Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k akci "ZOOM"

Společná tisková zpráva Policie ČR a Celní správy ČR, která se vztahuje k realizaci akce s krycím názvem „ZOOM“.  

 

           V roce 2007 získal odbor pátrání Celního ředitelství (CŘ) Praha informace o nelegální přepravě tabáku určeného pro strojní zpracování cigaret. Tabák byl uskladňován na území středočeského kraje. Během šetření byla zjištěna lokalita skladování, místa pro úpravu tabáku a ustanovena skupina osob, podílejících se na této nelegální činnosti. V dalším průběhu šetření byly zjištěny jednak další nelegální dovozy tabákových listů určených pro výrobu, následně byla dokumentována hierarchie řízení a dělba rolí v organizované skupině. Postupem času byly pořizovány další důkazy, zejména skladovací místa a distribuční kanály, tok komponentů a dílčích strojních zařízení.

            Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV (odbor daní a praní peněz) provedl ve spolupráci s CŘ Praha, odbor 03 pátrání a dohledu ve dnech 5. až 6. května 2009 realizační akci s krycím názvem „ZOOM“, při které byla zadržena skupina pachatelů s vlastní organizovanou strukturou s hierarchickým uspořádáním funkcí a z toho vyplývající dělbou práce. Tato skupina v období nejméně od března 2007 do současnosti, na různých místech v České republice, zejména v  lokalitách Středočeského, Ústeckého a Karlovarského kraje, dovážela v kontejnerových zásilkách ze zahraničí, převážně z Vietnamu a Číny, jednak tabákové listy, které nejsou určeny k výrobě cigaret, a dále nechali dovážet z Bulharska a Rakouska, případně nakupovali přímo od českého dodavatele, ostatní komponenty potřebné k výrobě tabákových výrobků, jako například cigaretové filtry, cigaretové papíry, igelitové obaly na balený tabák, lepidlo apod. Z těch následně na strojních zařízeních vyráběli a balili cigarety či balili řezaný tabák v úmyslu usnadnit jejich další distribuci a prodej konečným spotřebitelům. Krabičky pak opatřovali, bez souhlasu oprávněného vlastníka ochranné známky, svévolně na trhu již známými a zavedenými ochrannými známkami, které jsou dle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, zapsány v rejstříku ochranných známek, vedeného u Úřadu průmyslového vlastnictví (např. Marlboro, Camel, Lucky Strike, Gauloises, LM a další značky). Na balený řezaný tabák používali obchodní značky (např. Golem, OK, D1 a další). Tyto nelegálně vyráběné tabákové výrobky, neoznačené platnou tabákovou nálepkou v rozporu s ustanovením § 114 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění, dále skladovali a poté prostřednictvím sjednaných prodejců v tržnicích distribuovali konečným odběratelům v České republice, ale i dalších zemích Evropské unie.

         V rámci akce bylo zajištěno 9,5 milionů kusů cigaret různých značek, 15 tun tabáku, zařízení na balení cigaret, desítky krabic komponentů na výrobu cigaret, více jak 1 tuna obalového materiálu a matrice pro jeho potisk, počítače, peněžní prostředky v různých měnách, přesahující částku 3 milionů korun a několik set tisíc cigaretových kolků v různých hodnotách. Dále bylo zajištěno zařízení na pěstování marihuany (tzv. hydroponie) a 5 kg marihuany. V neposlední řadě byl zajištěn stroj – výrobní linka na výrobu a balení cigaret. Dle názoru přítomných techniků je stroj plně funkční a jeho výrobní kapacita mohla dosahovat v případě plného provozu cca 2.500 ks cigaret za minutu. Policisté a celníci navíc zajistili 7 motorových vozidel, která byla používána k páchání trestné činnosti. Jedná se o 4 vozidla tovární značky Volkswagen (z toho 2 nákladní), 1 vozidlo Fiat Ducato a 2 vozidla Škoda Octavia.  

            V současné době je stanovena předběžná škoda, s ohledem na zajištěné cigarety a tabák, ve výši cca 150 milionů korun, předpokládáme však, že konečná škoda bude vyšší.

             V rámci akce provedli policisté a celníci 20 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor a pozemků, při nichž bylo zadrženo 38 cizinců, proti sedmi z nich bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, 3, písm. a), odst. 4 trestního zákona spáchaný ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 trestního zákona.

             V rámci celé akce bylo v součinnosti se službou cizinecké policie zkontrolováno nejméně 200 osob cizí státní příslušnosti, kdy nejméně dalších 20 cizinců bylo předáno cizinecké policii ke správnímu řízení. Ve správním řízení udělila cizinecká policie blokové pokuty ve výši 60 tisíc korun. Celé realizace se dále účastnily i další celní orgány CŘ Plzeň, CŘ Ústí nad Labem, CŘ České Budějovice a speciální útvary Generálního ředitelství cel (SON), Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Praha a Plzeň, Zásahové jednotky Plzeň, České Budějovice a Ústí nad Labem. Celkem se na ní podílelo 400 policistů a celníků.

            V této souvislosti si dovolujeme zrekapitulovat i předchozí společné akce Policie České republiky a Celní správy České republiky, kterým předcházelo páchání obdobné trestné činnosti.

 2008

             V sobotu 3. května 2008 byla zahájena závěrečná fáze přes rok trvající operace s krycím názvem „ASTOR". Operace ASTOR vyvrcholila provedením 32 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor a pozemků, při nichž bylo zadrženo 29 osob. Proti 15 z nich bylo zahájeno trestní stíhání a byly podány návrhy na uvalení vazby. Tři ze zadržených cizinců pobývali na území ČR nelegálně. Celníci a policisté objevili kompletní výrobní linku na výrobu cigaret, bylo zajištěno 24 milionů kusů cigaret různých značek, tabák, zařízení na balení cigaret, desítky krabic komponentů na výrobu cigaret, velké množství obalového materiálu a matrice pro jejich potisk, počítače, peněžní prostředky v různých měnách, několik set tisíc cigaretových kolků tři nelegálně držené střelné zbraně. Byla stanovena předběžná škoda ve výši cca 134 milionů korun. V rámci spolupráce Celní správy a Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality se jednalo o pátý případ v průběhu posledních tří let, kdy byla rozkryta organizovaná skupina cizích státních příslušníků, která se touto nelegální činností zabývala. Tento případ je nyní v závěrečné fázi před návrhem na podání obžaloby.

 2007 

             Dne 17. července 2007 proběhla závěrečná fáze realizace akce „ COOL“, na které se podílelo cca 450 policistů, celníků a dalších osob a 5 zásahových jednotek. Policisté následně zahájili trestní stíhání proti skupině 5 pachatelů. Celní správa a Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování provedli 20 domovních prohlídek v západních, severních a středních Čechách a v Praze. Při domovních prohlídkách byl nalezen stroj na výrobu cigaret a stroje na zpracovávání tabáku. Dále byly nalezeny tuny zpracovaného tabáku a nezpracovaných tabákových listů. Na místě byly zajištěny miliony kusů již vyrobených cigaret různých značek, komponenty sloužící k výrobě cigaret jako např. cigaretový papír a krabičky. Zadokumentovaná škoda činila 98 milionů korun.  I tento případ je nyní v závěrečné fázi před návrhem na podání obžaloby.

       mjr. Bc. Jiří Barták                                                                                pplk. Mgr. Roman Skřepek  
vedoucí oddělení vztahů k veřejnosti                                                              rada ÚOKFK SKPV
   mobil: +420 602 322 791                                                                         mobil: +420 603 190 433

vytisknout  e-mailem