Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Horní Počaply mají svůj Pol Point

KRAJ - Občané obce, ale i její návštěvníci, mohou podat oznámení prostřednictvím asistované digitální služby. 

Chcete podat oznámení o protiprávním jednání, doplnit výpověď, staly jste se obětí trestného činu, byli jste poškozeni jednáním pachatelů, nebo potřebujete pouze radu od Policie ČR? Pokud nejde vám, nebo jiným osobám o život, kdy v tom případě musíte neprodleně volat tísňovou linku 158, pak můžete využít kontaktní místo, tzv. Pol Point – asistovanou digitální službu s výhodou videokonferenčního způsobu vedení komunikace a následného zvukově zaznamenaného podání vysvětlení či výslechu. Toto nové kontaktní místo, bezobslužný Pol Point, mají již k dispozici i občané a návštěvníci obce Horní Počaply na Mělnicku na adrese bývalého obvodního oddělení Obvodní oddělení Horní Počaply 252, 277 03.

Tento nový způsob komunikace občana s policií představil ředitel středočeské police generál Václav Kučera starostce Pavle Lapčíkové, která si jej jako první mohla také vyzkoušet.

Jak celé zařízení pracuje a kde se nachází

Zařízení je vybudováno na základech videokonferenčního systému. Komunikace je možná prostřednictvím zařízení, které je umístěno na označeném kontaktním místě v objektu bývalého obvodního oddělení Horní Počaply. Pol Point je alternativou pro podání jakéhokoliv oznámení protiprávního jednání, o kterém se občané dozvěděli či se stali jeho svědkem, potřebují radu od Policie ČR. Nejčastěji se lidé touto cestou obrací na policii při oznámení podvodných jednání, zejména v internetovém prostředí, neplacení výživného, krádeží, domácího násilí, případně dalších věcí, které tzv. snesou odkladu. Pokud jde ale o případy ohrožení zdraví či života, je nutné neprodleně kontaktovat tísňovou linku 158.

Jak Pol Point funguje

Pol Point je bezobslužné místo, jehož návštěva nevyžaduje po oznamovateli žádné nároky a bez jakéhokoliv vlastního kroku může dotyčný ihned na dálku komunikovat s policistou. Před vstupem do Pol Pointu si občan zazvoní na zvonek u vchodových dveří Pol Pointu a následně mu je umožněn vstup do místnosti. Ta je vybavena videokonferenční technikou a kamerami pro nahrávání úkonů, o čemž je oznamovatel ihned na úvod seznámen policistou, který se videokonferenčně do místnosti připojí.

Za oznamovatelem, pokud on sám nebude chtít, nikdo jiný vstoupit nemůže a je pouze na něm samotném, kdy se rozhodne rozhovor s policistou ukončit a z Pol Pointu odejít. Policista, který s oznamovatelem hovoří, může bezodkladně provádět příjem oznámení a rovněž tyto úkony zvukově dokumentovat. Přijaté oznámení následně obratem postoupí příslušnému policejnímu orgánu k dalšímu šetření, aniž by oznamovatel musel cokoliv podepisovat – vše je nahráváno a přiloženo ke spisu.

Jaké jsou přednosti Pol Pointu

Podání oznámení prostřednictvím Pol Pointu má pro oznamovatele své nesporné výhody, a to efektivní a rychlý kontakt s policistou, pohodlí a úsporu času. Mezi další přednosti patří technické vybavení této místnosti umožňující vzdálený kontakt s policistou (což některé oběti vzhledem k charakteristice protiprávní jednání, které na nich bylo spácháno – např. domácí násilí, znásilnění apod., upřednostní před osobní návštěvou policejní služebny) a rovněž vytvoření soukromého a diskrétního prostředí.

Historie Pol Pointu

Myšlenka zřízení Pol Pointu vznikla ve Středočeském kraji, jeho autorem je ředitel středočeské policie, generál Václav Kučera. Jako pilotní byl nejprve projekt spuštěn v únoru 2020, od ledna 2021 funguje tento systém, který zahrnuje tři způsoby komunikace občana s policí, v rutinním provozu, tedy každý den, o sobotách i nedělích či svátcích, v době od 08:00 do 22:00 hodin. Zde naleznete informace k fungování všech tří modifikací Pol Pointu: https://www.policie.cz/clanek/stredocesky-kraj-pol-point-kontaktni-misto-policie.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Tento Pol Point, otevřený v obci Horní Počaply, je již 36tým. O tuto nadstandardní službu pro své občany projevili zájem také policejní ředitelé krajů Karlovarského a Plzeňského, kde již mohou občané také díky této asistované digitální službě podat oznámení.

Cílem je zlepšení policejní služby

Projekt POL POINT vychází z potřeby posílení policejní služby v ulicích měst a obcí a zvýšení dostupnosti policejní služby pro občany. Vytváří další místa ke komunikaci s policií a v místech, kde jsou zřízeny bezobslužné místnosti, nejsou policisté nepřetržitě vázáni na pobyt na služebně. Projekt snižuje administrativní zátěž policistů v přímém výkonu a naopak zvyšuje jejich operativnost, flexibilitu a ve svém důsledku zrychluje reakce policie na aktuální problém občanů. Současně minimalizuje časovou zátěž oznamovatelů a obětí trestných činů. Prostřednictvím systému POL POINT může občan podat jakékoliv trestní oznámení.

Pol Point nabízí tři způsoby komunikace. Vše o těchto možnostech se dozvíte zde.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
vedoucí OTP

vytisknout  e-mailem