Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Evropský projekt CO3DIL

Společný postup evropských policejních orgánů v boji s metamfetaminem. 

Praha dne 22. září 2021 hostila hlavní jednací den závěrečné konference evropského projektu CO3DIL. Cílem projektu „Colaboration for Dismantling Drugs Distribution an Ilicit Laboratories“ je mezinárodní spolupráce v oblasti odhalování nelegálních laboratoří na výrobu metamfetaminu, zahrnující i obchodování s prekurzory a chemickými látkami pro jeho výrobu a následné distribuční sítě.

Projekt CO3DIL zásadním způsobem napomohl k provázání dostupných informací o metamfetaminových nelegálních drogových trzích v Evropě, prohloubení akceschopné spolupráce orgánů vymáhajících právo a pojmenování produkčních, distribučních a uživatelských trendů v této oblasti. 

„Poptávka po této droze se v Evropě zvyšuje a na trh vstoupily kriminální skupiny původem z Mexika i metamfetamin produkovaný v Afghánistánu. Přetrvává také trend vysouvání vlastní velkoobjemové produkce metamfetaminu do okolních zemí a trend diverzifikace rizik dekonspirace kriminálních skupin, prostřednictvím paralelního působení ve více státech“, říká brig. gen. Jakub Frydrych.

Česká republika i nadále představuje zemi s nejvyšším počtem odhalených varen metamfetaminu v Evropě, nikoliv však zemi s dominantním objemem výroby. Ve více jak 90 procentech převažují malé domácí laboratoře s výrobní kapacitou v řádech maximálně desítek gramů na jeden výrobní cyklus, jejichž produkce je určena výhradně pro domácí trh. Průmyslové varny, s výrobní kapacitou v řádech jednotek až desítek kilogramů, s produkcí určenou na export, u nás představují zhruba sedm procent všech odhalených varen, přičemž v posledních minimálně dvou letech je registrován přesun této velkoobjemové produkce zejména do Polska a Nizozemí. Cílovými zeměmi takto vyrobeného metamfetaminu jsou země západní Evropy, zejména pak Rakousko a Německo, ale byly ovšem zaznamenány i případy nelegálního obchodu směřující do Japonska, Austrálie, Francie a celé řady dalších států světa.

K nejvýznamnějším zdrojům metamfetaminu v Evropě aktuálně patří metamfetamin vyrobený mexickými zločineckými skupinami v průmyslových laboratořích, zejména v Nizozemí a Belgii, a dovážený těmito uskupeními v řádech stovek kilogramů, zpravidla v kontejnerech nákladních lodí z Mexika.      

Organizovaný zločin zapojený do výroby a obchodu s metamfetaminem zneužívá volného pohybu osob a zboží v rámci schengenského prostoru, přičemž pachatelé působí na území více států a společně koordinují svou nelegální činnost s rostoucí mírou konspirace. Do výroby vstupují stále nové zdroje prekursorů pro výrobu a vyvíjí se další metody a formy páchání trestné činnosti, což vyžaduje efektivní mezinárodní spolupráci orgánů vymáhajících právo.

Ústřední motiv projektu představuje operativní spolupráce v rámci trestních řízení. Během dvou let, kdy byl projekt realizován, proběhlo 18 operativních mítinků ke konkrétním případům, 7 společných operativních opatření, bylo odhaleno 18 laboratoří na výrobu metamfetaminu a zadrženo 67 pachatelů.

Dále bylo realizováno pět expertních mítinků s odborným vzdělávacím programem s cílem vytvoření sítě expertů pokrývajících danou problematiku.

Veškeré sdílené zkušenosti byly shrnuty do metodické příručky, jež sjednocuje postup při odhalování a dokumentování výroby a distribuce metamfetaminu napříč evropskými policejními orgány a představuje jeden z nástrojů efektivní mezinárodní policejní spolupráce.

Projekt spolufinancuje Evropská unie z Fondu pro vnitřní bezpečnost a je koordinován Národní protidrogovou centrálou SKPV Policie České republiky.

Do projektu je vedle Policie ČR zapojeno Nejvyšší státní zastupitelství ČR, Celní správa ČR, slovenská, polská, bulharská a srbská policie, INTERPOL, DEA, EMCDDA a dále Belgie, Bosna a Hercegovina, Maďarsko, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Rumunsko, Spojené státy americké, Španělsko, Turecko a Ukrajina.

                                                                                                                                              brig. gen. PhDr. Jakub Frydrych       
                                                                                                                                                          ředitel NPC SKPV

kpt. Mgr. Barbora Kudláčková
22.9.2021

Odkazy do noveho okna

Konference CO3DIL

Konference CO3DIL 

Detailní náhled

Konference CO3DIL_2

Konference CO3DIL_2 

Detailní náhled

Konference CO3DIL_3

Konference CO3DIL_3 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem