Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k dostavbě areálu Zbraslav

www.policie.cz/zbraslav 

Podrobněji lze k obsahu záměru uvést, že přední budova označená jako SO01 (situovaná v ulici Na Baních) je užším a vyšším objektem, s pevným pláštěm. I přes své plánované rozměry se nejedná o celistvou betonovou hmotu působící jako určitá hradba, ale vlivem vhodně zvolených architektonických prvků začleněných do obvodové zdi, jako jsou např. terasy se zelení, dochází k odlehčení celkového vizuálního dojmu z objektu při pohledu z ulice Na Baních. Jako součást obvodové zdi je projektován také sokl, který má své bezpečnostní opodstatnění. Z hlediska zajištění bezpečnosti přicházelo do úvahy využití různých prvků. Varianta soklu byla zvolena jako vzhledově vhodnější namísto bezpečnostních prvků typu předsunutá betonová zeď o výšce tří metrů s dvojitým ostnatým drátem. Novostavba plynule navazuje na stávající stavby v areálu. Plánované budovy jsou projektovány jako nízkoenergetické stavby šetrné k životnímu prostředí.

V rámci projektu se podařilo vytvořit na pozemcích ve vlastnictví České republiky, které jsou v současné době oplocené uvnitř areálu, veřejné prostranství před novou administrativní budovou směrem k obytné zástavbě s veřejným chodníkem se stromořadím a otevřený předprostor s parkovištěm a zelení. Zvětšují se tak veřejně přístupné plochy. Novostavba ustupuje od hranice pozemku do úrovně prodloužené uliční stavební čáry stávající zástavby v jižní části areálu, na který urbanisticky, výškově i hmotově navazuje. Vzrostlé stromořadí přispěje ke zlepšení celého uličního prostoru. Vzdálenost plánované stavby od bytových domů v ulici Na Baních činí vzdušnou čarou více než 70 metrů. Současně plánované stavby přispějí k výraznému snížení hlukové zátěže z rychlostní komunikace Strakonická pro obyvatele v ulici Na Baních a v celé Zahradní čtvrti.

Byla vypracována dokumentace pro územní rozhodnutí a v dubnu 2018 bylo zahájeno územní řízení. K projektu vydaly kladná závazná stanoviska všechny dotčené orgány státní správy, které dle příslušných zákonů chrání veřejný zájem.

Odkazy do noveho okna

areál Zbraslav 01

areál Zbraslav 01 

Detailní náhled

areál Zbraslav 02

areál Zbraslav 02 

Detailní náhled

areál Zbraslav 03

areál Zbraslav 03 

Detailní náhled

areál Zbraslav 04

areál Zbraslav 04 

Detailní náhled

areál Zbraslav 05

areál Zbraslav 05 

Detailní náhled

areál Zbraslav 06

areál Zbraslav 06 

Detailní náhled

areál Zbraslav 07

areál Zbraslav 07 

Detailní náhled

areál Zbraslav 08

areál Zbraslav 08 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem