Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ekonomická efektivnost - dopravní přestupky

Žadatel požadoval informace týkající se dopravní a pořádkové policie k porovnání ekonomické efektivnosti Policie ČR a obecní policie ve vztahu k dopravním přestupkům. 

Odpověď:
 
Dne 18. 11. 2008 přijala centrální podatelna Policejního prezidia ČR Vaší žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se porovnání ekonomické efektivnosti Policie ČR a obecní policie ve vztahu k dopravním přestupkům. V úvodu Vás musíme upozornit na skutečnost, že srovnání výkonnosti a efektivnosti mezi policisty Policie ČR a strážníky obecních (městských) policií považujeme vzhledem k rozdílnosti zákonem stanovených úkolů, místním a ekonomickým podmínkách za neadekvátní. Policie ČR plní úkoly v daleko širším rozsahu, kdežto obecní (městská) policie působí zejména při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku. Vybrané finanční prostředky za blokové pokuty jsou v případě obecní (městské) policie převáděny do rozpočtu obce (města), zatímco finanční prostředky vybrané Policií ČR jsou příjmem do státního rozpočtu.
 
K jednotlivým bodům Vaší žádosti Vám na základě podkladů dotčených útvarů a organizačních článků Polici ČR sděluji následující informace:
 
  • Celkový počet policistů ČR (v roce 2007) – 42 256 policistů 
  • Počet příslušníků služby dopravní policie (v roce 2007) – 3515 policistů
  • Počet příslušníků služby pořádkové a železniční policie – 18461 policistů
Pozn.: Všechna uvedená data zobrazují stav k 1. 1. 2008 a byla čerpána z IS EKIS II. Bez záruky.
  • Roční náklady na dopravní a pořádkovou policii – rozdělení finančních prostředků na činnost dopravní a pořádkové policie jednotlivých územních pracovišť je v kompetenci vedoucích pracovníků územního pracoviště. Z tohoto důvodu nemáme požadované informace ani v databázové evidenci ani v IS EKIS.
  • Počet vyřešených dopravních přestupků (proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu) v roce 2007 – v roce 2007 bylo policisty služby dopravní policie v ČR zjištěno celkem 493 636 přestupků proti bezpečnosti silničního provozu, policisty služby pořádkové policie a služby železniční policie bylo v tomto roce zjištěno 389 507 těchto přestupků.


5. 1. 2009

vytisknout  e-mailem