Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Držení zbraní kategorie A

Žadatel se domáhal „doplnění statistických dat týkajících se držení zbraní kat. A v České republice“. Konkrétně žádal o následující informace: 

„Zbraně kategorie A (případně počet vydaných výjimek k držení těchto zbraní – dtto u bodů níže)

Držené držiteli zbrojního průkazu

○ Zakázané zbraně

○ Zakázané střelivo

○ Zakázané doplňky

   • Sběratelské

   • Lovecké (případně alespoň počet noktovizorů)

Držené držiteli zbrojní licence

○ Zakázané zbraně

   • Rozdělení dle jednotlivých důvodů držení (např. výcvik ve střelbě, apod.)

○ Zakázané střelivo

○ Zakázané doplňky

   • Sběratelské

   • Lovecké (případně alespoň počet noktovizorů)“

Žadatel požaduje „poslední známá data (tj. buď konec roku 2017, nebo polovina roku 2018)“.  

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace platné ke dni 4. září 2018:

Výjimky

Držitelé zbrojních průkazů

Držitelé zbrojních licencí

Zakázané zbraně

197

1 212

Zakázané střelivo

25

1

Zakázané doplňky:

 

  • Sběratelství
     
  • Lov
     
  •  Noktovizory

206

16

10

196

196

1

Povinný subjekt dále konstatoval, že Policie České republiky statisticky nevykazuje požadované informace ohledně výjimek ze zákazu nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit zbraně kategorie A, jež byly uděleny držitelům zbrojní licence, ve formě strukturované podle jednotlivých důvodů udělení výjimky, jak jsou uvedeny v ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákona o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a musel by je vyhledat v jednotlivých správních spisech dokumentujících řízení o udělení těchto výjimek. V této souvislosti mu nezbylo než v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k in formacím, ve znění pozdějších předpisů, požadovat za toto mimořádně rozsáhlé vyhledání informací úhradu. Žadatel požadovanou úhradu nezaplatil, a proto mu informace ohledně výjimek ze zákazu nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit zbraně kategorie A udělených držitelům zbrojní licence ve formě strukturované podle jednotlivých důvodů udělení výjimky uvedených v ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb. nebyly poskytnuty.   

PhDr. Jiří Vokuš, 19. prosince 2018

vytisknout  e-mailem