z nejlepších v republice. 

     Za dvanáct měsíců loňského roku evidují policisté v Plzeňském kraji celkem  13.713 případů porušení zákona, které bylo kvalifikováno jako trestný čin. Ve srovnání s rokem 2012 je to o 891 případů více, což činí 6,95 %. I přes tento početní nárůst se policistům podařilo objasnit 53,85 procent trestné činnosti, tedy v procentuálním porovnání shodný počet trestných činů jako v roce 2012. S tímto výsledkem se naše krajské ředitelství zařadilo v rámci celé republiky na třetí místo ze všech čtrnácti policejních ředitelství. V dlouhodobém porovnání  se jedná, stejně jako vloni, o nejlepší výsledek objasněnosti trestných činů za posledních deset let. Škoda způsobená trestnou činností byla vyčíslena na částku přesahující 444 miliónů korun. Ve sledovaném období roku 2013 byl v rámci vedeného trestního řízení zajištěn majetek v souhrnné hodnotě přesahující 168 milionů korun, což je oproti předloňsku o více jak o 50 milionů.
 
 
 
Rok 2013
Rok 2012
Srovnání s rokem 2012
Trestné činy - počet případů
13.713
12.822
 + 891
Objasněné trestné činy
7.384
6.905
+ 479
Škoda způsobená trestnou činností
444.205.000
583.537.000
- 139.332.000
Zajištěné výnosy/ majetek
168.569.416
117.300.000
+ 51.269.416
     Pachatelé se stejně jako v předchozích letech nejvíce dopouštěli majetkové trestné činnosti. V procentuálním vyjádření se jedná skoro o 60 % celkového množství evidovaných trestných činů. V roce 2013 zapsali policisté do statistik 8.209 případů majetkových deliktů, tedy o 563 případů více než v roce 2012. Tento nárůst v počtu se však neprojevil v objasněnosti majetkové trestné činnosti, protože počet objasněných činů překročil stejně jako v roce 2012 hranici 32 %.  
     Největší část této kriminality zaujímají stejně jako v minulých letech krádeže prosté. Například krádeže na osobách, věcí z automobilů, v různých objektech, či dvoustopých vozidel. Z celkového počtu majetkových trestných činů se jedná o 52 %. Další sledovanou oblastí majetkové kriminality jsou krádeže vloupáním, přičemž se nejčastěji pachatelé vloupali do víkendových chat soukromých osob, bytů, rodinných domů a obchodů.
     Přestože majetková kriminalita v početních ukazatelích celkově vzrostla, byl v některých sledovaných ukazatelích zaznamenán i mírný pokles. Ve srovnání s předchozími roky opět ubylo případů krádeží automobilů. V roce 2013 je evidováno o 46 případů méně než v roce 2012. Stejně tak došlo i k mírnému ponížení počtu vloupání do bytů.
     I když se nejedná o nejzávažnější kriminální delikty, které směřují proti životu a zdraví osob, jde o problematiku, se kterou se veřejnost nejčastěji setkává, a tak se v rámci této trestné činnosti zaměřujeme ve zvýšené míře i na prevenci. V souvislosti s nápadem trestných činů, se získanými poznatky a znalostí místního prostředí je na situaci okamžitě reagováno. Zejména jsou přijímána jednotlivými součástmi krajského ředitelství ve vytipovaných lokalitách rozsáhlá bezpečnostní opatření a zvýšen výkon služby. 
 
Krádeže
Rok 2013
Rok 2012
Srovnání s rokem 2012
PROSTÉ
4.298
4.161
+ 137
 • věcí z automobilů

   

1.057
936
+ 121
 • krádeže motorových vozidel dvoustopých

   

361
407
- 46
 • krádeže motorových vozidel jednostopých

   

35
22
+ 13
 • jízdních kol

   

310
272
+ 38
VLOUPÁNÍM
3.257
2.850
+ 407
 • do rodinných domů

   

441
304
+ 137
 • do víkendových chat

   

385
340
+ 45
 • do bytů

   

295
306
- 11
 • do obchodů

   

223
163
+ 60
     Pokles o 20 skutků byl zaznamenán v počtu násilných trestných činů. V roce 2013 bylo na území Plzeňského kraje evidováno 904 případů, přičemž v roce 2012 jsme evidovali těchto trestných činů 924. Pozitivní skutečností je nejenom fakt, že došlo ke snížení počtu skutků, ale současně i ke zvýšení objasněnosti této závažné trestné činnosti. Zvýšila se více jak o 2 % oproti předloňsku. Pachatele se policistům podařilo dopadnout v 695 případech, tedy skoro v 77 %.
     Ve statistických číslech byly v roce 2013 zaznamenány na území našeho kraje 4 případy vraždy včetně jejich pokusů a příprav. V této bezesporu nejsledovanější oblasti evidujeme v porovnání s rokem 2012 o tři případy méně. Prvním je mediálně sledovaný případ, který byl kvalifikován jako příprava vraždy manželky ze strany jejího muže. Tato kauza již byla projednána před krajským soudem, přičemž došlo ke změně právní kvalifikace na přečin výtržnictví. Dalším je srpnový případ vraždy manželky policisty, který se několik dní skrýval před dopadením (věcná příslušnost GIBS). V září byl objasněn případ vraždy 25letého muže, jehož tělo bylo nalezeno u obce Kornatice, kdy byl podezřelý zadržen po deseti dnech intenzivního šetření. Neustále se intenzivně pracuje i na posledním případu loňského roku - pokusu vraždy mladé ženy z Plzně, kterou zatím neznámý pachatel polil koncentrovanou kyselinou. Odhalení pachatelů těchto zvlášť závažných zločinů je pro naše krajské ředitelství prioritou.
     Z další násilné trestné činnosti se policisté Plzeňského kraje zabývali  ve 173 případech loupežemi, jejichž počet se o necelou padesátku snížil stejně jako u nebezpečného vyhrožování, kde je zaznamenáno snížení o 22 případů. Vyšší počet je vykázán u případů úmyslného ublížení na zdraví (257 případů) a porušování domovní svobody (147 případů).
 
     Dalšími sledovanými druhy trestné činnosti je mravnostní a hospodářská kriminalita. I zde byly v roce 2013 zaznamenány mírné rozdíly v počtu evidovaných trestných činů. V obou oblastech se počet případů o několik desítek zvýšil. Objasněnost případů hospodářské kriminality o dvě procenta vzrostla, naopak u mravnostní kriminality o necelé jedno a půl procento poklesla.
    Mezi ostatními trestnými činy zaujímají početně rozsáhlou oblast trestné činy maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství, či zanedbání povinné výživy. V těchto kategoriích policejní činnosti bylo šetření vedeno stejně jako v předloňském roce v řádu stovek případů.
 
Trestný čin
Rok 2013
Rok 2012
Srovnání s rokem 2012
vražda
4
 
7
 • 3

   

loupež
173
 
221
- 48
úmyslné ublížení na zdraví
257
220
+ 37
nebezpečné vyhrožování
98
120
- 22
vydírání
78
 
79
- 1
porušování domovní svobody
147
140
+ 7
znásilnění
37
 
28
+ 9
pohlavní zneužití
41
 
31
+ 10
podvod
397
377
+ 20
pojistný podvod
13
11
+ 2
úvěrový podvod
157
128
+ 29
padělání a pozměnění peněz
66
113
- 47
zpronevěra
170
207
- 37
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
1.043
827
+ 216
ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství
593
584
+ 9
zanedbání povinné výživy
625
679
- 54
     V souvislosti s drogovou problematikou bylo evidováno  246 trestných činů (v roce 2012 celkem 210 případů). Nejčastějšími případy, stejně jako v předešlém roce, byla nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů (221 případů) a nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou a psychotropní látku (21 případů pěstování marihuany).
     Trestná činnost po linii nealkoholové toxikomanie má v Plzeňském kraji stejně jako v celé republice od počátku roku 2013 vzestupnou tendenci. Vzestupný trend je patrný dle hodnocení kriminalistů především ve výrobě a následné distribuci pervitinu (metamfetaminu), přičemž se této trestné činnosti dopouští místní občané, ale i cizinci. Nárůst byl zaznamenán v loňském roce v odhalených varnách pervitinu (rok 2013 – 10 x, v roce 2012 – 6 x) i pěstírnách konopí (rok 2013 – 48 x, rok 2012 – 29 x). Například počátkem roku 2013 byl realizován rozsáhlý případ výrobců a prodejců marihuany. Jeho prověřováním se kriminalisté zabývali více jak jeden rok. Ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy bylo obviněno 12 cizinců a jeden Čech. Prověřování se účastnilo na 170 policistů ve spolupráci s kolegy z národní protidrogové centrály, s pražskými kolegy, ale i vojenskou policií. V průběhu šetření bylo zrealizováno 28 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, zajištěno přes 150 kilogramů marihuany a řada komponentů pro pěstírny. Celková hodnota zajištěných věcí, především komponentů pro pěstírny, přesáhla 30 milionů korun. Za zmínku stojí  například trestná činnost pěti osob z Klatovska, které se zabývaly pěstováním marihuany, distribucí tablet extáze a pervitinu, nebo případ z Tachovska, kde byla odhalena varna a zajištěno celkem 18 kilogramů mokrého pervitinu.
 
     Bezpečnostní situaci v příhraničních oblastech Domažlicka, Tachovska a Klatovska se dlouhodobě věnujeme. Naše krajské ředitelství zastává roli koordinátora mezinárodní spolupráce se SRN, zejména se Svobodným státem Bavorsko. Na řešení aktuální situace se aktivně podílíme s německými kolegy. Do zmiňovaných míst jsou směrovány plošné kontroly veřejných tržnic, kterých se účastní nejenom policisté, ale i jiné spolupracující subjekty, jako například Celní správa, Hasičský záchranný sbor, Česká obchodní inspekce, živnostenské úřady a další.
 
Trestný čin
Rok 2013
Rok 2012
Srovnání s rokem 2012
Nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů
221
186
+ 35
Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou látku
21
22
- 1
Výroba a nakládání s látkami s hormonálním účinkem
0
1
- 1
Šíření toxikomanie
 
4
1
+ 3
     V průběhu roku 2013 bylo na území Plzeňského kraje způsobeno 1.084 trestných činů pod vlivem alkoholu, ve 3.502 případech se trestné činnosti dopustili pachatelé, kteří již v minulosti měli problémy se zákonem (zde je zaznamenán výrazný nárůst oproti roku 2012, kdy počet byl zvýšen o celé čtyři stovky). Nezletilí mají na svědomí 64 evidovaných případů a mladiství 172 (celkově se děti dopustily o 81 případů méně). Zbraň použili pachatelé trestné činnosti v 88 případech.   
     Obětí trestných činů spáchaných na osobách se staly v 720 případech ženy, mužů bylo v případě trestné činnosti spáchané na osobách celkem 633 a děti do 18 let se staly obětí v 136 případech.
 
Trestné činy spáchané:
Rok 2013
Rok 2012
Srovnání s rokem 2012
pod vlivem alkoholu
1.084
1.116
- 32
„recidivisty“
3.502
3.102
+ 400
nezletilými
64
80
- 16
mladistvými
172
237
- 65
cizinci
741
686
+ 55
s použitím zbraně
88
106
- 18
     Z hlediska porovnání jednotlivých územních odborů a městského ředitelství lze konstatovat, že nejvíce trestných činů řeší policisté našeho krajského města, které je zatíženo mnoha kriminogenními faktory (celkem 6.362 případů). Jedná se o více jak 46 % z celkového počtu trestných činů celého krajského ředitelství. V objasněnosti dosáhli policisté městského ředitelství 41,2 %, což je ve srovnání s celorepublikovým průměrem (39,7 %) dobrý výsledek. Naopak nejméně trestných činů (7,07 %) šetří v rámci Územního odboru Rokycany (970 případů), kteří v objasněnosti dosáhli výborných skoro 71 %.
 
 
Počet trestných činů
Podíl na celkovém počtu trestných činů
Objasněnost
ÚO Rokycany
970
7,07%
70,62%
ÚO Domažlice
1192
8,69%
68,04%
ÚO Tachov
1234
9,00%
64,59%
ÚO Klatovy
1736
12,66%
62,73%
ÚO Plzeň – venkov
2219
16,18%
62,24%
MŘ Plzeň
6362
46,39%
41,20%
     V uplynulém roce řešili policisté služby pořádkové policie celkem 49 případů se znaky domácího násilí. V roce 2012 bylo o dva případy méně. Vykázáno bylo ze společného obydlí v roce 2013 celkem 39 osob (předloni 31).    
 
     V souvislosti s řešením bezpečnostní situace je k zajištění klidu a veřejného pořádku při konání různých kulturních, sportovních, politických a společenských shromáždění ze strany policistů v Plzeňském kraji realizována řada  policejních akcí a opatření. Policisté pořádkové jednotky krajského ředitelství se účastnili 60 různých akcí. Jednalo se zejména o riziková sportovní utkání a shromáždění. Nejvíce takových opatření bylo v březnu a dubnu, kdy se konala řada fotbalových a hokejových utkání. Síly a prostředky pořádkové jednotky byly ale využity i při rozsáhlých povodních, pátracích akcích, kontrolách tržnic,  při doprovodu fanoušků sportovních klubů a zejména při veřejných shromážděních. V těchto případech je pořádková jednotka nedílnou součástí přijatého bezpečnostního opatření. Nejinak tomu bylo i v Plzni v měsíci srpnu a říjnu, kdy se uskutečnila různá shromáždění a pochody městem. Policisté pořádkové jednotky byli vysláni i do jiných částí republiky, kde se podíleli na řešení veřejných nepokojů.
 
     Hodnocený rok 2013 je pro naše krajské ředitelství pozitivní z pohledu přijímání nových uchazečů. Po tříleté pauze opětovně začalo přijímání nových zájemců o práci u Policie ČR. V roce 2013 bylo přijato do služebního poměru celkem 105 policistů (v roce 2012 bylo přijato 7 policistů). Početní stavy policistů v rámci personálního obsazení narostly k 31.12.2013 na celkový počet  2.187 (oproti roku 2012, kdy k 31.12.2012 vykonávalo službu v Plzeňském kraji 2.132 policistů).
     V přijímání budeme pokračovat i v tomto roce. Je v našem zájmu obsadit zejména Domažlicko, Tachovsko a Rokycansko. Předpokládáme, že v letošním roce přijmeme řádově sedm desítek policistů. Budou přijati výlučně na výkonné útvary dopravních inspektorátů, obvodní oddělení a oddělení hlídkové služby.
 
 
por. Bc. Jana Tomková
22.1.2014
 

vytisknout  e-mailem