Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evidence a registry

Žadatel požadoval informace, jaké evidence a registry využívá Policie České republiky a kdo je jejich správcem.  

 

Získávání informací z evidencí upravuje § 66 Zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky. Zároveň jsou zde odkazy na příslušné zákony, které upravují vznik a fungování registrů, databází atd. Policie ČR není jejich správcem.
 
Policie ČR dále ve své činnosti využívá vlastní databáze (viz www.policie.cz) - Pátrání po osobách, pátrání po vozidlech, pátrání po uměleckých předmětech, odcizené mobilní telefony, pátrací oběžník, neplatné doklady, neplatné služební průkazy. Tyto databáze jsou přístupny i veřejnosti.
V roce 2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vládní návrh zákona o základních registrech a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon stanoví i propojení základních registrů, které bude realizováno prostřednictvím informačního systému základních registrů, jehož správcem bude nově vytvořený úřad Správa základních registrů.
Tento úřad bude spadat pod Ministerstvo vnitra a jeho náplní bude provoz informačního systému základních registrů včetně realizace vazeb mezi registry a agentovými informačními systémy. Bude odpovědný za údaje v základních registrech a jejich zpřístupnění.

vytisknout  e-mailem