Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

„Mezikulturní komunikace v mezinárodní spolupráci polské a české policie“

CZ_PL_EFRR_vektor - JPG.jpgRegistrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001812
Předpokládaný termín realizace: 2019 - 2020
Celkový schválený rozpočet projektu: 24 970 EUR
Z toho 85% spolufinancování EU: 19 524,50 EUR
Z toho 15% vlastní zdroje: 5445,50 EUR

Popis projektu:
Čeští i polští policisté působí v rámci mnoha aktivit společně, mj. mají společné hlídky, společně se podílejí na přeshraničním pronásledování. Během společných aktivit byly popsány problémy ztěžující efektivní komunikaci, zejména kulturní rozdíly. Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto uskutečnit školení z oblasti mezikulturní komunikace a dále provést hospitace u projektových partnerů. Projekt si klade za cíl posílit stávající přeshraniční spolupráci polské a české policie na podporovaném území tím, že se posílí mezikulturní kompetence příslušníků partnerských institucí.

Hlavní cíl:
Hlavním cílem projektu je podniknout kroky, vedoucí k lepšímu vzájemnému poznání a s tím související pochopení způsobu, jakým partner pracuje. Díky lepšímu pochopení způsobu, jakým projektový partner pracuje, přispěje realizace projektu ke zlepšení úrovně spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti bezpečnosti. Povede to k zajištění rychlejší, obratnější a efektivnější realizace společných aktivit dolnoslezské a české policie. Hospitace a společná školení zaměřená na kulturní rozdíly přispějí k překonávání jazykových, administrativních a právních bariér. Projekt rovněž přispěje k navázání osobních kontaktů mezi lidmi, kteří se zúčastní jednotlivých projektových aktivit.

vytisknout  e-mailem