Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Finanční odbor

 

Adresa: Policejní prezidium České republiky, Bubenečská 20, 161 41 Praha 6
Telefon: 974 835 706
E-mail: pp.fo@pcr.cz
Vedoucí odboru: Ing. Miroslav Holub

Finanční odbor vykonává především níže uvedenou činnost:

- správu rozpočtu policie v rozsahu stanoveném prezidiu,
- metodickou, kontrolní a normotvornou činnost v policii na úseku správy rozpočtu, finančního plánování, realizace výdajů programového financování a plnění úkolů v rozsahu stanoveném prezidiu,
- vypracování podkladů k návrhu rozpočtu policie na stanovené období,
- rozpis rozpočtu a stanovených závazných ukazatelů a limitů v policii,
- vypracování návrhu státního závěrečného účtu za rozpočtový rok za policii,
- řízení a koordinaci rozsáhlých projektů financovaných z evropských fondů, finančních mechanismů a jiných dotačních titulů podle pravidel příslušných programů,
- správu finančních prostředků v oblasti mzdových a souvisejících výdajů
- plnění úkolů ve spolupráci s ministerstvem a příslušnými útvary policie v oblasti příprav policie k činnosti za mimořádných událostí, stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu v oblasti finančního zabezpečení policie.

vytisknout  e-mailem