Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

AKTUALIZACE - HIP HOP KEMP 2019

KRAJ – Policisté odhalili 184 drogových deliktů 

AKTUALIZACE 19.8.2019, 10:30:

Bezpečnostní opatření jsme ukončili v neděli 18.8.2019 v 19:00. Závěrem lze konstatovat, že průběh letošního ročníku nám opět jednoznačně potvrdil, že hudební festival HIP HOP KEMP patří k nejrizikovějším kulturním festivalům pořádaným v Královéhradeckém kraji. Nasazení sil a prostředků všech zúčastněných složek bylo zcela na místě. Díky němu se nám podařilo zajistit veřejný pořádek a předejít protiprávnímu jednání, které by mohlo mít dopad i na občany Hradce Králové. 

KONEČNÁ BILANCE BEZPEČNOSTNÍHO OPATŘENÍ HIP HOP KEMP 2019    

Celkem drogových deliktů         184

Trestné činy - drogy                       12

Přestupky - drogy                         130

Řidiči pod vlivem drog                   42                         

Majetkové trestné činy                    2        

Přestupky v dopravě                     47

Řidiči pod vlivem alkoholu              3        

Přestupky - pobyt cizinců              25

Uložené pokuty                500 000 Kč

Uložené kauce                  760 000 Kč

Zadrženo osob                               14

Osoby umístěné do po. cely           8                             

Kontrolováno vozidel                 1 357

Kontrolováno osob                     2 707

plk. Mgr. Ivana Ježková, MBA

________________________________________________________________________________________________________________

AKTUALIZACE 18.8.2019, 12:30

Ačkoliv oficiální statistická data k bezpečnostnímu opatření HIP HOP KEMP 2019 budeme mít k dispozici až v neděli v pozdních nočních hodinách, už nyní lze konstatovat, že díky velmi dobře zvládnutému opatření se nám podařilo udržet veřejný pořádek nejenom v Hradci Králové, ale i v samotném festivalparku. Kromě drogových deliktů a přestupků v dopravě nemuseli policisté v souvislosti s konáním hudebního festivalu řešit žádné zásadnější problémy. Posílený výkon služby policistů, městských strážníků i celníků vedl k tomu, že se nám ve velké míře podařilo zajistit drogy ještě dříve, než byly na festival provezeny nebo doneseny.

Na speciálně vybudovaných stanovištích na příjezdových komunikacích k letišti, ukončili policisté a celníci svoji činnost v pátek odpoledne, tedy v době, kdy už naprostá většina účastníků festivalu byla ve festivalparku. Od této doby se ale v daleko větší míře zaměřují na řidiče, kteří z letiště odjíždějí a kontrolují, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo drog. Policisté v průběhu uplynulých dní dohlíželi ve zvýšené míře i na centrum města, restaurace, nákupní centra a autobusové a vlakové nádraží, a to s cílem zajistit veřejný pořádek a předcházet protiprávnímu jednání i mimo festivalpark.

Ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje plk. JUDr. David Fulka, MBA opatření shrnuje: "Z dosavadních výsledků je více než zřejmé, že díky velmi dobré práci policistů pořádkové, dopravní, kriminální a cizinecké policie, psovodů, celníků a kolegů z městské policie, kteří se od úterý do neděle na bezpečnostním opatření podíleli, se nám podařilo zajistit bezpečnost jak účastníků festivalu, tak ostatních občanů. I přes to, že návštěvníci o přítomnosti policistů byli s předstihem informováni, evidujeme doposud už 170 drogových deliktů. Je alarmující, že i přes tento fakt mělo v úmyslu ještě před ukončením opatření už 28 řidičů řídit vozidlo pod vlivem drog". 

Bezpečnostní opatření pro královéhradecké policisty skončí až s odjezdem posledního účastníka festivalu.  

Předběžná statistika (do 12:00):

Zkontrolováno: 2300 osob a 1000 vozidel

Celkový počet drogových deliktů: 170x

              z toho     12x trestný čin

                            130x přestupek

                               28x ohrožení pod vlivem návykové látky (řidiči pod vlivem drog)

Zadrženo: 12 osob

Umístěno do policejní cely: 7 osob

Přestupky v dopravě: 44x

Řízení pod vlivem alkoholu: 1x

Přestupky v souvislosti se zákonem o pobytu cizinců: 25x

Za spáchané přestupky uloženy pokuty: téměř 500 000 Kč

Výše uložených kaucí:  630 000 Kč  (zejména za řízení pod vlivem OPL, alkoholu, případně nesplnění povinností uložených přepravcům)

Platná legislativa hovoří jednoznačně. Protiprávního jednání se dopouští v případě držení drogy, byť pro vlastní potřebu, každý. Na základě množství držené drogy, kdy hranicí trestnosti je ,,množství větší než malé", se držitel dopouští buď přestupku, nebo trestného činu. Za přestupek může být držiteli uložena pokuta na místě až do výše 10.000 Kč, ve správním řízení až 15 000 Kč.  V případě, že se jedná o množství větší než malé, dopouští se držitel trestného činu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu se sankcí odnětí svobody až na 2 roky, v případě distribuce až na 5 let, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Užívání drog samo o sobě sice není v České republice trestné, za trestné se ale považuje například řízení motorového vozidla pod vlivem drog, vykonávání zaměstnání pod vlivem návykové látky, nebo vykonávání jiných činností, při kterých by uživatel mohl ohrozit život nebo zdraví lidí, nebo by mohl způsobit značnou škodu na majetku, nebo jiný závažný následek. V tomto případě se pachatel dopouští trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky se sankcí odnětí svobody až na 3 léta, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

Je zcela zřejmé, že s užíváním omamných a psychotropních látek souvisí velmi často i další trestní nebo přestupkové jednání, například narušování veřejného pořádku, násilná a majetková trestná činnost, řízení pod vlivem drog a další.

plk. Mgr. Ivana Ježková, MBA
    

__________________________________________________________________________________

Mluvčí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj por. Ing. Jitka Fajstavrová k významným činnostem, které policii při objasňování protiprávního jednání vydatně pomáhaly, dodává:

"Královéhradečtí celníci v součinnosti s pardubickými kolegy prováděli kontrolní činnost v rámci preventivně – bezpečnostní akce ve dnech 13. – 16. srpna. Společně s policisty z Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje zkontrolovali v úzké součinnosti na stovky účastníků Hip Hop Kempu 2019, kteří přijížděli na festival v osobních či dodávkových automobilech nebo autobusech, kontrolovali také pěší.

Zaměřili se na přepravu zájmového zboží s důrazem na držení omamných a psychotropních látek. Při jejich odhalování jim zásadním způsobem pomáhali čtyřnozí svěřenci, kteří jsou schopni drogy označit nejen v osobních zavazadlech nebo na tělech kontrolovaných osob, ale také v kabinách vozidel, jejich zavazadlovém prostoru nebo konstrukčních dutinách vozů. Na akci byli posíleni psovody a jejich služebními psy z Celních úřadů pro Pardubický a Liberecký kraj.

Mezi jejich další významnou pracovní pomůcku pro identifikaci omamných a psychotropních látek patřil také ITEMIZÉR. Tento přístroj dokáže během několika sekund s vysokou přesností a citlivostí detekovat přítomnost konkrétních drog ze stěrů různorodých ploch i ve stopovém množství. Speciálními papírky, které do přístroje k analýze vložili, celníci stírali sedadla automobilu, volanty, obaly, dlaně kontrolovaných osob a jiné části jejich těl.

Na místě využili také schopností vyškolených odborníků Generálního ředitelství cel Praha v oboru chemie, vykonávajících službu v mobilní laboratoři. Její součástí je také přenosný přístroj zvaný Ramanův spektrometr, jenž je schopen neznámou látku identifikovat, byť je ukrytá v sáčcích, plastech, ampulkách či jiných obalech. Aniž by celník manipuloval se samotnou látkou a odbíral vzorek k analýze, může ji tímto způsobem identifikovat již během několika sekund".

por. Ing. Jitka Fajstavrová

---------------------------------------------

AKTUALIZACE 16.8.2019, 9:30

V průběhu včerejšího dne pokračovali královéhradečtí policisté v bezpečnostním opatření Hip Hop Kemp 2019, které je zaměřené na dodržování všech zákonů ČR. Opatření probíhalo ve stejné intenzitě jako v předchozích dnech. A opět se potvrdilo, že je svým rozsahem plně na místě.  

Policisté za uplynulý den řešili celkem 69 drogových deliktů (z toho 1x trestný čin,  65x přestupek a 3x řízení pod vlivem drog).

Do této chvíle tedy evidujeme celkem 9 trestných činů (všechny v souvislosti s drogami), 112 drogových přestupků, 11 řidičů řídilo vozidlo pod vlivem omamných a psychotropních látek (celkem tedy 132 drogových deliktů).

Dále v souvislosti s Hip Hop Kempem 2019 evidujeme jednoho řidiče, který řídil vozidlo pod vlivem alkoholu a dva bez řidičského oprávnění. Dalších 31 přestupků jsem řešili v dopravě a 21 přestupků v souvislosti s pobytem cizinců.

Policisté do této chvíle zkontrolovali celkem 1 757 osob a 604 vozidel. Za spáchané přestupky uložili pokuty v celkové výši téměř 500 000 Kč.

Od čtvrtka, kdy festival oficiálně začal, pomáhají českým policistům i kolegové z polské policie. Ti se budou pohybovat společně s našimi hlídkami primárně v prostorách festivalparku, ale také v okolí letiště, nákupních center, restaurací, vlakového a autobusového nádraží a podobně. 

Naším úkolem je zajistit klidný průběh festivalu bez narušování veřejného pořádku a jiného protiprávního jednání. Cílem je, aby se všichni návštěvníci, kteří dodržují české zákony, cítili bezpečně a aby festival v co nejmenší míře zasahoval do běžného života občanů Hradce Králové.

plk. Mgr. Ivana Ježková

_________________________________________________________________________________________________________________  

AKTUALIZACE 14.8.2019, 22:30:

Ačkoliv oficiálně hudební festival ještě nezačal, policisté již v průběhu prvních dvou dnů opatření řešili 63 případů drogových deliktů, kterých se dopustili milovníci hip hopové hudby, jež do Hradce Králové přijíždějí.

Na příjezdových komunikacích kontrolují na několika stanovištích v okolí letiště jak vytipovaná přijíždějící vozidla, tak osoby, které přicestovaly hromadnou dopravou, či přicházejí pěšky. Jejich úkolem je co nejvíce zamezit vnášení omamných a psychotropních látek do prostoru Festivalparku. Díky zkušenostem a určitým indiciím se jim tento cíl daří ve výrazné míře plnit . Kontroly probíhají v úzké součinnosti s kolegy z Celní správy a významnými pomocníky jsou jim i policejní psi speciálně vycvičení na vyhledávání drog. Kolegové z cizinecké policie kontrolují mimo jiné i pravost a platnost dokladů a oprávněnost pobytu na území ČR přijíždějících cizinců. 

Ke včerejší půlnoci evidujeme v souvislosti s konáním festivalu a drogovými delikty 8 trestných činů (3 cizinci a 5 občanů ČR) a 47 přestupků. U osmi řidičů byl test na drogy pozitivní. V blokovém řízení za přestupky uložili pokuty v celkové výši téměř 200 000 Kč. Policisté za dva dny opatření zkontrolovali 942 osob a 352 vozidel.

Zajištěné drogy jsou různého typu. Od nejčastější marihuany, přes pervitin, extázi, LSD, amfetamin až po nové syntetické drogy, včetně různých anabolik s hormonálními účinky. 

Jedním z významných záchytů, který se policistům podařilo odhalit včera v brzkých ranních hodinách, byl pokus slovenského návštěvníka pronést na festival 19 kusů tablet extáze. Kromě toho, že pro něho hudební festival skončil, byl zadržen, umístěn do policejní cely a bude obviněn z drogového  trestného činu. Další drogy policisté objevili v jednom ze zásobovacích vozidel, která mají zajišťovat ve Festivalparku stravování. Další velké množství drog zachytili policisté u návštěvníka, který se domníval, že když přijede k letišti s hradeckou TAXI službou, nebude kontrolován. I on se ale spletl, a protože měl u sebe velké množství různých typů drog, které byly prokazatelně určeny k dalšímu prodeji, skončil v policejní cele a bude obviněn. 

Policejní opatření samozřejmě i nadále pokračuje. Od dneška budou společně s českými policisty v Hradci Králové působit i kolegové z Polska.

plk. Mgr. Ivana Ježková

_________________________________________________________________________________________________________________

S dočasnými dopravními omezeními budou muset od 13. do 18. 8. 2019 počítat nejen Hradečané, ale zejména přijíždějící návštěvníci letošního ročníku festivalu Hip Hop Kemp. Ten se uskuteční od 14. do 18. 8. 2019 ve Festivalparku v Hradci Králové.

Dočasně nastavený dopravní režim bude v podstatě totožný jako vloni. V termínu od 13. do 15. 8. 2019 bude v ulici Jana Černého zákaz zastavení a ulice bude opět dočasně jednosměrná, a to z důvodu zajištění bezpečnosti chodců, kteří se zde budou ve vyšší míře pohybovat, což by mohlo mít za následek jejich střet s projíždějícími vozidly. Pro nouzový příjezd vozidel integrovaného záchranného systému, pro zásobování i místní obyvatele bude samozřejmě ulice Jana Černého po celé své délce plně průjezdná.

Příjezd k areálu bude možný ze dvou směrů. Z centra města Hradec Králové nahradí příjezdovou komunikaci Jana Černého dočasně objízdná trasa, která bude řádně vyznačená a povede po ulicích Spořilovská, Pouchovská, Piletická a vozidla dovede až ke vstupní bráně areálu. V ulici Piletická bude od křižovatky s ulicí Pouchovská až po Jana Černého zákaz zastavení.

I v letošním roce se na konání festivalu společně připravují naši policisté v úzké koordinaci s dalšími subjekty – budeme například intenzivně spolupracovat se svými polskými kolegy, abychom v maximální míře prolomili společně jazykovou bariéru zejména při řešení konkrétních situací. Na příjezdových trasách a v blízkosti areálu pak budou navíc vykonávat službu i čeští policisté se znalostí polského jazyka. Po celou dobu konání festivalu, před zahájením, ale i po jeho bezprostředním ukončení, bude do služby nasazen větší počet policistů a policistek, a to nejen ve dne, ale i v nočních hodinách. Na klidný průběh a na veřejný pořádek a dopravu v okolí Festivalparku dohlédnou policisté z dopravní, pořádkové, kriminální či cizinecké policie. 

Policie ČR bude připravena reagovat na jakékoliv problémy jak v prostoru letiště, tak také v jeho okolí. Svoji pozornost zaměří i na hlavní příjezdové trasy směřující do Hradce Králové a k samotnému areálu. Hlídky budou u řidičů rovněž kontrolovat případný alkohol nebo jiné návykové látky. Policisté se po dobu trvání festivalu zaměří rovněž na nákupní centra, kde v minulosti docházelo k drobným krádežím. Zvýšený dohled bude probíhat také v místech, kde docházelo ke škodám na majetku občanů, například v souvislosti se sprejerstvím.

Hlídky pohybující se v okolí Festivalparku jsou samozřejmě – stejně jako vždy – připraveny přijmout oznámení o zjištěném protiprávním jednání, nebo jinak v rámci svých kompetencí pomoci.

Tak jako vloni, zřídí i letos Dopravní podnik města Hradce Králové na trase od nádraží k letišti speciální linkovou přepravu.

Žádáme řidiče i ostatní účastníky silničního provozu o maximální pozornost a ohleduplnost!

plk. Mgr. Ivana Ježková, MBA,   12.8.2019  14:00

Odkazy do noveho okna

HIP HOP KEMP 2019

HIP HOP KEMP 2019 

Detailní náhled

HIP HOP KEMP 2019

HIP HOP KEMP 2019 

Detailní náhled

HIP HOP KEMP 2019

HIP HOP KEMP 2019 

Detailní náhled

HIP HOP KEMP 2019

HIP HOP KEMP 2019 

Detailní náhled

HIP HOP KEMP 2019

HIP HOP KEMP 2019 

Detailní náhled

HIP HOP KEMP 2019

HIP HOP KEMP 2019 

Detailní náhled

HIP HOP KEMP 2019

HIP HOP KEMP 2019 

Detailní náhled

HIP HOP KEMP 2019

HIP HOP KEMP 2019 

Detailní náhled

HIP HOP KEMP 2019

HIP HOP KEMP 2019 

Detailní náhled

HIP HOP KEMP 2019

HIP HOP KEMP 2019 

Detailní náhled

HIP HOP KEMP 2019

HIP HOP KEMP 2019 

Detailní náhled

HIP HOP KEMP 2019

HIP HOP KEMP 2019 

Detailní náhled

HIP HOP KEMP 2019

HIP HOP KEMP 2019 

Detailní náhled

HIP HOP KEMP 2019

HIP HOP KEMP 2019 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem