Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evidování osobních údajů

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel se domáhal poskytnutí následujících informací (doslovný přepis):

„…1) Tímto povinný subjekt žádám, aby mi byla poskytnuta informace v jakých spisových materiálech evidovaných u povinného subjektu jsou vedeny mé osobní údaje.
2) Žádám, aby mi bylo sděleno, pod jakými čísly jednacími či spisovými značkami jsou zaevidované spisové materiály ve kterých jsou vedeny mé osobní údaje.
3) Žádám, aby mi byla poskytnuta informace, čeho se týkají konkrétní spisové materiály ve kterých jsou vedený mé osobní údaje.
4) Žádám, aby mi byla poskytnuta informace jak byly konkrétní spisové materiály ve kterých se nachází mé osobní údaje ukončeny a také aby mi byla zaslána kopie písemnosti, kterou byly konkrétní spisové materiály ukončeny.
5) Žádám, aby mi bylo sděleno na základě jaké skutečnosti, písemnosti či podnětu byly konkrétní spisové materiály založeny a evidovány, včetně zaslání kopie takové skutečnosti, písemnosti či podnětu konkrétních spisových materiálů a to včetně těch, kdy spisové materiály byly založeny a evidovány na základě mého podnětu.
6) Žádám o zaslání kopie spisového přehledu všech konkrétních spisových materiálu, ve kterých se nachází mé osobní údaje.
Na závěr si dovolím uvést, že tato žádost není myšlená jako žádost o nahlížení do spisu dle ust. § 38 správního řádu, kdy nežádám o kompletní spisové materiály a proto tato žádost o část správních spisů musí být posouzená podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, což může též „neúčastník“ daných spisů. Na toho se však vedle omezení přístupu k informacím obsažených ve správním spisu podle § 38 odst. 6 správního řádu uplatní další omezení práva na informace podle zák. č. 106/1999 Sb.  (zejm. ochrana osobních údajů).
Chápu tedy, že chráněné části správního spisu budou před poskytnutím „neúčastníkovi“ anonymizovány. (např. jména, příjmení, datum narození, bydliště atd.).…“

Povinný subjekt poskytl informace:

Část podání vztahující se k otázce č. 1, 2, 3 a 5 (zde pouze v rozsahu požadovaného sdělení, na základě jaké skutečnosti, písemnosti či podnětu byly konkrétní spisové materiály založeny a evidovány) byla z hlediska věcné působnosti postoupena k přímému vyřízení na Odbor správy a kontroly osobních údajů Policejního prezidia České republiky.

Zbylou část dotazu č. 5 a celý dotaz č. 4 a 6 vyřídil povinný subjekt v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kdy kopie písemností (část dotazu č. 5 a celý dotaz č. 4 a 6) povinný subjekt žadateli poskytl.

plk. Mgr. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
30. července 2020

vytisknout  e-mailem