Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

HAD 2018

Celostátní akce HAD připomněla prodejcům alkoholu zodpovědný přístup, přesto se při kontrolách opilé děti našly, i pod 15 let 

PRAHA, 28. ledna 2019 – Ze závěrů celostátní akce HAD (Hazard, alkohol a děti) vyplynulo, že prodejci či provozovatelé stále nedodržují zákaz prodeje návykových látek nebo umožnění hazardního hraní osobám pod 18 let. Přes 2300 příslušníků policie a na 1000 pracovníků státní správy a samosprávy zkontrolovalo od srpna do prosince 2018 v rámci akce HAD téměř 2200 klubů, restaurací a zábavních podniků. Z 9000 zkontrolovaných osob bylo nalezeno přes 300 osob mladších 18 let, které požily alkoholický nápoj, 17ti z nich ještě nebylo 15 let. Celkově bylo zjištěno přes 500 přestupkových jednání a 30 trestných činů.

Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR je dlouhodobě iniciátorem akcí zaměřených na kontrolu podávání alkoholu, tabáku a umožňování hazardního hraní dětem. V součinnosti s Policií České republiky, Českou obchodní inspekcí, hygienou, celníky, hasiči a dalšími subjekty se proto od roku 2015 realizují série preventivních kontrol zakázaného prodeje alkoholu a hazardního hraní u dětí. Preventivní kontroly restauračních zařízení a dalších provozoven proběhly taktéž v roce 2018 na celém území České republiky, a to v období od srpna do prosince.Kontroly proběhly ve třech kolech v termínech od 27. srpna do 2. září 2018, dále od 19. listopadu do 25. listopadu 2018 a závěrečné kolo od 3. prosince do 9. prosince 2018.


Celkové výsledky akce HAD 2018
Na kontrolách ve všech krajích ČR se během roku 2018 ze zmíněných subjektů podílelo 2346 policistů, 1071 pracovníků státní správy a samosprávy, kdy tito zkontrolovali 9032 osob v 2144 restauracích, klubech a zábavních podnicích.
Celkem u 292 osob ve věku 15ti až 18ti let, bylo odhaleno požití alkoholu. Dále bylo zjištěno požití alkoholu u 17 osob, mladších 15ti let. V průběhu roku 2018 bylo zjištěno 6 případů, ve kterých osoby ve věku 15 až 18 let u sebe držely omamné a jiné psychotropní látky. Celkově pak bylo v rámci akce HAD 2018 zjištěno 542 přestupkových jednání a 30 trestných činů.
Cílem všech akcí byla především prevence a osvěta široké veřejnosti na problematiku vysoké konzumace alkoholu, tabáku a drog u dětí do 18ti let. Před spuštěním samotných kontrol byly veřejnosti umožněny online chaty s odborníky, kdy nejenom provozovatelé restauračních zařízení, ale i občané, mohli pokládat dotazy odborníkům v souvislosti s realizací kontrol a platnou legislativou v uvedené problematice.
V rámci akce HAD bylo kontrolováno zejména dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, cigaret, nelegálních drog, dodržování zákazu umožnit hazardní hraní dětem (do 18ti let věku)
a dodržování ustanovení obecně závazných právních předpisů. Jedním z hlavních důvodů kontrol HAD 2018 bylo dřívější zjištění, že Česká republika se ohledně hazardního hraní dětí a konzumace alkoholu a cigaret dlouhodobě pohybuje na předních příčkách Evropy.


„Před problémem pití dětí a mladistvých nemůžeme zavírat oči. Proto spolupracujeme v tak velkém rozsahu s tolika subjekty už pátým rokem. Jednak se opakovaně ukazuje, že elementární zákon, který by měli prodejci alkoholických nápojů a tabákových výrobků v naší zemi bez výjimky dodržovat, a sice zákaz podávání a prodeje osobám pod 18 let, dlouhodobě nedodržují. Česká republika je stále považována za zemi s vysokou spotřebou alkoholu, podle OECD je to přes
11 litrů čistého lihu na osobu za rok, což je spolu s Francií druhá příčka v Evropě, vede Litva.
V neposlední řadě jsme země, která pití dětí toleruje už od raného věku v rodinách i ve společnosti," vysvětlila potřebu celostátních kontrol národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová s tím, že spolupráce na dalších akcích tohoto typu bude pokračovat také v roce 2019.


„Při kontrolních akcích bylo ve dvou případech zjištěno požití návykové látky dítětem do 18ti let. Pokud jde o alkohol, byla situace horší, požití alkoholu u osob do 15ti let bylo zjištěno u 13 chlapců a 4 dívek,“ uvedl brig. gen. Martin Vondrášek, první náměstek policejního prezidenta. „Ze souhrnných výsledků vyplývá, že osvěta a systém kontrol v uvedené oblasti má smysl a je třeba v něm nadále pokračovat, neboť tolerance ke konzumaci alkoholu je v České republice stále velmi vysoká,“ dodal.


Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky opět plnilo koordinační roli v organizaci a celkovém zabezpečení této preventivní akce. "Spolupráce se zúčastněnými subjekty byla tradičně na vysoké úrovni a potvrdila profesionální přístup všech zúčastněných. Ředitelství služby pořádkové policie je i nadále připraveno účastnit se těchto i jiných obdobných akcí, které jakkoliv přispějí ke zlepšení situace na úseku patologických jevů u dětí a mládeže,“ uvedl plk. doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, ředitel ředitelství služby pořádkové policie
PP ČR a vedoucí organizačního štábu akce HAD 2018.
Výsledky Celní správy ČR


Z výsledků Celní správy České republiky vyplývá zjištění sedmi případů porušení právních předpisů. Dvě stovky celníků zkontrolovaly tři sta provozoven, sedm set osob a zajistily 54 litrů lihovin, 18 automatů a hotovost ve výši 7 400 korun.


„Propojenost a spolupráce bezpečnostních orgánů i dalších státních složek při této akci opět ověřila smysl podobných kontrol, a to nejen těch s preventivním prvkem. I celní správa si totiž uvědomuje existenci rizika požívání alkoholu u mladistvých,“ řekl plk. Ing. Lumír Šatran,
1. zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství cel.
Výsledky Hasičského záchranného sboru ČR


Hasičský záchranný sbor odhalil v rámci kontrol celkem 1100 nedostatků. Správní řízení bylo zahájeno ve 116ti případech.


„Nejvíce nedostatků je z oblasti omezení nebo znemožnění hasebního zásahu. Jedná se o špatně umístěné, nepřístupné a nefunkční přenosné hasicí přístroje, hydranty, neoznačená a nepřístupná rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní uzávěry plynu, vody a hlavního vypínače elektrické energie," řekl náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost plk. Ing. Daniel Miklós MPA.


Výsledky České obchodní inspekce


Česká obchodní inspekce v rámci kontrolní akce HAD provedla celkem 178 kontrol a porušení zákona zjistili inspektoři v 94 případech (tj. 53 %). Ve 25 případech byla při kontrole zajištěna účast osoby mladší 18 let.


„Z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že účast mladistvých při kontrole představuje nový a významný prvek zvyšující efektivitu kontroly," uvedl ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný. „Domníváme se, že je to i nástroj umožňující účinnější prosazování boje proti alkoholismu a toxikomanii dětí a mládeže v ČR a prvek přispívající k celkovému uvědomění škodlivosti návykových látek mezi skupinami mladistvých,“ dodal.


V kontrolách bude Policie ČR s dalšími subjekty státní správy pokračovat i v roce 2019.
kpt. Eva Kropáčová

28. ledna 2019

 

vytisknout  e-mailem