Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Finanční odbor

Adresa: Policejní prezidium České republiky, Bubenečská 20, 161 41 Praha 6
Telefon: 974 835 706
Fax: 974 835 688
E-mail: pp.fo@pcr.cz (alternativní adesa: epodatelna.policie@pcr.cz, předmět zprávy: Pro EŘ FO)
Vedoucí odboru: JUDr. Petr Chvistek


Finanční odbor zejména:

 • odpovídá za správu rozpočtu policie,
 • odpovídá za metodickou a normotvornou činnost v oblasti finančního plánování
 • odpovídá za vypracování návrhu rozpočtu policie na rozpočtový rok,
 • odpovídá za vypracování návrhu závěrečného účtu za rozpočtový rok za policii,
 • odpovídá za rozpis rozpočtu a stanovených závazných ukazatelů a limitů v policii,
 • koordinuje a posuzuje návrhy jednotlivých krajských ředitelství policie a územního
  pracoviště PP ČR na rozpočtová opatření,
 • zpracovává a předkládá odbornému útvaru ministerstva pro rozpočet návrhy na rozpočtová
  opatření nad rámec rozpočtu policie,
 • spolupracuje s příslušnými útvary ministerstva na rozvoji resortního ekonomického
  informačního systému a podílí se na usměrňování nákladového účetnictví u krajských
  ředitelství policie a územního pracoviště PP ČR,
 • zpracovává zúčtovací vztahy kapitoly ke státnímu rozpočtu za daný rozpočtový rok za
  policii,
 • analyzuje a vyhodnocuje plnění příjmů a čerpání výdajů
 • potvrzuje a otevírá rozpočtové limity,
 • vede evidenci o rozpočtu krajských ředitelství policie a územního pracoviště PP ČR a
  provedených rozpočtových opatřeních,
 • koordinuje a vypracovává materiály ke střednědobému výhledu za policii,
 • zpracovává analýzy efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládá návrhy
  opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření,
 • vykonává ve vymezeném rozsahu kontrolní činnost.
   

vytisknout  e-mailem