Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

HODONÍN: Rady pro rodiče

RODIČE POZOR! ŠIKANA A VAŠE DÍTĚ.

Máte doma dítě školního věku?
Mluvíte s ním na téma dětská šikana?
Máte pocit, že Vašeho dítěte se to netýká?
Možná ano, ale co když to tak není?

 

Nejprve si řekneme, co to vlastně šikana je.

- je to jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí

- zahrnuje jak fyzický útok v podobě bití, poškozování věcí druhé osobě, tak i útok slovní v podobě vydírání, nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování

- většina případů šikany mezi dětmi se odehrává ve škole, na cestě do školy nebo ze školy, případně v okolí bydliště

- nebezpečí  šikany spočívá především v závažnosti, dlouhodobém působení a s tím souvisejících následcích v oblasti duševního i fyzického zdraví


Druhy šikany

 
čertčert

1. Fyzická agrese - agresor používá k šikanování oběti fyzické násilí.

2. Slovní agrese a zastrašování - agresor oběti vyhrožuje fyzickým útokem, zastrašuje, nadává jí, vysmívá se nebo ji zesměšňuje.

3. Krádeže, ničení a manipulace s věcmi - agresor oběti ničí a odcizuje věci nebo si je půjčuje a vrací je znehodnocené

4. Násilné a manipulativní příkazy - agresor nutí oběť k různým nepříjemným činnostem a úkolům
                                  

Jaké následky může mít šikanované dítě?

 

* v dlouhodobém horizontu může šikana vést k poškození fyzického a psychického zdraví

* poškození bývají mnohdy nevratného charakteru, osobnost jedince je narušena dříve, než se stačila plně rozvinout

* dochází k přetrhání citových vazeb na své nejbližší

plačící dítěplačící dítě

 

* ponižování lidské důstojnosti vedoucí ke ztrátě důvěry k autoritám, která je doprovázena ztrátou iluzí o celé společnosti, která nedokáže garantovat alespoň minimální ochranu před násilím slabým a bezbranným jedincům společnosti

                   

 

Rady pro Vás, na co preventivně upozornit dítě - začínajícího školáka

* Při nástupu do školy informujte své dítě o možném nebezpečí a jednotlivých projevech šikany, např. formou pohádky či příběhu.

* Zdůrazněte, že se nemusí bát o šikaně otevřeně mluvit.

* Věnujte se svému dítěti, naslouchejte mu, všímejte si detailů vyprávění o dění ve škole i mimo ni.

* Seznamte dítě s širším okruhem osob, na které se může v případě potřeby obrátit.

* Zdůrazněte, že nikdo nemá právo ubližovat druhým. Vhodné je použít nějaké ukázky z pohádky, např. nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj.

* Upozorněte dítě na kriminální pozadí těchto skutků mezi dospělými a možnost stíhání případných aktérů.

* Informujte dítě o tom, že vhodnou obranou proti šikaně je dobrá parta a kamarádi, kteří se nebojí pomoci jeden druhému a projevy šikany oznámit.

* Při pravidelných návštěvách rodičovských schůzek se informujte nejen na prospěch Vašeho dítěte, ale i na zařazení dítěte v kolektivu, popř. na jeho chování o vyučování i mimo něj.

* Promluvte o svých obavách s učitelem, ptejte se učitele na jeho názor na šikanu a nebojte se s ním spolupracovat. Je to Váš spojenec.

* Ptejte se učitelů, zda se problémem šikany zabývají, jak šikanu zjišťují, jak následně postupují a zda sledují projevy chování i mimo vyučování.

Varovné signály pro Vás !!

* Za dítětem domů nedochází žádný spolužák ani  kamarád.

* Dítě je zaražené, smutné a nemluví o tom, co se děje ve škole

* Špatně usíná, zdají se mu hrůzostrašné sny, křičí ze spaní.

* Dochází ke zhoršení prospěchu, je nesoustředěné a často bez zájmu.

* Před odchodem do školy nebo při příchodu si stěžuje na zdravotní problémy.

* Dítě často navštěvuje lékaře - má zvýšenou absenci, někdy i neomluvené hodiny.

* Do školy a ze školy chodí oklikami, může chodit i za školu.

* Domů přichází s roztrhaným oblečením, poškozenými školními pomůckami nebo bez nich.

* Často potřebuje peníze, ztrácí kapesné, kupuje fiktivní školní pomůcky a neplatí obědy.

* Dítě může domů chodit hladové, přestože dostává svačiny a má zajištěné obědy ve škole.

* Nedokáže přesvědčivě vysvětlit svoje zranění.

* Nechce chodit na tělesnou výchovu, má odřeniny, škrábance nebo řezné rány, které se nedají uspokojivě vysvětlit.

* Je osamocené, s nikým se nebaví, nemá kamaráda, má často smutnou náladu, působí nešťastně a ustrašeně, stává se uzavřeným.

* Dítě trpí poruchami soustředění, je smutné natolik, že se u něj může vyvinout patologický smutek-deprese.

* Vyhrožuje sebevraždou, nebo se o ni dokonce pokusí.


Jaký je správný postup a co můžete dělat při podezření na šikanu?

* Především ujistěte své dítě, že jste zcela na jeho straně, má vaši plnou podporu a může se spolehnout na vaši ochranu.

* Zjistěte o útoku na vaše dítě co nejvíce informací.

* Požádejte o pomoc ostatní členy rodiny.

* V případě vážného fyzického napadení nechejte své dítě odborně ošetřit a neposílejte ho následující dny do přímého kontaktu s předpokládanými útočníky.

* Obraťte se na školu, nebojte se o šikaně promluvit otevřeně, např. na třídní schůzce, možná nebudete sami.

* Máte-li na ni podezření, spojte se s ředitelem školy nebo s třídním učitelem. Pokud podáváte písemnou žádost nebo stížnost, mějte schovanou kopii dopisu.

* Trvejte na osobní schůzce a neřešte celou záležitost pouze telefonicky.

* Nebojte se požádat ředitele o přeložení dítěte do jiné třídy, případně školy. Zkuste si ověřit poměry, které vládnou na jiné škole.

* Pokud s vedením školy nenajdete společné řešení, nevzdávejte to, obraťte se na příslušný školský úřad nebo na školní inspekci.

* Nechtějte po svých dětech, aby byly statečné a vrátily to, co se jim stalo. Nemají na to sílu a řešení to není. Jednejte bez prodlení sami.

* Pomozte svému dítěti zvládnout psychickou zátěž a informujte ho, jak se vyhnout nebezpečným situacím ( např. co odpovědět, jak reagovat na provokace a jak zvládnout situaci v případě ohrožení).

* V případě důvodného podezření na páchání trestné činnosti na vašem dítěti informujte neprodleně Policii ČR.

Lidská práva a právní následky

Šikanování je v řadě případů trestnou činností. Může naplňovat skutkovou podstatu trestných činů  omezování osobní svobody, krádeže, ublížení na zdraví, poškozování cizí věci, vydírání, loupeže, rasově motivované skutky, znásilnění, pohlavní zneužívání.

Stane-li se vaše dítě obětí nebo svědkem šikany, mívá kromě strachu pocit studu a spoluviny, přestože se jí nezúčastnilo. Vždy svým dětem naslouchejte a nezlehčujte, co vám vyprávějí. Snažte se přesně zjistit, co se dělo. Pamatujte, že dítě bude hledat pomoc nejprve u vás!

                                                 

Zdroj: leták Rodiče pozor!
PP ČR, PIS, Praha

                                                                         

                                                                                    nprap. Polášková Radka

 

 


 

dítě dítě

vytisknout  e-mailem