Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hudba Hradní stráže a Policie České republiky

  • Adresa: Policejní prezidium ČR, poštovní schránka 62/HHS, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
  • Telefon: +420 974 836 193
  • Fax: +420 974 833 536
  • E-mail: hhs@pcr.cz
  • Web: www.policie.cz/hudba 
Hudba Hradní stráže a Policie ČR začala psát svou historii v roce 1945. Navázala tak na bohatou tradici vojenských, policejních i četnických hudeb z období první československé republiky. Tato hudební tělesa byla vždy neoddělitelnou součástí naší hudební kultury a zároveň ukázkou hudební vyspělosti našeho národa. V prvních letech od svého vzniku probíhal v orchestru rychlý tvůrčí proces, který v souvislosti s kvalitativními a organizačními změnami vyústil v roce 1953 ve jmenování tohoto tělesa Ústřední hudbou Ministerstva vnitra, a zároveň od tohoto roku začal Orchestr vykonávat funkci Hudby Hradní stráže. Název Hudba Hradní stráže a Policie ČR, který plně vyjadřuje široký funkční záběr tohoto Orchestru, vznikl po roce 1990 a Hudba jej užívá dodnes.
Mezi prvořadé povinnosti Hudby Hradní stráže a Policie ČR patří zajištění hudebního doprovodu při všech státních ceremoniích na Pražském hradě. Hudebně doprovází především průběh státních návštěv prezidentů a čelních představitelů zemí pozvaných prezidentem republiky, a také se účastní spolu s čestnou jednotkou Hradní stráže nástupních audiencí velvyslanců. Doprovází taktéž slavnostní protokolární okamžiky při Řádových dnech ve Vladislavském i Španělském sále Pražského hradu. Účastní se rovněž řady protokolárních i pietních aktů na zámku v Lánech.

Orchestr je zároveň významným služebním a kulturním reprezentantem Policie České republiky, přičemž plní veškeré služební úkoly vyplývající z jeho postavení. Mezi ně patří hudební zajištění významných akcí pořádaných Ministerstvem vnitra a Policií ČR, kde doprovází například prezentační akce Policie ČR, slavnostní sliby nově přijatých policistů, pietní akty, a nechybí ani při reprezentačních plesech Policie ČR. Dále spolupracuje se všemi složkami Integrovaného záchranného systému, zvláště s Hasičským záchranným sborem ČR. Díky tomuto širokému spektru svého působení na špičkové úrovni přispívá Hudba Hradní stráže a Policie ČR trvale k dobrému jménu Policie ČR a vytváří tak dobré základy firemní kultury Policie ČR.

V rámci tohoto Orchestru působí i další soubory především komorního charakteru, jako je dechové trio, žesťové kvinteto, dechové okteto, ale nechybí ani tradiční BigBand, skupina Largo, skupina Richard nebo dechová kapela Formanka. Tyto soubory vhodně doplňují již tak široký repertoárový záběr celého Orchestru a nabízejí pořadatelům a svým partnerům ucelené spektrum hudební nabídky.
Během 70 let trvající historie tohoto tělesa se vystřídaly na jednotlivých pozicích v Orchestru celé generace vynikajících hráčů a sólistů a v čele stanuly výrazné osobnosti našeho kulturního života jako například Jan Tausinger, plk. v.v. Mgr. Stanislav Horák, plk. v.v. Mgr. Miroslav Hanzal a další. Dnes stojí v čele tohoto tělesa plk. MgA. Václav Blahunek, Ph.D.
Po celou dobu svého trvání se Orchestr kromě svých povinností věnuje také koncertní a nahrávací činnosti. Na realizaci mnoha projektů spolupracovala i v minulosti řada nositelů zvučných jmen a nelze nevzpomenout dirigenty Jindřicha Pravečka, dr. Václava Smetáčka či Libora Peška. Ze sólistů to byli např. Eduard Haken, Beno Blachut, Dalibor Jedlička, Pavla Břínková, Jana Jonášová, Jiřina Marková, Simona Houda-Šaturová. Rovněž z populární hudby lze jmenovat výrazné osobnosti, které spolupracovaly s orchestrem - Lucie Bílá, Bára Basiková, Petra Janů nebo Milan Chladil, Karel Hála a mnoho dalších.
 
Více než desetkrát byl Orchestr hostem Mezinárodního festivalu Pražské jaro a stál u zrodu svatováclavských koncertů na Pražském hradě, v jejichž tradici pokračuje dodnes. Mezi další významné pravidelné koncertní aktivity patří účast na festivalu Americké jaro, cyklus promenádních koncertů Na Valech, koncerty v chrámu sv. Víta a mnoho dalších, o čemž svědčí každoročně více než 200 vystoupení orchestru a jeho menších souborů. Samostatnou kapitolou aktivit HHS a PČR je pořádání mezinárodního festivalu policejních orchestrů a pěveckých sborů FESTPOL, který se koná nepřetržitě již od roku 1995 každé dva roky v Praze.

Tento festival za dobu jeho trvání navštívily již stovky policistů-hudebníků z celé Evropy, ale také např. pěvecký sbor policistek ze vzdálených Filipín. Festival má dnes již své pevné místo v kalendáři a stal především významnou prezentací Policie ČR na veřejnosti a těší se nejen velkému zájmu posluchačů, ale i médií.

Hudba Hradní stráže a Policie ČR navštívila při svých koncertních zájezdech téměř dvacet zemí Evropy i Asie a v roce 2002 navštívila USA, kde koncertovala v New Yorku ve slavné Carnegie Hall. K nejfrekventovanějším každoročním zahraničním aktivitám orchestru patří koncertování v Německu, Rakousku nebo Itálii. Především v Itálii hostovala HHS a PČR od roku 1988 více než desetkrát. V květnu jubilejního roku 2015 HHS a PČR provedla slavnostní koncert ve Vatikánu a doprovázela generální audienci Svatého Otce.

Ve výčtu zahraničních aktivit nesmí rovněž chybět bohatá spolupráce s řadou významných orchestrů a pěveckých sborů z celé Evropy, se kterými se HHS a PČR podílí na řadě hudebních projektů. Hudba Hradní stráže a Policie ČR nahrála za celou dobu své existence stovky rozhlasových snímků a účinkovala v desítkách televizních pořadů. Nahrála téměř dvě desítky LP gramofonových desek a více než 20 alb na CD nosičích.
 

vedoucí odb. - šéfdirigent
plk. MgA. Václav Blahunek

zástupce ved. odb. - dirigent
plk. Mgr. Jiří Kubík

zástupce ved. odb. - dirigent
plk. Mgr. Jan Zástěra

plk. Blahunek.jpg  plk. Kubík.jpg plk. Zástěra.jpg
vaclav.blahunek@pcr.cz jiri.kubik@pcr.cz jan.zastera@pcr.cz

vedoucí odd. - žesťové nástroje,
manažer

mjr. MgA. Jiří Bachtík

vedoucí odd. - doprovodné nástroje,
materiálně technické zabezpečení
mjr. MgA. Jan Krajhanzl

vedoucí odd. - dřevěné nástroje
mjr. Mgr. David Sýs

 Bachtík.jpg mjr. Krajhanzl.jpg mjr. Sýs.jpg

jiri.bachtik@pcr.cz

jan.krajhanzl@pcr.cz david.sys@pcr.cz

Hudba.jpg

vytisknout  e-mailem