Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace ke služebnímu poměru policisty

Zveřejnění podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel prostřednictvím zákona č. 106/1999 Sb. požádal NCOZ SKPV o následující informace:

„2. Od kdy a případně do kdy (pokud již u povinného nepracuje) pracoval u právního předchůdce povinného (ÚOOZ) pan ......?

3. Zdali bylo proti panu .... vedeno nějaké kárné řízení v souvislosti s výkonem jeho zaměstnání policisty a s jakým výsledkem?

4. Poskytnutí informace, zda-li byla u pana ...... provedena (zákonem předvídaná) kontrola osobních charakteristik (osobní způsobilosti) pro přijetí a službu v bezpečnostním sboru, a kdy se tak stalo?(viz. NSS 1As 31/2012-31).“

Povinný subjekt se seznámil s obsahem žádosti a poskytl žadateli  vyžádané informace.

pplk. Mgr. Iva Knolová

NCOZ SKPV

vytisknout  e-mailem