Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 5. 2. 2018

žadatel se domáhal poskytnutí informací v následujícím rozsahu: 

„1.  Zda součástí podaného trestního oznámení podle výsledků kontroly ze dne 10.04. 2017
1a) byla, v souladu s usnesením č.11 VZOZ ze dne 26.04.2017, také nesrovnalost ve věci  položky poř. č. 415 ze dne 20.8.2012 a poř. č. 216 ze dne 23.8.2012  v ověřovací knize 
1b) byla, v souladu s usnesením č.11 VZOZ ze dne 26.04.2017, také nesrovnalost ve věci  položky poř. čísla 220 - 222 ze dne 3.9.2012 v ověřovací knize a dokladu o zaplacení č. 555 ze dne 3.9.2012
1c) byla, v souladu s usnesením č.11 VZOZ ze dne 26.04.2017, také nesrovnalost ve věci    položky poř. č. 243 ze dne 16.1.2013 v ověřovací knize a platebního dokladu č. 72
1d) byla, v souladu s usnesením č.11 VZOZ ze dne 26.04.2017, také nesrovnalost ve věci      položky poř. čí. 251 ze dne 26.2.2013 v ověřovací knize a platebního dokladu č. 133
1e) byla, v souladu s usnesením č.11 VZOZ ze dne 26.04.2017, také nesrovnalost ve věci smlouvy pracovní označení č.1 ze dne 20.01.2010  neschválená zastupitelstvem
1f) byla, v souladu s usnesením č.11 VZOZ ze dne 26.04.2017, také nesrovnalost ve věci smlouvy pracovní označení č.2 ze dne 01.03.2010 se zfalšovaným datem a neschválená zastupitelstvem
1g) byla, v souladu s usnesením č.11 VZOZ ze dne 26.04.2017,  také nesrovnalost ve věci smlouvy pracovní označení č.3 ze dne 01.01.2012 neschválená zastupitelstvem ?
1h) byla, v souladu s usnesením č.11 VZOZ ze dne 26.04.2017, také nesrovnalost ve věci  dodatku č.1 ze dne 01.03.2016  neschválený zastupitelstvem ?

2) Pokud je odpověď na některý z bodů 1a) až 1h) ANO, žádám o poskytnutí kopie dokumentu ze kterého je zřejmé, že se tak stalo. 

3) Z potvrzení KRPH-46534-6/TČ-2017-050781 vyplývá, že dne 16.05.2017 od 13:00 do 14:45 byly provedeny tři následující úkony -
- sepsání protokolu o trestním oznámení ve věci nesrovnalostí v ověřovací knize a smlouvy o pronájmu Loveckého zámečku č.p. 1 a kuchyně č.p. 2 v Olešnici v Orlických horách s nájemcem Z.U.
-  8.6.2017 sepsán úřední záznam o podání vysvětlení ve stejné věci
-  29.8.2017 sepsán úřední záznam o podání vysvětlení ve stejné věci
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem žádám o poskytnutí následujících  informací
    3a) byl v pořadí první úřední záznam o podání vysvětlení  sepsán 16.05.2017 nebo 8.6.2017 a který policista (hodnost, jméno a příjmení) tento záznam pořídil 
    3b) byl v pořadí druhý úřední záznam o podání vysvětlení  sepsán 16.05.2017 nebo 29.8.2017 a který policista (hodnost, jméno a příjmení) tento záznam pořídil 
    3c) protože na č.j. KRPH-XXXX/TČ-2017-050781 není uveden podpis por. Bc. XY, komisaře OHK, žádám o poskytnutí informace, zda tento     dokument skutečně vypracoval tento policista.“

KŘP-H ÚO RK – poskytlo odpověď na část dotazů a dále rozhodnutí o částečném odmítnutí z důvodu probíhajícího trestní řízení ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. předmětnou žádost posoudilo a v souladu s § 12 zákona č. 106/1999 Sb. Vám po vyloučení těch informací, u nichž to stanovuje zákon, poskytuje následující informace.

K otázce č. 3:
a) v pořadí první úřední záznam o podání vysvětlení byl sepsán dne 8.6.2017 a pořídil ho prap. XY
b) v pořadí druhý úřední záznam o podání vysvětlení byl sepsán dne 29.8.2017 a pořídil ho por. XY
c) dokument pod ČJ:KRPH-XXXX/TČ-2017-050781 skutečně vypracoval policista por. XY
    
Ve vztahu k vyloučeným informacím, tedy k „otázkám č. 1 a) – 1 h) a otázce č. 2“, povinný subjekt zároveň vydává rozhodnutí o částečném odmítnutí předmětné žádosti o informace.

Zveřejnila: Ing. Magdaléna Vlčková

vytisknout  e-mailem