Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Žádost o informace k činnosti policie na území parkového prostranství Šimkovy Sady v Hradci Králové dne 21. 4. 2021 - dotaz ze dne 7.5.2021

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel: z Drahan
Ze dne: 7. května 2021

Žádost o informace:

„1. Jaký byl celkový počet osob, které příslušníci Policie ČR spadající pod OOP HK 2 na území parkového prostranství Šimkovy Sady v Hradci Králové dne 21. 4. 2021 v časovém rozmezí od 20:00 do 23:59 vyzvali k prokázání jejich totožnosti podle § 63 zákona č. 273/2008 Sb., o policii ČR?

2. U kolika osob z předchozího bodu byla podle § 20 odst. 1 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, provedena orientační dechová zkouška?

3. Jaké byly zákonné důvody pro provedení orientační dechové zkoušky (podřaďte pod § 20 odst. 1 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, prosím) u osob z předchozího bodu?“

Odpověď na žádost:

Policie České republiky je podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinným subjektem. Zpracovatelem příslušným k vyřízení žádosti je útvar nebo organizační článek povinného subjektu, k jehož působnosti se požadované informace vztahují. Z obsahu podání lze dovodit, že požadované informace se vztahují k působnosti organizačního článku Obvodní oddělení Hradec Králové 2, v souvislosti s úkony prováděnými příslušníky Policie České republiky dne 21. 4. 2021 v době od cca 22:15 hod. v areálu Šimkovy sady v Hradci Králové.

Na základě Vaší žádosti poskytuji požadovanou informaci:

Ad 1) Při podání vysvětlení podle § 61 odst. 1 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen „PČR“) bylo ve smyslu § 63 odst. 2 písm. d) PČR vyzváno k prokázání totožnosti celkem 11 osob.

Ad 2) Orientační vyšetření dechovou zkouškou ke zjištění obsahu alkoholu ve smyslu ust. § 2 písm. m) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále jen "ZoOZpNV"), bylo z důvodů uvedených v § 20 odst. 1 ZoOZpNV, provedeno u tří osob.

Ad 3) Orientační vyšetření dechovou zkouškou ke zjištění obsahu alkoholu podle důvodů uvedených v § 20 odst. 1 ZoOZpNV, bylo provedeno podle § 20 odst. 1 písm. c, písm. d) tohoto zákona.

vytisknout  e-mailem