Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Hřebečský tunel opět průjezdný

Rekonstrukce je po dvou letech u konce.  

Rekonstrukce a doplnění bezpečnostního vybavení tunelu Hřebeč na komunikaci č. I/35 mezi Moravskou Třebovou a Svitavami – II. etapa

 

Hřebečský tunel  

Včera, dne 29. 1. 2009, bylo po více jak dvou letech prací dokončeno a předáno do zkušebního provozu zrekonstruované a doplněné bezpečnostní vybavení tunelu Hřebeč na komunikaci č. I/35(silnice určená pro mezinárodní provoz E 442).

Pro řidiče tyto práce znamenaly jak snížení počtu jízdních pruhů ze tří na dva, tak i v určitých časových obdobích v závislosti na postupu prací úplné uzavření tunelu a převedení dopravy na komunikaci č. III/36826 - původní trasa silnice přes Hřebečský zlom před vybudováním tunelu.

Tunel Hřebeč je součástí silnice I/35 mezi Moravskou Třebovou a Svitavami v Hřebečském sedle u osady Hřebeč. Délka tunelu je 354,5m. Doplnění bezpečnostního vybavení tunelu bylo realizováno ve dvou etapách tak, aby tunel po dokončení realizace splňoval požadavky současných norem, předpisů a technických podmínek.
 
Co bylo předmětem rekonstrukce:
pohled do tunelu

Ve II. etapě byl tunel doplněn především o dieselgenerátor v kontejnerovém provedení,  dopravní značky, informační tabule, poloportály a silniční svodidla, pevné kamery, ochranu před úderem blesku (velín + DA), výměnu reverzních ventilátorů, připojení systémů na další složky (HZS, Policie ČR a SÚS).
 
Jak je doprava v tunelu řízena:

Řízení silničního provozu v tunelu a v jeho nejbližším okolí je řešeno pomocí proměnného dopravního značení. Svislé dopravní značení je navrženo tak, aby vyhovovalo případnému mimořádnému provozu v tunelu. V případě požadavku na snížení rychlosti jízdy vozidel jedoucích do tunelu jsou instalovány v obou směrech před vjezdem do tunelu proměnné světelné dopravní značky B20a omezující rychlost jízdy vozidel na 60 km/h případně na 40 km/h.
Dále jsou na těchto portálech světelné blikače červené barvy S13, které jsou uvedeny do činnosti pouze v případě uzavření tunelu. Odklonění dopravy v případě uzavření tunelu na objízdnou trasu, je prováděno pomocí proměnných  dopravních lamelových značek. Tyto proměnné lamelové značky jsou vybaveny blikači S7 s přerušovaným žlutým světlem, které jsou uvedeny do činnosti při překlopení značky.

Co dětal v případě uzavření tunelu:

Proměnné dopravní značení v případě uzávěry tunelu odklání provoz na objízdnou trasu po vedlejší silnici. Při příjezdu od Svitav je tento odklon dopravy na objízdnou trasu proveden na křižovatce před začátkem tunelu Hřebeč. Při příjezdu od Moravské Třebové je doprava odkloněna před příjezdem na údolní estakádu. Objízdná trasa povede po vedlejší silnici s opětovným připojením na hlavní silnici. Před příjezdem k tunelu směrem od Svitav nebo Moravské Třebové  jsou instalovány na poloportálech proměnné informační značky.

Další novinky /osvětlení, protipožární zabezpečení apod./:

Součástí prací byla celková rekonstrukce osvětlení tunelu a větracího systému. Zcela nově byl vybudován centrální řídící systém, který umožňuje monitorování, řízení technologické a dopravní části řídícího systému v ručním nebo automatickém režimu a zobrazování naměřených hodnot nebo případně sledování doby provozu vybraných zařízení. Stavbou bylo také řešeno proti požární zabezpečení a to instalací zařízení pro detekci požáru a systém video dohledu který umožní sledovat silniční provoz v tunelu přímo ve velíně tunelu a zároveň na vzdáleném pracovišti.

Zhotovitelé prací, firma ELTODO EG Praha a.s spolu se svými subdodavateli SAM Silnice  a.s. a JAST s.r.o., dodali dílo v celkové hodnotě cca 33 miliony korun. Doufáme, že uvedený systém zabezpečení tunelu přispěje k bezpečnosti silničního provozu.
informuje: kpt. Ing. Jiří Nejezchleb, por. Mgr. Lenka Burýšková
foto: kpt. Ing. Jiří Nejezchleb         

vytisknout  e-mailem