Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

dotaz ze dne 6.2.2020

Žadatel: z Jičína
Ze dne: 6. 02. 2020

Dotaz žadatele:
 „poskytnutí informace, zda v době od 1. 1. 2019 do dnešního dne bylo vydáno souhlasné nebo i zamítavé stanovisko o napojení k případnému objektu firmy Traxial (obchodní centrum Robousy) ze stávající komunikace III/32843 z místa již realizované přeložky II/286, ke katastrálním pozemkům č. 867/114, 867/115 a 867/116 (plocha občanské vybavenosti 74-O).“S těmito pozemky bezprostředně sousedíme. Dále Vás žádáme o poskytnutí závazného stanoviska Policie ČR k případné realizaci Obchodního centra Robousy (případná realizace firmou Traxial) Bylo-li Policií ČR vydáno.“

Odpovědi na žádost:
Na základě žádosti Městského úřadu, odboru dopravy-oddělení silničního hospodářství, 17. listopadu 16, Jičín a předložené projektové dokumentace, bylo dne 29. října 2019 Dopravním inspektorátem v Jičíně ve smyslu ust. § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vydáno souhlasné stanovisko pod č. j. KRPH-107747-6/ČJ-2019-050406 k připojení veřejně přístupové účelové komunikace z obchodního centra v katastru obce Robousy na silnici III. třídy číslo 32843. V příloze zaslána kopie výše uvedeného  stanoviska a plánku.

vytisknout  e-mailem