Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

„KŘP Khk – OPŽP – Plynofikace objektu Hradec Králové Pouchovská 935"

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009239

Program: Operační program Životní prostředí 2014-2020

Prioritní osa: 5: Energetické úspory

Oblast podpory: 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov

Číslo výzvy: 100

Předpokládaný termín realizace: 01/2020 – 2/2021

Celkový schválený rozpočet projektu: 6 861 578 Kč

Způsobilé výdaje projektu: 2 935 228 Kč

Z toho   - 35% EU   1 027 329,80 Kč 
             - 45% NZÚ 1 320 852,60 Kč 
             - 20% SR      587 045,60 Kč 


Nezpůsobilé výdaje projektu: 3 926 350 Kč
 

Popis projektu:
Předmětem projektu je realizovat úspory energie výměnou zdroje tepla vč. nové otopné soustavy a zlepšením tepelně technických vlastností suterénu a snížit emise škodlivých látek.  V rámci projektu dojde k výměně zdroje tepla vč. nové otopné soustavy a nové přípravy teplé vody a rovněž k zateplení obvodového zdiva suterénu a výměně oken.

Hlavní cíl:
Cílem projektu je především omezení negativního vlivu na životní prostředí snížením spotřeby energie objektu vynaložené zejména na vytápění a tím snížení emisí škodlivých látek. Realizací navrhovaných opatření dojde ke snížení spotřeby energie o 21.29 % současného stavu, což představuje 219,945 GJ/rok. Současně je projekt navržen tak, aby došlo ke snížení emisí skleníkových plynů o 241,04 t/ročně. Realizace projektu tak přispěje k naplnění záměru ČR přiblížit se emisní intenzitou průměru EU. 

vytisknout  e-mailem