Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Hledáme nové kolegy - STAŇ SE POLICISTOU

Jihočeská policie potřebuje zhruba sto dvacet nových policistů, kontaktujte naše personální pracoviště. 

 1. Nábor k jihočeské policii
 2. drobnější informace k přijetí do služebního poměru
Informace k přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR
Být policistou, to je celoživotní poslání. Stát policistou by se však měl ten, kdo ctít zákon a kdo chce skutečně i za cenu svého osobního nepohodlí pomáhat druhým. Profese policisty totiž vyžaduje časově náročné nasazení a také dobré i velmi tolerantní rodinné zázemí. Práce policisty je však také mimořádně zajímavá a všestranná.

Služební poměr v policii
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje nabízí uplatnění především u pořádkové policie a dopravní policie. Kriminalistou či jiným specialistou se policista stává až následně, se získanou praxí. Služební poměr je upraven zákonem o služebním poměru. 
 
Předpoklady k přijetí do služebního poměru
Uchazeč o služební poměr musí doručit na personální pracoviště žádost o přijetí do služebního poměru a musí dále splňovat tyto podmínky (§ 13 odst. 1 zák. č. 361/2003 Sb.,o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů):
 • věk nad 18 let
 • občanství České republiky
 • bezúhonnost
 • minimálně střední vzdělání 
 • osobnostní, fyzická a zdravotní způsobilost
 • nesmí být členem politických stran a hnutí
 • nesmí vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a nesmí být členem
  v řídících nebo kontrolních orgánech právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost
Co to tedy pro uchazeče znamená?
Bezúhonnost se prokazuje se opisem z evidence Rejstříku trestů. Policie ČR je ze zákona oprávněna využívat vlastní evidence, evidence Ministerstva vnitra ČR a dalších orgánů veřejné správy k ověřování údajů o uchazeči.
 
Osobnostní způsobilost se prověřuje psychologickým vyšetřením u policejního psychologa se zaměřením na zjištění osobnostních předpokladů potřebných pro výkon služby.

Zdravotní způsobilost k výkonu služby je posuzována policejním lékařem na základě výpisu ze zdravotní dokumentace a dalších vyšetření. Komplexní zdravotní prohlídka sleduje posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu služby.

Fyzická způsobilost se prověřuje fyzickými testy, které mají prokázat míru tělesné zdatnosti každého uchazeče. Testy obsahují běh, kliky i motorické cviky.

UPOZORNĚNÍ:
Od přijímacího řízení mohou obě strany bez udání důvodu kdykoliv odstoupit. Občan, který se uchází o přijetí do služebního poměru, musí být o výsledku přijímacího řízení písemně vyrozuměn. Důvody nepřijetí se neoznamují (§ 16 odst. 5 zák. č. 361/2003 Sb.,
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů). Na přijetí do služebního poměru není právní nárok.

Služební slib
Při nástupu do služebního poměru musí uchazeč složit služební slib, který stvrdí svým podpisem:
„Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“
Všechny informace pro uchazeče jsou k dispozici na stránkách Policie ČR:  http://www.policie.cz/clanek/pridej-se-k-nam
Odkaz na kontaktní formulář pro uchazeče: http://www.policie.cz/clanek/kontaktni-formular.aspx

vytisknout  e-mailem