Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Držitelé zbrojních průkazů pozor

J.Hradec – Zažádejte o vydání nového dokladu včas! (Hlasová schránka 974 233 116) 

 

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál  Jindřichův Hradec upozorňuje držitele zbrojních průkazů, že do konce roku 2018  zaniká v našem okrese platnost zbrojních průkazů u 650 držitelů! Tímto vyzýváme příslušné držitele, aby v případě, že i nadále chtějí být držiteli zbrojního průkazu, si včas požádali u příslušného útvaru policie o vydání nového dokladu.

Žádost o vydání nového zbrojního průkazu předkládá jeho držitel podle místa trvalého pobytu nejméně 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu.

K žádosti o vydání nového zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit:

- posudek o zdravotní způsobilosti ne starší než 3 měsíce,

- 1 fotografii,

- správní poplatek  400 Kč v kolkových známkách.

V případě zániku platnosti zbrojního průkazu je držitel povinen do 10 pracovních dnů tento odevzdat příslušnému útvaru policie. Je-li držitelem zbraně a střeliva, je povinen odevzdat též zbraň, střelivo a průkaz zbraně.

Jestliže držitel zbraně  nesplní tuto povinnost dopouští se přestupku na úseku zbraní a střeliva a může mu být udělena v příkazovém řízení na místě pokuta ve výši 5 000 korun. Ve správním řízení  pak až 20 000 korun. Za rok 2017  řešili policistém z oddělení OSZBM celkem 27 případů porušení výše uvedeného ustanovení zákona!

Držitelé zbrojního průkazu  nenechávejte výměnu zbrojního průkazu na poslední chvíli  a dostavte se na policii včas, jak Vám ukládá zákon! 

Případné dotazy a informace Vám budou poskytnuty na tel. č. 974233300, 974233301.

nprap. Josef Tunka, OSZBM J.Hradec

por. Mgr. Bc. Hana  Millerová, jh.pis@pcr.cz

12. ledna  2018

vytisknout  e-mailem