Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

ENFSI

Evropská síť forenzních institucí 

Evropská síť forenzních institucí (European Network of Forensic Science Institutes – ENFSI) je organizace, která sdružuje evrospké státní (neprivátní) forenzní instituce nebo kriminalistické ústavy. Vznikla v říjnu 1995 po dvouletém přípravném období z podnětu ředitelů několika západoevropských kriminalistických znaleckých institucí. Ředitel Kriminalistického ústavu Praha Policie ČR získal informaci o přijetí do ENFSI dne 30. března 1998.

ENFSI Logo ENFSI

Cílem ENFSI je dosáhnout stavu, aby všechny evropské kriminalistické znalecké instituce pracovaly na přibližně stejné úrovni, tj. aby užívaly stejné technologické postupy, metody, přístrojovou techniku a spotřební materiály, a aby byl v jednotlivých kriminalistických laboratořích zajištěn proces řízení kvality (Quality Assurance).

Podstatou tohoto postupného procesu je dosažení stavu, kdy znalecké posudky vypracované v kterékoliv laboratoři budou akceptovatelné u všech soudů v Evropě.

Smysl práce ENFSI není omezen pouze na komunikaci mezi řediteli jednotlivých forenzních institucí a řešení koncepčních a manažerských otázek. Daleko podstatnější je spolupráce odborníků, kterou ENFSI zprostředkovává. V rámci ENFSI je v současné době vytvořeno celkem patnáct expertních pracovních skupin, které korespondují s jednotlivými obory rozvíjenými praktickou kriminalistickou a tři stálé komise pro řízení pracovních skupin, zajišťování jakosti a vnější aktivity (např. činnost Evropské akademie forenzních věd, která organizuje každé tři roky konferenci evropských kriminalistických expertů).

Nejvyšším orgánem ENFSI je plénum představitelů, zpravidla ředitelů členských institucí, které volí pětičlennou Radu ENFSI, v jejímž čele stojí předseda. Funkční období předsedy je jeden rok. V současnosti je ENFSI zastoupeno 50 představiteli kriminalistických ústavů nebo forenzních institucí z evropských zemí.

ENFSI se snaží získat statut poradního orgánu v otázkách rozvoje forenzních věd (kriminalisticky) pro Evropské společenství, neoficiálně již tento statut existuje v několika oborech. Kromě toho má ENFSI úzké pracovní kontakty s Radou Evropy, Interpolem, Europolem, FBI a dalšími mezionárodními organizacemi a prostřednictvím svých členů i s policejními sbory členských států.

vytisknout  e-mailem