Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Historie vzniku projektu CRZ

CRZ_LOGO Logo_der_Schweizerischen_Eidgenossenschaft.svg.png

Práce na projektu „Centrální registr zbraní „CRZ“ (Central Firearms Register) byly zahájeny v průběhu roku 2011. Jeho zadáním bylo vytvoření jednotné evidence civilních zbraní vyskytujících se na území České republiky a zajištění podmínek pro efektivní monitoring jejich přeprav. Hlavní cíl projektu byl formulován jako „zvýšení úrovně profesionality Policie v boji s nelegálním obchodem se zbraněmi a usnadnění plnění úkolů vyplývajících pro Českou republiku ze Směrnice Rady 91/477/EHS“.

Projekt CRZ byl v souladu s Rámcovou dohodou mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou zahrnut do „Programu švýcarsko – české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie“, a je v rámci tohoto programu švýcarskou stranou spolufinancován. Policie České republiky na něj získala dotaci od švýcarského fondu pro rozvoj a spolupráci ve výši 85 % předpokládané ceny projektu. Cena projektu byla přitom odhadnuta na 390 000 CHF.

V projektovém záměru je uvedeno, že CRZ přispěje ke zlepšení bezpečnostní situace na území České republiky a usnadní plnění úkolů, které pro Českou republiku vyplývají z evropských dokumentů: ze Směrnice Rady 91/477/EHS, o kontrole nabývání a držení zbraní a ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES. Projekt CRZ je v souladu i s „Protokolem o nedovolené výrobě a distribuci střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva, připojeného k Úmluvě Organizace spojených národů o boji proti mezinárodnímu organizovanému zločinu“.

Vyjmenované dokumenty vytvářejí pro oblast střelných zbraní „nadnárodní pravidla“, která Česká republika aplikuje při sledování pohybu zbraní, kategorizaci zbraní a jejich jednotném označování.

Význam CRZ by měl v budoucnu přesáhnout hranice České republiky. Měl by se stát základním komunikačním prvkem, jehož prostřednictvím bude České republiky předávat informace o ztracených a odcizených zbraních do Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) a záměrem je i nabídnout CRZ jako základ pro výstavbu evropského registru zbraní a bezpečnostního materiálu.

Po schválení projektového záměru se rozeběhly se práce na realizaci projektu. Proběhly nezbytné analýzy, byly popsány procesy a formulováno zadání. CRZ byl navržen jako informačním systém, který postupně nahradí všechny evidence, které policie vede podle zákona o zbraních.

Realizace projektu CRZ se, podobně jako realizace mnoha jiných rozsáhlých projektů, neobešla bez potíží. Ty nastaly zejména po neúspěšném výběrovém řízení formou veřejné na dodavatele aplikační části (programového vybavení). Policie, ve snaze dostát závazkům, které pro ni vyplývají ze zákona o zbraních, se rozhodla realizovat programovou část projektu vlastními silami. Musela však přehodnotit harmonogram výstavby CRZ. Důsledkem toho je skutečnost, že některé funkcionality, které mají přinést zjednodušení pracovních postupů pro Policii ČR, budou dokončeny až po zahájení ostrého provozu.

Ostrý provoz CRZ bude zahájen ke dni 1. 7. 2014.

vytisknout  e-mailem