Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k dostavbě areálu Zbraslav

www.policie.cz/zbraslav 

Záměr dostavby je dlouhodobý a je zapracován i v Územně analytických podkladech hlavního města Prahy. V roce 2016 byla vypracována stavebně-technická studie dalšího rozvoje uvedeného areálu Policie České republiky. Se studií se zástupci dotčené městské části a příslušného stavebního úřadu seznámili již 12. května 2016. V této souvislosti je potřeba zdůraznit, že Policie České republiky měla od počátku zájem sdělovat relevantní informace o svém záměru, a to ve výrazném předstihu před plánovaným zahájením potřebných úkonů vedoucích k realizaci stavby nových objektů v tomto areálu.   

K obsahu záměru lze uvést, že si klade za cíl vytvořit provozní celek v rámci jednoho areálu, který by disponoval moderními technologiemi a zároveň měl kvalitní stavebně-technické vlastnosti. Realizací záměru dojde ke zlepšení pracovních podmínek policistů a zaměstnanců policie, kteří plní své úkoly v dlouhodobě nevyhovujících podmínkách v centrum Prahy. Vzhledem ke stáří a stavebně-technickému stavu předmětných využívaných objektů jsou každoročně vynakládány značné finanční prostředky na zajištění běžného provozu a údržby bez možnosti dalšího rozvoje a modernizace. Naplnění těchto hledisek má přinést efektivnější činnost příslušných organizačních článků bezpečnostního sboru a nízké provozní náklady na jejich fungování.  

V souvislosti se záměrem je nutné předeslat, že je v souladu s platným Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy. Areál je v územním plánu vymezen jako „plochy pro umístění zařízení a areálů pro armádu a bezpečnostní složky“.

Odkazy do noveho okna

areál Zbraslav 01

areál Zbraslav 01 

Detailní náhled

areál Zbraslav 02

areál Zbraslav 02 

Detailní náhled

areál Zbraslav 03

areál Zbraslav 03 

Detailní náhled

areál Zbraslav 04

areál Zbraslav 04 

Detailní náhled

areál Zbraslav 05

areál Zbraslav 05 

Detailní náhled

areál Zbraslav 06

areál Zbraslav 06 

Detailní náhled

areál Zbraslav 07

areál Zbraslav 07 

Detailní náhled

areál Zbraslav 08

areál Zbraslav 08 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem