Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hodnocení způsobilosti fotbalových stadionů

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel se domáhal „poskytnutí informací souvisejících s činností Policie ČR při procesu tzv. certifikace fotbalového stadionu SK Slavia Praha (Fortuna Areny)“. Konkrétně uvedl:

„Podle veřejně dostupných zdrojů (https://www.slavia.cz/article/21513-Slavia-z-narizeni-Policie-CR-vraci-plot-do-sektoru-hostu) Policie ČR rozhodla o tom, že pokud Slavia znovu trvale nenaistaluje plot kolem sektoru hostí, nedostane Fortuna Arena certifikaci na pořádání zápasů nejvyšší soutěže, a tedy že Policie ČR nařídila SK Slavia Praha plot kolem sektoru hostí trvale nainstalovat zpět.

S ohledem na shora uvedené si dovoluji požádat o odpovědi/informace k následujícím bodům:

1) Nařídila Policie ČR trvalou instalaci plotu kolem sektoru hostí ve Fortuna Areně? Pokud ano, z jakého důvodu?

2) Žádám o poskytnutí kopií všech písemných pokynů nebo rozhodnutí, které Policie ČR ve vztahu k procesu certifikace Fortuna Areny na pořádání zápasů nejvyšší soutěže vydala. Žádám rovněž o poskytnutí kopie stanoviska Policie ČR, popř. jiného dokumentu obsahujícího požadavky Policie ČR k podobě bezpečnostních opatření sektoru hostů ve Fortuna Areně.“

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

Ad 1) Při hodnocení fotbalových stadionů Policie České republiky vychází z „Dohody o spolupráci při zajišťování bezpečnosti a pořádku na fotbalových utkáních“ (dále jen „Dohoda“), kterou dne 30. března 2017 uzavřela s Fotbalovou asociací České republiky a Ligovou fotbalovou asociací a která vymezuje zásady činnosti, formy spolupráce a výměny informací při pořádání fotbalových utkání v rámci Fotbalové asociace České republiky, Ligové fotbalové asociace a při mezinárodních fotbalových utkáních. V čl. 2 odst. 3 Dohody se Fotbalová asociace České republiky a Ligová fotbalová asociace zavazují zajistit například prostřednictvím licenčních podmínek či jiných předpisů, které v souvislosti s organizací, řízením a zabezpečením soutěží vydávají, aby stadiony fotbalových klubů při mezinárodních soutěžích a soutěžích I. a II. ligy a také při pohárových soutěžích v případě utkání hraných na stadionech klubů I. a II. ligy byly vybaveny odpovídajícími technickými a bezpečnostními prvky a opatřeními. Přehled těchto technických a bezpečnostních prvků a opatření je obsahem přílohy č. 1 Dohody a jeho součástí je také řešení oddělení hrací plochy od diváků.

Hodnocení způsobilosti fotbalových stadionů k pořádání utkání vyjmenovaných v čl. 2 odst. 3 Dohody se provádí pravidelně každé dva roky a pracovní skupina, v níž Policie České republiky má zastoupení, v rámci tohoto hodnocení posuzuje, zda fotbalový stadion vyhovuje licenčním podmínkám z hlediska všech aspektů zajištění bezpečnosti diváků, hráčů, pořadatelů atd., včetně například statiky stavebních prvků, požární bezpečnosti nebo kapacity únikových cest. Policie České republiky se přitom zaměřuje na několik oblastí bezpečnostní infrastruktury, mimo jiné také na účinné oddělení sektoru fanoušků hostujícího týmu, na zabránění vstupu všech fanoušků na hrací plochu a zajištění proti  vhazování nebezpečných předmětů jak na hrací plochu, tak do jednotlivých diváckých sektorů. Při posledním hodnocení fotbalového stadionu SK Slavia Praha pracovní skupina dospěla k závěru, že stadion Fortuna Arena nesplňuje licenční podmínky, pokud jde o oddělení sektoru fanoušků hostujícího týmu od hrací plochy.

V současné době byla zahájena diskuse smluvních stran Dohody ohledně její aktualizace, včetně aktualizace její přílohy č. 1.

Ad 2) V procesu hodnocení způsobilosti fotbalového stadionu k pořádání utkání vyjmenovaných v čl. 2 odst. 3 Dohody zástupce Policie České republiky vyplní na místě kontroly „Protokol o provedení kontroly“ a zapíše do něj své připomínky, tj. zjištěné nedostatky a návrhy jejich řešení. Na základě obsahu protokolu pracovní skupina provede hodnocení stadionu s výsledkem vyhovující, vyhovující s připomínkami, podmínečně vyhovující s termínem odstranění nebo nevyhovující. Policii České republiky zastupuje příslušné krajské ředitelství, v jehož služebním obvodu se hodnocený fotbalový stadion nachází. Zástupce Policie České republiky následně zapíše své stanovisko do „Dokladu o bezpečnosti a způsobilosti stadionu pro I. ligu/ II. ligu“. Stejně postupují i zástupci dalších subjektů, které se na kontrole a hodnocení fotbalového stadionu podílejí. Uvedený doklad zástupce fotbalového klubu obdrží na místě kontroly.                

PhDr. Jiří Vokuš, 2. 4. 2024

vytisknout  e-mailem