Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Elektrokoloběžky v silničním provozu

KRAJ - S narůstajícím počtem elektrokoloběžek na trhu a rozmáhajícím se trendem sdílených elektrokoloběžek, stoupá i počet dopravních nehod. 

Legislativní pravidla, elektrokoloběžka jako nemotorové vozidlo

Pokud elektrokoloběžka splňuje předepsané legislativní požadavky, pak je na ní z hlediska zákona i vyhlášky pohlíženo jako na jízdní kolo. Uživatel takovéto elektrokoloběžky je cyklista, z pohledu zákona je řidičem nemotorového vozidla. V silničním provozu se na něj vztahují pravidla silničního provozu stanovená oblastí „jízda na jízdním kole“. Legislativní pravidla mimo jiné stanovují výkon elektromotoru koloběžky ne vyšší než 250 W a omezení rychlosti na 25 km/h. Pokud elektrokoloběžka překročí tuto rychlostní limitní hranici, motor se vypne, zapne se zase až při snížení rychlosti pod tuto hranici.

koloběžka DNdopravní nehoda koloběžkyElektrokoloběžka jako motorové vozidlo, tuning

Na trhu jsou k dispozici elektrokoloběžky, které legislativní pravidla nesplňují a nemohou být bez dalšího provozována na pozemních komunikacích. Jedná se pak o vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Striktně vzato s takovým vozidlem nejen nesmíte jezdit na silnici, nesmíte jezdit ani na lesních a polních cestách, nanejvýš tak na vlastní zahradě. Při jízdě na takovémto motorovém vozidle řidič již není cyklistou, ale řidičem motorového vozidla dané kategorie L. V tom případě platí odlišná právní pravidla jak pro takového řidiče, tak pro užité motorové vozidlo. Předně je potřeba být držitelem příslušného řidičského oprávnění, motorové vozidlo již může podléhat schválení k provozu na pozemních komunikacích a registraci, být opatřeno registrační značkou a mít sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Za tato porušení zákony stanovují vysoké sankce. Řidič navíc bude muset mít za jízdy na hlavě nasazenou a řádně připevněnou ochrannou přílbu schváleného typu (motocyklovou nikoli cyklistickou) a chránit si za jízdy zrak vhodným způsobem, například brýlemi nebo štítem. Do stejného legislativního rámce se snadno může dostat i tzv. načipovaná elektrokoloběžka, která má deaktivovaný omezovač rychlosti nebo výkonu. U případné dopravní nehody lze znaleckým posudkem zkoumat, zda elektrokoloběžka vyhovuje předepsaným předpisům, z čehož pramení obligatorní projednání zjištěných přestupků. Rovněž může dojít k situaci, kdy pojišťovna odmítne uhradit pojistné plnění, pokud na dopravní nehodě mělo účast vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.

Pravidla silničního provozu

Cyklista, tedy i řidič elektrokoloběžky splňující předepsané legislativní požadavky, se primárně v silničním provozu pohybuje ve zřízeném jízdním pruhu pro cyklisty, vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty, stezce pro cyklisty, smíšené stezce pro chodce a cyklisty a na silnici, kde jezdí při pravém okraji. Cyklista se nesmí pohybovat po chodníku ani přejíždět silnici kolmo po přechodu pro chodce. Pouze dítě mladší 10 let má udělenu výjimku a smí jet na chodníku. Cyklista mladší 18 let je podle zákona o silničním provozu povinen za jízdy použít ochranou přílbu schváleného typu (cyklistickou) a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Bližší informace naleznete u preventivního projektu Na kole jen s přilbou. Žádný řidič (tedy ani cyklista) nesmí řídit pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Nezapomeňte, že v ČR platí nulová tolerance k hladině alkoholu v krvi. Zákon o silničním provozu na to rovněž pamatuje vysokými sankcemi. "S narůstajícím počtem elektrokoloběžek na trhu i rozmáhajícím se trendem sdílených elektrokoloběžek na principu bikesharingu stoupá i počet dopravních nehod elektrokoloběžek. Pojďme společně dodržováním výše uvedených legislativních pravidel včetně dodržování všech ostatních pravidel silničního provozu snížit počty i následky dopravních nehod elektrokoloběžek", nabádá ke zvýšení bezpečnosti kpt. Ing. Jan Frieser, MBA z Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje

Naše doporučení

  • Jezděte vždy jen s jasnou hlavou, nepožívejte alkohol ani jiné návykové látky. Na cestu z hospody domů tedy raději využijte služeb TAXI nebo třeba tramvaj.
  • Kvalitní přílbu použijte vždy, i když jste dospělí a z hlediska zákona již nemáte uloženu povinnost jejího užití, při pádu vám však může zachránit život. Rovněž doporučujeme používat brýle pro ochranu zraku před vlétnutím hmyzu do oka a rukavice pro ochranu dlaní při pádu.
  • Nenechte si načipovat elektrokoloběžku ani nekupujte takovou, která je z hlediska práva již motorovým vozidlem nezpůsobilým k provozu na pozemních komunikacích a nesmí být bez dalšího provozována na pozemních komunikacích.
  • Jezděte opatrně, ohleduplně, předvídatelně, přizpůsobte rychlost svým schopnostem, vozidlu, stavu silnice. Jeďte jen takovou rychlostí, abyste byli schopni včas zastavit na vzdálenost, na kterou máte rozhled. Uvědomte si, že řídítka elektrokoloběžky bývají úzká, tím snižují ovladatelnost koloběžky a zvyšují riziko pádu.
  • Nikdy nejezděte po chodníku (pokud tam není vjezd cyklistů výslovně povolen dopravním značením) ani nepřekonávejte silnici jízdou po přechodu pro chodce. Jízda po chodníku je pravděpodobně nejčastějším přestupkem řidičů elektrokoloběžek. Vyvarujme se tedy dopravním nehodám vzniklých střetem elektrokoloběžky (neoprávněně jedoucí po chodníku) s chodci i neoprávněné jízdě elektrokoloběžky po přechodu pro chodce, která končí pod koly po silnici jedoucího vozidla.
  • Elektrokoloběžku udržujte v řádném technickém stavu, důležitá je bezvadná funkce brzd, dále odrazky a osvětlení předepsané k užití za snížené viditelnosti (což není jen za tmy, ale například i za mlhy a deště).
  • Buďte pro ostatní účastníky silničního provozu dobře viditelní, při jízdě pokud možno používejte reflexní oblečení a reflexní doplňky.
  • Nasazená pevná obuv je pro jízdu na elektrokoloběžce vhodnější než například sandály nebo obuv s vysokými podpatky.
  • Koloběžka je určena pro přepravu pouze jedné osoby, jízda ve dvou je na ní zakázána.
  • Odkaz na materiál BESIP: https://www.ibesip.cz/Elektrokolobezky

Odkaz na další související materiály Týmu silniční bezpečnosti: https://www.tymbezpecnosti.cz/stranky/120/bezpecna-cyklistika.html
 

8. 10. 2021
kpt. Bc Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

Odkazy do noveho okna

koloběžka DN

koloběžka DN 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem