Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Drogy a všímavost veřejnosti

Na novou telefonní linku můžete volat anonymně 

Drogy a jejich nebezpečí
Možnost oznámit podezření či jakoukoliv skutečnost o výrobcích a distributorech drog anonymně
     V současném světě jsou drogy pojmem, který je spojován se všemi věkovými kategoriemi a skupinami lidí. Drogy se objevují u mládeže, stejně jako u osob dospělých. Drogy jsou součástí života lidí ze sociálně slabších skupin stejně jako lidí ze skupin, kde peníze nehrají žádnou roli.
     Omamné a psychotropní látky (drogy, narkotika, apod.) jsou látky přírodního a syntetického původu, které svými účinky navozují nereálné stavy a způsobují změnu smyslového a rozumového vnímání skutečnosti.
     Drogou může být ohrožen bezmála každý a je třeba vědět, že každý mladý člověk v sobě skrývá možnou motivaci k začátku drogové tragedie.
Důvody mohou být různé:
  • Zvědavost, touha po dobrodružství, nuda, osamělost, nedostatečně chápající kolektiv, jakým je rodina nebo přátelé, neschopnost se vyrovnat s konfliktní situací apod.
Příčiny vedoucí ke konzumaci drog spočívají zejména:
  • v osobnosti postiženého
  • ve vlastnostech drogy
  • v sociálním zázemí rodiny, okruhu přátel, ale i ve stavu společnosti, v níž jsou drogy konzumovány
Účinky drog pak spočívají zejména:
  • ve ztrátě soudnosti a odklonu od reality života
  • v rychlém vzniku závislosti na droze, tím nouze po nové dávce za každou cenu (rozpad osobnosti, zanedbávání jiných potřeb, celková psychická a fyzická devastace)
  • v kriminálním způsobu života (hodnota života je měřena pocitem blaha z potíží dávky drog, na kterou je třeba získat prostředky jakýmkoli způsobem)
Všechny tyto faktory pak společně na sebe nabalují další trestnou činnost :
     Sehnat peníze na drogy je nutné a krádeže s tímto souvisí. Začíná to drobnými krádežemi, které k pokrytí potřeby nestačí. Proto dalším trestným činem, který se přidává jsou loupežná přepadení. Následuje ublížení na zdraví a je jen krůček už je pak k vraždě. S užíváním drog je spojeno také řízení motorového vozidla pod vlivem drog.
 
     Policisté Územního odboru Praha venkov společně s pracovníky preventivně informačnískupiny o této problematice dobře ví a svou preventivní činnost zaměřují i do této oblasti. Působí především v základních školách, učilištích a středních školách, kde v rámci prezentace policie je toto téma žáky a studenty diskutované. Již na základních školách se setkáváme s drobnými uživateli drog, kteří si mnohdy nebezpečí svého jednání a důsledky neuvědomují.
 
     Po drogách sahá velmi často mladý člověk, který byl z různých důvodů zahnán do úzkých, ztratil sebevědomí, životní optimismus, člověk, který hledal a nalezl pomoc, který neunesl tíhu na něj kladených povinností, ale také člověk, který vyrůstal v problémových rodinných podmínkách, v jehož hodnotové orientaci chybí pozitivní přístup k práci, nezbytná zodpovědnost odpovědnost za sebe i druhé, úměrná míra citlivosti a zdravé sebevědomí. Takové hodnoty může jedinec získat v rodině. Protidrogová prevence v rodině je prevencí základní. Rodina má být pro jedince místem jistoty a bezpečí za všech okolností. Má mu pomáhat najít si vlastní identitu, vlastní „já“. Klidná a citová atmosféra v rodině, racionální přístup k volnému času (sport, kultura), účelná dělba práce a povinnosti členů rodiny, úzký kontakt dětí a rodičů, jejich vzájemná důvěra a pochopení to vše s dalšími pozitivnímu faktory může umožnit dětem a mládeži, aby vyrůstali jako svobodní občané, kteří jsou schopni říct sobě a ostatním: „DROGA NE!“
 
Největším lidským štěstím je možnost volby.
Několik rad pro děti, kterým někdo nabídne drogu – i ty, v takovém případě můžeš volit. Jaká bude tvoje volba?
  • Můžeš být jeden z těch, kteří třeba i po první dávce drogy zemřeli. Ročně umírá na předávkování drogou v České republice kolem 500 mladých lidí
  • Můžeš být jeden z těch, kdo bude na drogách závislý a bude mít velké zdravotní problémy. Již nyní je těchto lidí v České republice nejméně 30 000
  • Můžeš být jeden z těch silných, který dokázal odpovědět „NE“ a zůstal tak svobodný. Je to možná poprvé, kdy o sobě rozhoduješ skutečně sám
    Problematice drog je věnována velká pozornost všech, kteří se touto problematikou zabývají. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje si uvědomuje také skutečnost, že oznámit některé informace je pro mnoho lidí těžké a bojí se.
Proto byla zřízena:
telefonní linka a e-mailová adresa, na kterou může kdokoliv oznámit podezření či jakoukoliv skutečnost o výrobcích a distributorech drog, aniž by se tito oznamovatelé museli dostavit na polici.
Vše můžete oznámit ANONYMNĚ
telefon : 974 861 717
e-mail: drogam.stop@seznam.cz
 

vytisknout  e-mailem