Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

dotaz ze dne 7.2.2020

Žadatel: z Prahy
Ze dne: 07. 02. 2020

Dotaz:
„1) Jak byl incident kvalifikován z hlediska trestního zákoníku? (ve všech fázích trestního řízení), tj. v rámci 
a. prověřování
b. po ZUTR
c. v rámci NPO
či došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu a z jakých důvodů. 
2) Na základě jakých informací byla prověřována nenávistná pohnutka? Pokud se jedná o psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění. 
3) O co v daném trestném činu šlo? (prosím stručně odpovězte sedm základních kriminalistických otázek: „KDO, CO, KDY, KDE, JAK, ČÍM, PROČ“)  
4) Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost) potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)?
5) Jakým způsobem a kdy byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen? 
6) Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím.
7) Současně prosím o případné zaslání anonymizovaného usnesení o zahájení trestního stíhání.“

Odpověď žadateli:
ID ESSK 4654063 Trutnov
V případě tohoto incidentu uvádíme následující: 
k otázce č. 1)
Podezření ze spáchání TČ Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob § 355 odst. 1 písm. b) TZ, vedeno pod č. j.  KRPH-XX/TČ-2019-051016.
k otázce č. 2)
Slovní napadení skupiny Romů ze strany prověřovaného.
k otázce č. 3)
Prověřovaný: muž ve věku 31 let, měl dne 13. 7. 2019 mezi 01:00 – 02:00 (zahájení úkonů TŘ dne 24. 10. 2020) v baru Domeček v Trutnově, slovně urážet přítomnou skupinu Romů. 
k otázce č. 4)
Případ se nachází ve stádiu prověřování, jedná se tedy stále jen o podezřelého (muž, dnes již 32 let, státní příslušnost ČR).
k otázce č. 5, 6, 7)
Probíhá prověřování.
ID ESSK 4503920 Náchod
V případě tohoto incidentu uvádíme následující: 
k otázce č. 1)
• přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod § 356 odst. 1, odst. 3 písm. a) TZ,
• přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, odst. 3 písm. a) TZ, přečin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b) TZ, 
• dle NPO: přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, odst. 3 písm. a) TZ, přečin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b) TZ.
k otázce č. 2)
Na veřejně přístupných internetových stránkách zveřejnil vlastní příspěvek ve znění: "Můj názor na muslimy? neexistuje jediná skupina muslimů, která by uznávala rovnost mužů a žen. Neexistuje jediná skupina muslimů, která by neměla ve svém programu netoleranci jiného náboženství. Pokud toto bude existovat, jsem přesvědčen, že existence muslimů je v rozporu s mezinárodními lidskými právy a kdo je takto neuznává nemá podle mne ani právo se jich dovolávat a může být beztrestně zabit (precedens: Spojené Státy a Quantanámo). Domnívám se, že stát by měl vyplácet 5 dolarů za skalp muslima i když já bych si za povolenku k odstřelu i zaplatil."
k otázce č. 3)
V blíže nezjištěné době od 22.6.2016 do 2.10.2017 na veřejně přístupných internetových stránkách zveřejnil vlastní příspěvek ve znění: "Můj názor na muslimy? neexistuje jediná skupina muslimů, která by uznávala rovnost mužů a žen. Neexistuje jediná skupina muslimů, která by neměla ve svém programu netoleranci jiného náboženství. Pokud toto bude existovat, jsem přesvědčen, že existence muslimů je v rozporu s mezinárodními lidskými právy a kdo je takto neuznává nemá podle mne ani právo se jich dovolávat a může být beztrestně zabit (precedens: Spojené Státy a Quantanámo). Domnívám se, že stát by měl vyplácet 5 dolarů za skalp muslima i když já bych si za povolenku k odstřelu i zaplatil."
Pachatel podněcující k nenávisti k muslimskému náboženství a hanobící skupiny osob pro jejich vyznání, který byl na uvedených internetových stránkách zveřejněn až do 11.4.2019, kdy byla uvedená internetové stránka na žádost policejního orgánu deaktivována.
k otázce č. 4)
Pachatel: muž, příslušnost Česká republika, národnost česká,  48 let, zaměstnaný, nemajetný, zřídil si webové stránky, kde prezentuje svoje názory. 
k otázce č. 5)
Policie ČR trestní věc KRPH-XX/TČ-2019-050571 ukončila NPO.
k otázce č. 6)
Obžaloba byla OSZ v Náchodě podána u OS v Náchodě pod 1 ZT 69/2019-19
 

vytisknout  e-mailem