Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

DVI tým je připraven kdykoliv zasáhnout

Ve dnech 18. – 22. května 2015 proběhlo v Praze cvičení českého DVI týmu pod vedením zkušených specialistů ze Švýcarska. 

Česká republika je jedenáctou zemí Evropy, která má DVI tým specialistů vyškolených na identifikaci obětí hromadných neštěstí. Svoji připravenost si DVI tým otestoval během praktické části cvičení ve čtvrtek 21. května 2015 v Praze na Strahově, kde došlo k „fiktivní havárii letadla“. Všichni členové DVI týmu – antropologové, genetici, daktyloskopové, dokumentaristé, soudní lékaři a stomatologovéplnili své úkoly přesně podle stanovených postupů, jako kdyby se jednalo o skutečnou havárii. „Identifikace obětí může být v některých případech psychicky náročná, zvlášť pokud se jedná o značně poškozená těla, dětské oběti či nálezy částí lidských těl,“ vysvětlil vedoucí českého DVI týmu plk. Mgr. Petr Bendl, Ph.D., z Kriminalistického ústavu (KÚ) a dodal, že s takovými nálezy se při havárii letadla či teroristickém útoku musí počítat. Důležitým členem týmu je proto i psycholog.
Cvičení DVI 03
Tým vznikl za podpory Švýcarska
Cvičení českého DVI týmu probíhalo pod vedením zkušených členů DVI týmu ze švýcarského Curychu a Lausanne, soudního lékaře Marca Bollmanna a Stephana Bamerta. „Kolegové se podíleli na identifikaci obětí havárie belgického školního autobusu, k níž došlo v Siere v březnu 2012. Museli identifikovat 28 obětí, mezi kterými byly převážně děti,“ uvedl plk. Bendl.
O vzniku českého DVI týmu se začalo uvažovat od roku 2004, kdy Thajsko postihla ničivá vlna tsunami. Mezi oběťmi bylo i šest českých občanů, které se podařilo identifikovat na základě zubních rentgenů. Do Thajska byli tehdy vysláni dva genetici KÚ. „Společně s kolegyní jsme například pomáhali s odběrem a značením vzorků z těl v márnicích. Dále jsme se snažili získat z České republiky lékařské záznamy pohřešovaných občanů, které jsme poskytovali kolegům v identifikačním centru. Situace na místě se často měnila, zvlášť v oblasti požadavků na informace o pohřešovaných osobách. DVI týmy v té době v řadě zemí ještě neexistovaly, ale i tak probíhala spolupráce mezi pracovníky z různých států velice dobře,“ vzpomněl genetik KÚ pplk. RNDr. Martin Krátký, který má jako jediný z týmu praktické zkušenosti z „ostré akce“. Český DVI tým vznikl v rámci projektu švýcarsko-české spolupráce. „Kromě financí na materiální vybavení týmu nám švýcarská strana poskytla cenné „knowhow“ a odborné školitele. Členové týmu absolvovali dvě desetidenní školení ve Švýcarsku,“ dodal plk. Bendl.
Cvičení DVI 09
Základem je důkladné ohledáníoběti a všech osobních věcí
Tým tvoří dvě skupiny. Post Mortem skupina provádí úkony směřující k identifikaci na místě neštěstí a na pitevně. „Těla jsou na pitevnu přivezena v označených obalech. Ve spolupráci se soudním lékařem, který provádí základní prohlídku, vše pečlivě zadokumentujeme. Pořídíme fotografie těla, všímáme si nejrůznějších detailů, jako jsou např. tetování, jizvy, mateřská znaménka, protože to vše může sehrát důležitou roli při následné identifikaci. Vyfotografujeme také každý kus oblečení i všechny osobní věci, které se u oběti najdou,“ přiblížil postup ohledání dokumentarista KÚ kpt. Bc. Petr Švarc. Veškeré údaje se zapisujído speciálních červených formulářů, které pro účely identifikace sestavil Interpol. Genetici odeberou vzorek k analýze DNA, stomatologové pořídí rentgen zubů a daktyloskopové kontrolní otisky prstů. „Identifikace podle zubů je dnes jednou z nejpoužívanějších metod, protože stomatologické záznamy se dají poměrně lehce opatřit u lékařů vytipovaných osob, což už je úkolem specialistů ante mortem skupiny,“ zmínil plk. Bendl.
Ante Mortem skupina kompletuje a vyhodnocuje všechny údaje, které shromáždí post mortem skupina. Navazuje kontakt s rodinou oběti, zajišťuje potřebné srovnávací materiály, jako jsou např. fotografie oběti, její stomatologické či zdravotní záznamy, odběr biologických vzorků z místa bydliště oběti nebo od příbuzných osob k porovnání DNA atd. Veškerá získaná data se posléze porovnávají s cílem jednoznačně potvrdit nebo vyloučit identitu oběti. „Identifikace je velice důležitá i z důvodu dědického řízení, vyplácení sirotčích dávek,“ uzavřel plk. Bendl.

Tým čtyřicetiproškolených specialistů je připraven vyjet kamkoliv na světě, kde při hromadném neštěstí přijdou o život i čeští občané. Lze si jen přát, aby jejich výjezd raději nebyl potřebný.


kpt. Mgr. Petra Srnková
Kriminalistický ústav Policie ČR 
23. května 2015

 
Odkazy do noveho okna

Cvičení DVI 01

Cvičení DVI 01 

Detailní náhled

Cvičení DVI 02

Cvičení DVI 02 

Detailní náhled

Cvičení DVI 04

Cvičení DVI 04 

Detailní náhled

Cvičení DVI 05

Cvičení DVI 05 

Detailní náhled

CVičení DVI 07

CVičení DVI 07 

Detailní náhled

Cvičení DVI 10

Cvičení DVI 10 

Detailní náhled

Cvičení DVI 12

Cvičení DVI 12 

Detailní náhled

Cvičení DVI 13

Cvičení DVI 13 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem